martes, 15 de diciembre de 2015

El Dia, dilluns 23 de juny de 1930, pàg. 2

NOVES VARIES

 

La tragèdia del passat dimecres

 

L'ENTERRAMENT DE LES VÍCTIMES CONSTITUI UNA GRAN MANIFESTACIÓ DE DOL. A LA QUE S'ADHERI TOTA LA CIUTAT.-

 

La mort en circumstàncies tràgiques, el passat dimecres, de quatre nois d'aquesta ciutat, víctimes del temporal que es desencadenà, del qual succés hem anat oferint les dades que han estat al nostre abast, produí una profunda emoció a Terrassa, que es mostrà consternada, des dels primers moments, per la terrible desgràcia.

 

Una prova d'aquest intens sentiment la donaren ahir els ciutadans que en imposant manifestació i en nombre crescudíssim, dificil de precisar i que sobrepassa tot càlcul, assistiren a l'enterrament dels cadàvers fins ara apareguts, elos nois Vicens i Rafael Colomer i Boliches, germans i Venceslau Serra i Ciurans.

 

Ja a les 11, mitja hora abans de l'anunciada, nombroses persones, amb semblat compungit, s'aposentaren al Raval, on presenciaven els preparatius de la trista ceremònia.

 

Des d'aquesta hora i a carrera feta , arribaven a grans grups nombroses persones, uns per assistir a l'acte i altres per a presenciar-lo. La multitud apostada en aquella ampla via oferia l'aspecte de gran manifestació, comptades vegades vista a la nostra ciutat.

 

Mentrestant havien arribat, procedents del dipòsit judicial, tres cotxes mortuoris contenint, cada un d'ells, el taüt amb les despulles d'un dels tres desgraciats nois.

 

Els familiars d'aquests, amb l'aflicció que és de suposar, esperaven en una dependència de la Casa Consistorial, on arribaren, també les Autoritats, així com els nois dels col·legis, acompanyats de llurs profesors i nombroses representacions.

 

A tres quarts de 12 partí l'enterrament. La comitiva s'organitzà pel següent ordre: Clerencia ; cotxes mortuoris; infants de l'Asil Busquets i de la Casa de Caritat; Col·legis dels senyors Sala i Pascual, el de la barriada de Sant Pere, els dels senyors Joaquim Clarà, Agustí Llorenç, San Esteban, Muntades, el de la professora Na Manuela Segarra, el del senyor Ismael Mollà (Sagrada Familia), el del «Foment de Cultura» i el dels Pares Escolapis.

Seguia la presidència del dol, formada per l'alcalde senyor Gibert, qui portava, també, la representació del senyor Governador; el Jutge de Primera Instància, senyor Farré; Tinent coronel d'aquesta Zona, senyor Baca; Rector de la Parròquia del Sant Esperit, Doctor Molera.

Precedida dels macers municipals, seguia altra presidència formada per l'Ajuntament, presidit pel tinent d'Alcalde senyor Pau Paloma.

Venien després les representacions en nombre tan crescut, que ens abstenim de citar-les per defugir lamentables oblits. Pot dir-se que hi era representada tota la ciutat.

A continuació seguia el dol de familia, que era presidit pel Rector de les Escoles Pies, el P. Josep Cirés.

El nombre de terrassencs que assistiren a l'enterrament, fou extraordinari. En arribar la clerecia a l'Església del Sant Esperit, apenes si s'havia notat al Raval, la disminució de la multitud, que esoerava poder afegir-se al seguici.

El carrer Cremat, Plaça Major, Fontvella i el Passeig estaven completament invadits de persones, moltes de les quals no podien contenir el plor al pas de la comitiva.

La majoria dels que formaven el seguiment arribaren fins al Cementiri. A l'Església del mateix foren depositats els cadàvers, davant dels quals, el M.I. Prior Molera, donà als assistents les gràcies en nom de les famílies dels difunts i resà, en sufragi d'aquests, un Parenostre.

Dintre la magnitud de llur desconsol, les desgraciades famílies dels nois enterrats esperimentaran segurament, un dolç conhort, en veure com la ciutat tota comparteix llur intens dolor.

Rebin l'expresió del nostre condol.

Fou notada i comentada desfavorablement l'absència dels regidors salistes, els quals ni davant d'aquesta tragèdia que ha commogut a tota la ciutat s'han sabut sobreposar al despit partidista per sumar-se al sentiment del poble de Terrassa a aquest dia de dol.


No hay comentarios: