jueves, 30 de abril de 2020

Crónica Social, edición lunes 13 de julio de 1.936, pág. 2


DE UNOS ACTOS DE AYER.

Conforme anunciamos ayer se celebraron varios actos con motivo de la visita de las congregaciones Marianas de Manresa a su homónima de esta ciudad, y de la conmemoración del IV aniversario de la Juventud Católica Femenina (Grupo parroquial) del Santo Espíritu.

Por la importancia de los mismos , en próxima edición publicaremos, D. M., extensa reseña de los mismos.

EXPOSICIÓN

La exposición de trabajos realizados durante el presente curso por los alumnos de la Escuela Nacional de niños, número 2 de esta ciudad, sita en la Plaza de M.J. Verdaguer, 14, podrá ser visitada por el público en general durante las horas de 9 a 12 de la mañana y de 3 a 8 de la noche, desde hoy hasta el próximo viernes inclusive.

DETENCIÓN.

Ha sido detenido Benito Cenarro, con domicilio en la calle San Cayetano, 82, por malos tratos a su esposa y escándalos en la vía pública. Este individuo había conducido un taxi, pero hace mucho tiempo que no trabaja y quería vivir a costa del trabajo de su esposa. Parece que se aplicará la ley de vagos.

NUEVA SOCIEDAD COMERCIAL.

Los señores Juan Aymerich y Pedro Doménech que venía dedicándose al comercio de materiales de construcción han determinado la fusión de las dos casas, según acta extendida por el Notario de esta ciudad don F. de P. Badía, con fecha del día 8 del corriente. La nueva sociedad girará bajo los nombres de Aymerich y Doménech, y lleva el propósito de servir a sus clientes con la máxima prontitud y cuidado y rebajar en lo posible los precios de los materiales que tienen a la venta.

Deseamos a los señores Juan Aymerich y Pedro Doménech vean colmados sus deseos de prosperidad de la nueva sociedad comercial que han constituido.

CUIDADO CON LOS GITANOS.

Esta mañana en el establecimiento “La Pineda” de la calle Goleta, presentáronse dos gitanas; resultando que después de salir, las dos mujeres del establecimiento encontraron a faltar el cajón del mostrador 6’90 pesetas.

Han sido después denunciadas y unos agentes de la autoridad han podido detener a las dos gitanas poniéndolas a disposición del señor Juez Municipal.

LA HUELGA DE TRANSPORTES EN NUESTRA CIUDAD.

Las agencias de Transporte de esta ciudad a consecuencia de la huelga, desde esta mañana se han visto obligadas a suspender sus servicios con la capital a consecuencia de la huelga planteada en el ramo de Transportes.

OTRO DETENIDO POR EL ASESINATO DE DON MAGÍN RODÓ.

La policía detuvo a José Nobón Soler de 18 años de edad, natural de Balaguer.

Este sujeto parece que tenía estrecha amistad con Emilio Bolea y Andrés López, los dos individuos detenidos por la policía a raíz del asesinato del señor Rodó y que se encuentran desde hace unos días en la cárcel de esta localidad, convicto y confeso de haber participado en el asesinato el llamado Andrés López.

En los interrogatorios a que ha sido sometido el nuevo detenido ha incurrido en una serie de contradicciones no pudiendo probar que se encontrase en el lugar por él citado en el día y hora que fue asesinado el señor Rodó.

El Juzgado de Instrucción siguiendo las diligencias por el asesinato que tanto ha llamado la atención de nuestros conciudadanos, se personó como informamos oportunamente, en la cárcel local. Los detenidos Bolea y López fueron reconocidos en rueda de presos realizada dos veces por la viuda del señor Rodó, como autores del asesinato de su difunto marido.

Practicadas estas diligencias el señor Juez decretó el procesamiento de los dos citados sujetos.

El José Nobón ingresó a la cárcel al mediodía del pasado sábado.

DISPENSARIO MÉDICO MUNICIPAL.

Han sido asistidos en este centro durante el día de ayer hasta la tarde de hoy:

Ángel Pérez, de 23 años, por haberle penetrado un cuerpo extraño en el ojo derecho.

Nuria Franquesa, de 24 años, de una lesión en el dedo pulgar de la mano derecha por haberle penetrado una astilla del marco de una puerta.

José Badía, de 19 años, de heridas contusas en distintas partes del cuerpo a consecuencia de una caída en la vía pública.

Jaime Roca, de Sabadell y Blas Gil de ésta, ambos ciclistas fueron asistidos ayer a consecuencia de haberse caído de las máquinas que montaban, siendo preciso curarles diversas erosiones, que sufrían en distintas partes del cuerpo.

El Dia, edició dilluns 13 de juliol de 1.936, pàg. 2


Federació Catalana-Balear de Caixes d’Estalvis Benèfiques. Concurs.

Per tal de commemorar la Diada de l’Estalvi de 1936, la Federació Catalana-Balear de Caixes d’Estalvis Benèfiques, acorda obrir un concurs per a premiar els millors treballs de divulgació en prosa, en els quals s’exalci la pràctica de l’estalvi.

Aquests treballs tant podran esser un assaig com un conte o apòleg. No hauran de tenir menys de 25.000 paraules ni més de 30.000.

Els treballs hauran d’ésser mecanografiats i escrits en català o castellà. No duran signatura i aniran acompanyats d’un sobre clos, el qual contindrà una targeta amb el nom i cognom de l’autor. Damunt la plica s’haurà d’escriure el títol o lema dels treballs. Aquests hauran d'esser tramesos a la Secretaria de la Federació Catalana-Balear de Caixes d'Estalvis, carrer de la Ciutat, 1, Barcelona, des de la publicació del present cartell fins a les 12 del migdia del dia 15 de setembre d'enguany, data i hora en la qual es considerarà clos el període d’admissió de treballs.

Els treballs premiats quedaran de propietat de la Federació, la qual els editarà, per tal de complir la finalitat de divulgació que es proposa amb aquest concurs. Els premis seran: un de 1.000 pessetes i dos accèssits de 500 pessetes cadascun.

Els noms i cognoms dels senyors components del Jurat, es faran públics juntament amb el veredicte.

Barcelona, Juny del 1.936.

DETENCIÓ D'UNES GITANES ACUSADES DE FURT.

Aquest matí, dues gitanes anomenades Maria Petrell, de 28 anys i Lluïsa Doer, de 23, francesa la primera i italiana la segona, han entrat a la tenda que el senyor Santiago Tarrés té establerta al carrer Francesc Lairet; 7.

Han romàs una estona dintre la botiga i el propietari, en fer un recompte dels diners que tenia al calaix, en presència de les forasteres, s'ha trobat a fallar set pessetes, motiu pel qual ha demanat la detenció de les gitanes.

Aquestes portaven altres diners al damunt, unes quaranta pessetes, aproximadament, i no s'ha pogut comprovar si eren elles les autores de la sostracció, però han continuat detingudes, car una dona present a la botiga, en el moment del recompte, ha acusat a elles d'haver-ho fet.

Les dues dones han jurat i perjurat, plorat i intercedit, fent protestes d'innocència, negant sempre haver comès el fet, però no els ha valgut i han estat posades a disposició de la policia.

CICLISTES ACCIDENTATS.

Ahir diumenge, al mati. en el transcurs de la cursa ciclista organitzada pels obrers de la “Manufactura Tèxtil S. A.", el participant Josep Paz, de 19 anys, que viu al carrer Roca i Roca, 146, sofrí una caiguda, produint-se excoriacions diverses a diferents parts del cos.

També el ciclista de 16 anys, Jaume Roca. resident al carrer Covadonga, 89, de la veïna ciutat de Sabadell, trobant-se de pas per la nostra localitat, sofrí una caiguda de la qual resultà amb erosions la cama dreta.

Registrem en tercer terme, que .a les 6 de la tarda, el ciclista Blai Gil i Flores, de 14 anys que viu al carrer Agricultura, 25, anà a estrellar-se contra un cotxe, al revolt de Can Barba de la carretera de Sabadell, sofrint com a resultat de la topada, fregades periorbitàries i a la vall naso-jugal de la banda esquerra i excoriacions al colze dret a la regió periorbital.

Tots aquests accidentats, hagueren d'ésser, traslladats al Centre Mèdic on se'ls practicà les cures pertinents, podent retornar després als seus domicilis.

L’Acció, dilluns 13 de juliol de 1.936 pàg. 2


DETENCIÓ DEL TERCER ASSASSÍ DEL SENYOR RODÓ ─ ALTRES DADES D’INTERÉS.

La policia aquest matí ha posat a disposició del Jutjat d’Instrucció, el tercer dels detinguts fan de l’assassinat del senyor Magí Rodó. Aquest detingut s’anomena, Josep Molina, té 18 anys, i igual que els altres dos complicats no té domicili fixe. Es, segons sembla, el que es queda fora de la torre del senyor Rodó, mentre els dos cometien l’assassinat.

Si bé es veritat que quan foren detinguts aquests individus, en les seves declaracions hom no hi nota només que una sèrie de contradiccions, sembla que més tard, gràcies a unes argúcies del policia senyor Arèjula, que els digué que el senyor Rodó solament estava lleugerament ferit i que allò comés es podia considerar com un simple fet social, un dels detinguts, l’anomenat Céspedes, creient que la cosa no tenia gran importància és quan es declarà autor de l’agressió.

Amb tot sembla que aquests individus en les declaracions que davant del Jutge feren el passat dissabte a la tarda, negaren rotundament la seva participació en el fet, perquè se’ls notifica que el senyor Rodó havia mort.

A més la senyora Rodó, s’avingué a sostenir un nou careig amb els detinguts el qual donà per resultat el reconeixement per part de la susdita senyora dels dos detinguts com a autors de l’assassinat del seu espòs.

Encara que nosaltres en una passada edició diguérem que la detenció havia estat portada a terme, gràcies a la presentació que els delinqüents feren en demanda de socors a l’Ajuntament, ens cal aclarir un fet. Es veritat que anaren a l’Ajuntament i d’allí passaran a la Comissaria, però en aquest últim lloc els deixaren en llibertat.

Però una estona després i quan la policia tenia serioses sospites sobre els tres ambulats aconseguiren detenir-ne dos d’ells a l’Estació del Nord, i en el moment precís que anaven a abandonar Terrassa. L’altre el detingueren a l’Avinguda 11 de Setembre, quan es dirigia a l’Estació del F.F.C.C.

El Molina, que és el que aquest matí ha estat posat a disposició del Jutjat, nega la seva participació en el fet. Intenta defensar-se; inclús vol justificar on passà la nit el dia del crim. Amb tot no han pogut ésser comprovades aquestes declaracions i sembla que en les mateixes hi ha molt de mentida.

Aquesta tarda, el Jutjat s’haurà personat novament a la presó, on sembla que serà notificat l’aute de processament als tres detinguts.

miércoles, 29 de abril de 2020

El Diluvio, edición del 12 de julio de 1.936, pág. 9


LA POLICÍA DESCUBRE AL AUTOR DE LA MUERTE DEL SEÑOR RODÓ Y COLL, EN TARRASA.

La policía de Tarrasa efectuó diversas investigaciones con motivo del atentado de que fue víctima don Magín Rodó y Coll. Estas dieron por resultado la detención de tres individuos a los que se considera probables autores del hecho.

La policía, junto con los detenidos, se personó en el domicilio de doña Teresa Jové Folch, viuda del Sr. Rodó. En presencia de la referida señora e interrogado por los agentes de la autoridad uno de los dos detenidos, negó su participación en el hecho. En cambio la señora Jové manifestó a la policía de una manera categórica que reconocía a dos de los detenidos como los individuos que durante la noche del día 3 del actual penetraron en su domicilio, agrediéndola a ella y asesinando a su esposo.

Estrechado a preguntas uno de los detenidos llamado Andrés López Céspedes, de 23 años, soltero, natural de Málaga, y sin domicilio, acabó por confesarse autor de los disparos contra la persona del señor Rodó.

El otro detenido, reconocido por la señora, se llama Emilio Bolca Sanz, de 18 años, soltero, y natural de Cariñena (Zaragoza).

López y Bolca han ingresado en la cárcel a disposición del Juzgado que instruye la causa.

En cuanto al tercer individuo, quedó detenido gubernativamente, por no pesar ningún cargo sobre él y en espera de unas investigaciones que realizará la policía a fin de comprobar si participó directa o indirectamente del hecho.

La Veu de Catalunya, 12 de juliol de 1.936, pàg. 3


Degut a un curtcircuit s’originà un gran incendi que destruí per complet la fàbrica de capses del senyor Higini Sanllehí.

Segons manifestacions del propietari, el cost de les pèrdues s’eleva a unes setanta mil pessetes, sense incloure l’import de l’edifici propietat de la mare del senyor Sanllehí.

La bona actuació dels bombers, evità que el foc es propagués als edificis veïns. Afortunadament no es registrà cap desgràcia personal.

Amb diversos actes religiosos, avui el Grup Femení d’A C. de la parròquia del Sant Esperit, celebrarà el quart aniversari de la seva fundació.

Crónica Social, edición sábado 11 de julio de 1.936, pág. 2


INCENDIO.

A la una y minutos de esta madrugada se ha declarado un incendio en la fábrica de Cajas de cartón que tiene instalada en la calle del P. Llaurador, 103, el industrial don Higinio Sanllehí. La oportuna llegada de los autos-bombas del Cuerpo de Bomberos ha impedido que el fuego, que en algunos momentos era imponente se propagase en una fábrica de pastas para sopa, existente al lado. Después de laboriosos trabajos ha quedado completamente extinguido el incendio a las tres y media de la madrugada.

El edificio incendiado y maquinaria existente estaban asegurados. Las pérdidas se calculan en unas 70 mil pesetas. Se ignoran las causas del siniestro.

PELEA MATRIMONIAL.

Han sido denunciados al Juzgado Municipal Carmen Garriga Bofill, de 35 años de edad con domicilio en la calle Bastard, núm. 10 y su esposa Mercedes Mur Solans, de 24, que se pelearon por cuestión de sus respectivos hijos.

DENUNCIA.

Se personó en la Comandancia Municipal Carmen Garriga Bofill, de 55 años, con domicilio en la calle de Manso Adei, 78, denunciando que ayer llamó a su convecino Antonio Sánchez Aragón para que llamase la atención de su esposa María Vicente Ortiz la que le perjudica las veces que puede cortándole la cuerda de una persiana.

Por lo contrario Antonio Sánchez amenazó e insultó a Carmen Garriga la que ha denunciado lo ocurrido.

DILIGENCIA JUDICIAL.

Esta mañana el Juez de Instrucción señor Ángel León con el oficial criminalista señor Montanyá, se han trasladado a la cárcel local donde han tomado declaración a los detenidos que se encuentran allí como autores del asesinato del señor Magín Rodó (q.e.p.d.)

Ignoramos el resultado de sus declaraciones ya que se ha guardado gran reserva sobre las mismas.

martes, 28 de abril de 2020

Acció Catòlica - 11/07/1936, Pàgina 1 de 4


El Senyor Baltà de Cela, Catedràtic eminent i vilafranquí il·lustre.

El Dr. En Josep Baltà de Cela, que havia exercit durant 34 anys el càrrec de professor a l’Escola Industrial de Terrassa, ha estat jubilat ple de glòria, després d’haver-se guanyat un prestigi i una personalitat com a professor i com a home de ciència.

Com a vilafranquins ens és una joia poder-nos sumar a l’homenatge que l’Escola Industrial ha tributat al nostre il·lustre convilatà.

En parlar d’una personalitat com la del senyor Baltà de Cela la literatura feta a base d’adjectius hi sobra. Tota la seva carrera científica i el seu esperit profundament vilafranquí que ha mantingut sempre, són prou eloqüentment elogiosos. Només cal recordar lleugerament les seves activitats com a home de treball.

Acabats els seus estudis i el Doctorat en 1.886, fou nomenat químic municipal i director del Laboratori químic del Centre Agrícola del Penedès; en 1.897 la Direcció General d’Instrucció pública li conferí el càrrec d’auxiliar a la secció de Ciències de l’Institut de Maó; més endavant, ocupà el mateix càrrec a l’Institut de Barcelona. En 1.902 comença ja el seu professorat a l’Escola Industrial de Terrassa en la qual tindria d’arribar a l’alt càrrec de Director, i d’on no es mouria fins el dia de la seva jubilació. Primerament professor interí de Química Industrial, passà, al cap de dos anys, a catedràtic numerari de Química Orgànica i després d’Anàlisi Químic. El càrrec de Director de l’Escola l’obté en 1.908, en el qual no declinà fins a 1.930. Durant aquest temps ensenyarà successivament Electroquímica i Química general.

El seu valer no es restringeix simplement a la càtedra, sinó que en 1.909 es pensionat pel govern espanyol per fer un viatge d’estudis industrials, visitant les principals indústries electroquímiques d’Alemanya i Noruega. Demés, porta en mig d’aquests treballs, quatre llibres científics publicats que comptaren, en temps de llur publicació el màxim interès.

Després d’aquesta vida tan laboriosament gloriosa u de l’homenatge que l’Escola li ha retut, el Dr. Baltà de Cela acaba de rubricar una pàgina brillant en l’historia de les ciències industrials i de la nostra història cultural vilatana, que s’honora de poder comptar amb un altre nom il·lustre que per damunt de tot ha demostrat sempre sentir-se tan profundament vilafranquí i amic nostre.

La Veu de Catalunya, 11 de juliol de 1.936, pàg. 7


Han sortit cap a Premià de Mar les nenes que sojornaran en la colònia que la ciutat hi té instal·lada.

Aquesta estada durarà un mes, aproximadament.

La Vanguardia, Edición del sábado, 11 julio 1936, página 9


Del asesinato del pasado viernes. - Dos detenidos se confiesan autores del atentado

La policía local continuó ayer, las gestiones encaminadas al total esclarecimiento del asesinato de que fue víctima nuestro compatricio don Magín Rodó, la noche del pasado viernes.

La esposa de la víctima en el cargo efectuado ayer reconoció al individuo que se había confesado autor de los disparos y al otro que le acompañaba y que también está detenido.

El autor confeso del crimen se llama Andrés López Céspedes, de 23 años de edad, soltero, natural de Málaga, sin domicilio, y el otro individuo se llama Emilio Bolea Sanz, de 18 años, soltero, natural de Leciñena (Zaragoza). Este último está reclamado por el Juzgado de Zaragoza acusado de robo y estafa.

Los dos han quedado a disposición del Juzgado de instrucción.

En cuanto al tercer detenido, por no resultar cargos concretos contra él, la policía se abstiene de facilitarnos su nombre, no obstante, de momento continúa detenido.

—C.

lunes, 27 de abril de 2020

La Vanguardia, Edición del sábado, 11 julio 1936, página 6


Las Artes Gráficas

CONCLUSIONES DE UNA ASAMBLEA

Tal como se había anunciado, se celebró el mitin organizado por el «Front Unic Regional d'Arts Grafiques de Catalunya». Hablaron Sala, de Sabadell; Ríus, de Tarrasa; Saló y Bonet, del Sindicato de Artes Gráficas y Similares de Barcelona, y Bueso, del Comité de Relaciones del Frente Único.

Todos los oradores remarcaron la importancia de las bases de trabajo conseguidas y dieron cuenta de los trámites que se habrán de seguir hasta la implantación de dichas bases, dado que la patronal del ramo ha anunciado que presentará recurso.

Por aclamación se aprobó la siguiente conclusión, que será presentada al consejero de Trabajo:

«El «Front Unic Regional d'Arts Grafiques de Catalunya», reunido en magna asamblea, ha acordado lo siguiente: Considerando que durante el conflicto actual hemos estado en todo momento dentro de las normas legales, siendo, en cambio, la Unión Patronal de las Industrias del Libro la que se ha mostrado rebelde a todas las sugerencias, no aceptando ni por un momento el cumplimiento de las leyes sociales, y convencidos de que después de la publicación de nuestras bases de trabajo en el Butlletí Oficial, dicha entidad patronal presentará recurso, exigimos de la consejería de trabajo que este recurso sea resuelto rápidamente, sin agotar los plazos legales, teniendo en cuenta los muchos días que dura el conflicto y el tiempo perdido por la inexplicable pérdida, en la consejería de Trabajo, del original destinado al Butlletí Oficial.»

L’Acció, dissabte 11 de juliol de 1.936 pàg. 2


UN NOU ADVOCAT.

Fa pocs dies que després de brillants exàmens, finalitza els estudis de Dret, obtenint el títol d’advocat el nostre amic  En Salvador Vinyals i Pons, fill del prestigiós advocat N’Àlvar Vinyals i Aguilera, President de l’Associació de la Premsa i Degà del Il·lustre Col·legi d’Advocats d’aquesta ciutat.

Felicitem el nou lletrat i li desitgem que, com el seu pare i prosseguint la ruta per ell iniciada en la seva constant actuació davant dels Tribunals de Justícia, obtingut els més falaguers èxits en l’exercici de la professió.

SERVEI ESPECIAL DE BANYS A CASTELLDEFELS ENTRE EL NORD I M.S.A.

La Companyia de F.F.C.C. del Nord, d’acord amb la M.S.A., a partir de demà diumenge ha establert un servei especial de trens cada diumenge, per anar a banys entre Manresa i las platges de Montgat, Badalona, Castelldefels i etc. Aquest tren sortirà de Terrassa a les 6’36, del matí i regressarà a les 7’15 de la tarda.

Al tren correu exprés de Saragossa a Barcelona que passa a la indicada hora del matí, s’hi afegiran a Manresa els cotxes que siguin necessaris i seran tallats a Barcelona, on els prendrà una màquina del M.S.A. i seguirà per la seva línia com a tren especial.

El retorn s’efectuarà també amb el tren especial, des de l’Estació del Nord de Barcelona, tren que serà format amb els cotxes arribats amb tren especial que lliurarà la Companyia de M.S.A.

Els preus del bitllet de 3ª classe són: Anada i tornada de Terrassa a Castelldefels, 5 pessetes. Anada i tornada amb el bany comprès 5’50.

MOVIMENT DE L’ESCORXADOR.

Caps de bestiar sacrificats a l’Escorxador públic d’aquesta ciutat, durant el passat mes de juny.

Bestiar boví 151 caps pes 23.921 quilos; Cabrits 638, 2.366 quilos; Llaner 3.314, 38.336 quilos, Porcí 532, 43.066 quilos.

UNA CIUTADANA QUE TALLA CORDES DE LES PERSIANES.

S’ha presentat a la Comandància Municipal, Carme Garriga i Bofill de 55 anys, domiciliada al carrer Mas Adei, 78, denunciant un veí seu anomenat Antoni Sànchez i Aragon perquè ahir vespre, a més d’insultar-la la maltractà de forma grollera.

El motiu d’aquest incident sembla que es produí per unes paraules dures que sostingueren la denunciant i la muller del Sànchez, doncs aquesta última ha tallat ja en diverses ocasions la corda de la persiana de la Garriga.

El Dia, edició dissabte 11 de juliol de 1.936, pàg. 2


El foc d’aquesta nit :: Degut a un curt circuit s’originà un gran incendi, que destrueix la fàbrica del senyor Higini Sanllehí.

A dos quarts d'una d'aquesta matinada, algunes persones que passaven per davant de la casa número 101, del carrer de Pare Llaurador, en l'interior de la qual hi ha la fàbrica de capses de cartró propietat del senyor. Higini .Sanllehí que viu al número 89 del mateix carrer, han notat una estranya resplendor en l'interior d'aquest local i en mirar-ho millor han vist que s'estava produint mi gran incendi a la fàbrica.

Les referides persones, entre les quals s'hi trobava un germà del senyor Sanllehí, han corregut a avisar el vigilant i el propietari de la fàbrica, demanant-se tot seguit l’auxili del servei i material dels bombers, els quals no han trigat a acudir a la casa de referència, procedint-se a l'extinció del foc-

Aquesta tasca no .ha estat planera ni molt menys, car l'incendi, originat segons suposa el propietari del lloc del sinistre, per la formació d'un curt circuït, ha pres tot seguit i amb gran facilitat, entre el .dipòsit de capses de cartró i paper emmagatzemat, desenrotllant-se amb gran rapidesa i d'una forma molt espectacular, car les flames encalçaven alçades gegantines.

El que han procurat els bombers, ha estat evitar que el foc pogués traspassar-se a una fàbrica de pastes que hi ha al mateix costat i als pisos del davant, cosa que han aconseguit, no rebent cap dany aquests llocs veïns, a excepció de la trencadissa de vidres en el primer lloc. Han tingut sort també que en aquells moments no s'ha girat ni una mica d'aire, car les proporcions del sinistre haurien pogut ésser molt majors.

Després d'intensos treballs, els bombers han aconseguit sufocar el foc, quan ja eren tres quarts de 4 de la matinada, restant aleshores un reduït servei de bombers que han tingut cura de la completa extinció de l'incendi, cosa que s'ha donat per llesta a les 9 del mati.

Tota la teulada de l'edifici cremat, que és propietat de la mare del senyor Sanllehí, s'ha enfonsat degut a l'acció del foc i de l'aigua, restant sols mig dretes, les parets que limiten l'edifici. Damunt el paper, cartró, capses cremades i maquinària, hi ha caigut tota l'obra enrunada, no restant res aprofitable i quedant destruïts a la vegada, els llibres de comptabilitat i ordre intern de la casa, que eren guardats en un despatx muntat junt a l'edifici.

Segons manifestacions del senyor Sanllehí, el cost de les pèrdues s'eleva a unes setanta-mil pessetes, no anant inclòs en aquesta quantitat, el valor de l'edifici destruït.

La fàbrica i existències estaven assegurades.

També ha dit el senyor Sanllehí, que fou molt sorprès de l'anunci de foc en la seva fàbrica aquella hora, molt més quan ell feia mitja hora que junt amb alguns treballadors n'havia sortit.

No s'ha registrat cap desgràcia personal, havent acudit al lloc del fet, atrets per l'avís de la sirena, les autoritats de consuetud i moltíssimes persones.

domingo, 26 de abril de 2020

Crónica Social, edición viernes 10 de julio de 1.936, pág. 1


Del asesinato del Señor Rodó.

Hoy han sido puestos a disposición del Juzgado de esta localidad Andrés López Céspedes, de 23 años de edad, natural de Málaga y sin domicilio conocido, y Emilio Bolea Sans, natural de Leciñena (Zaragoza) y también sin domicilio conocido, detenidos a raíz del asesinato de que fue víctima don Magín Rodó.

Ayer tarde efectuóse un careo entre la viuda del difunto señor y los dos individuos detenidos por la policía, cuyos nombres damos hoy publicidad. La señora Teresa Jové, viuda de Rodó reconoció a los dos individuos que en la noche del día 3 del corriente penetraron en su domicilio disparando sus pistolas contra su difunto esposo, causándole las gravísimas heridas que le produjeron la muerte.

El detenido Andrés López ha confesado su participación en el hecho, asegurando que los móviles que le indujeron a participar en el mismo son de carácter social, añadiendo que pertenece al partido Comunista, lo que rectificó luego diciendo que en realidad está afiliado a la C. N. T. Sin embargo la policía tiene la impresión de que dicho individuo no pertenece a ninguna de las organizaciones, y dice pertenecer a ellas, para eludir un proceso de delito común.

El López, una vez celebrado el crimen, se trasladó desde esta localidad a pie a la de Sabadell, tomando allí el tren para Manresa y presentándose una vez en marcha el convoy al revisor para manifestarle que había subido en Moncada sin poder sacar billete. Así se preparaba la coartada a la policía.

El otro detenido Emilio Bolea Sans, aunque reconocido por la señora Jové, declaró no tener ninguna participación en el crimen. Está reclamado por un Juzgado de la provincia de Zaragoza, acusado de robo y estafa.

Andrés López ha residido algunas temporadas en Perpiñán y regresó a España atravesando la frontera a pie y fue rodando de un pueblo a otro de la Costa Catalana hasta llegar a Tarrasa en donde participó en el crimen que tanta conmoción ha causado en nuestra ciudad. A preguntas de la policía manifestó que vivía del socorro que le facilitaban los Ayuntamientos de las poblaciones por donde pasaba.

Los dos detenidos, por disposición del señor Juez de Instrucción, han ingresado en la cárcel.

Felicitamos a los activos agentes de la Comisaría local de policía y especialmente a su digno jefe señor Aréjula por el feliz éxito alcanzado en el esclarecimiento del asesinato de nuestro malogrado compatricio, señor Rodó.

El Diluvio, edición del 10 de julio de 1.936, pág. 4


COCHES NUEVOS :: DEL CRIMEN ÚLTIMO :: LOS CACOS TRABAJAN :: EN LIBERTAD :: COLONIA ESCOLAR.

La Compañía que explota el servicio urbano de autobuses que esta ha puesto en circulación un nuevo tipo de coche que ha llamado poderosamente la atención por su riqueza.

Los trabajos llevados a cabo por la policía a raíz del abominable crimen del que fue víctima el estimado ciudadano egarense Magín Rodó han empezado a dar fruto.

Hállanse actualmente detenidos tres individuos por este asunto y uno de ellos se declaró cómplice de los que cometieron delito, retractándose más tarde de cuanto había manifestado. Sin embargo, ya pesan sobre él indicios y sospechas difíciles de desvanecer, según datos de la policía.

Los cacos continúan con sus fechorías y las víctimas son los vecinos don Pascual Teixidor, don José Falcó y don Martín Arola y el almacén de la casa Hijos de J. Freixa.

Ha sido decretada la libertad del joven Joaquín Barberá por no resultar ningún cargo contra él.

Anteayer, a las cuatro de la tarde, salió de esta segunda colonia escolar, primera de niños, que pasará un mes en Premiá de Mar.

La tarde del martes llegaron a sus respectivos domicilios los egarenses Juan y Enrique Perich, los cuales, hallándose de excursión por las cercanías de Gerona, se les despistó el coche, resultando ambos hermanos con varias lesiones.

El Dia, edició divendres 10 de juliol de 1.936, pàg. 2


La senyora vídua Rodó, reconeix el seu agressor i l'assassí del seu espòs, confirmant les suposicions de la policia :: Els autors del crim, ingressen a la presó.

Ahir, aproximadament a les 8 del vespre, els agents locals de la policia, junt amb els tres individus que eren detinguts com a probables autors de l’indignant fet del divendres darrer, es personaren al domicili de la senyora Teresa Jové i Folch, vídua del senyor Magí Rodó i Coll.

En presència de la referida senyora, un dels detinguts negà la seva participació en el fet. Interrogada la senyora Jové sobre si coneixia els individus de referència, manifestà d’una manera categòrica i rotunda, que els reconeixia com els dos subjectes que la nit del dia 3, penetraren en el seu domicili, agrediren a ella i assassinaren el seu espòs.

La manifestació fou tant contundent, que es cregué innecessària tota altra diligència, desistint-se de practicar l’anunciada reconstitució del fet, car el testimoni era de pes i la seva manifestació tan segura, que no restava lloc a dubtes.

Així doncs, finalment ens ha estat permès conèixer els noms i senyes dels dos culpables, una vegada enllestides les diligències de la policia, que ha lliurat el resultat de les seves encertades perquisicions al Jutjat d’Instrucció.

L’assassí del senyor Magí Rodó, segons confessió pròpia i reconeixement per part de l’esposa de la víctima, és López Céspedes de 28 anys, solter, natural de Málaga i sense domicili.

Com diguérem en una anterior informació, el Céspedes sortí de Perpinyà (França), el dia 19 del passat mes de juny i va dirigir-se cap a la demarcació de Barcelona. Ell, en les seves manifestacions al·legà que mancat de recursos que li proporcionaren els seus correligionaris del Partit Comunista d’Espanya.

En altra ocasió, l’acusat es contradigué, manifestant que els auxilis els havia rebut de la C.N.T., creient-se doncs que aquestes manifestacions, que han resultat contradictòries, les ha fet per tal de llevar al delicte un caire comú, car la policia persisteix en la creença que es tractava d’un intent de robatori que el Céspedes deu voler disfressar.

Donen aquests detalls amb tota mena de reserves, car no s’ha pogut comprovar, ben contundentment, si la intenció dels assassins era purament l’intent de furt, car sembla que en les manifestacions d’En Céspedes se li han escapat mots que donen a comprendre que pot haver-hi algú més complicat en aquest fet.

El Céspedes, una vegada comès el dit assassinat, tractà de despistar la policia, de la següent manera: Anà a peu, fins a Sabadell. Allà pujà al tren del Nord que va cap a Manresa i es presentà espontàniament al revisor, dient-li que havia pujat a Moncada, sense bitllet.

sábado, 25 de abril de 2020

Crónica Social, edición jueves 09 de julio de 1.936, pág. 2


DENUNCIA.

Ha sido denunciado por su esposa Emilia Codiñac, Jaime Estany Mas con domicilio en la calle de Beethoven núm. 64 que le propinó un seria paliza siendo necesaria la intervención de varios vecinos.

MORDEDURA DE PERRO.

A las seis treinta de la tarde de ayer un can propiedad de Jaime Gaspar Ferrer que tiene su domicilio en la calle de Lineo núm. 68, mordió en una pierna al niño de ocho años Ramón Villarroya el padre del cual denunció el hecho.

El señor Carramiñana ha ordenado la recogida del perro que será puesto en observación.

GESTIONES DE LA POLICÍA.

Con referencia al asesinato del señor Rodó (p. e. p. d.) podemos comunicar a nuestros lectores que continúan con toda actividad las pesquisas policíacas y mañana esperamos dar a la publicidad el resultado de todas las gestiones realizadas.

ENFERMA.

Se encuentra, hace unos días, ligeramente indispuesta en su domicilio de la capital la esposa del digno Juez de Instrucción don Ángel León.

Deseamos a la señora Concha Solsona un rápido y total restablecimiento.

Diario de Vilanova i la Geltrú - 09/07/1936, Pàgina 5 de 8


VINGUDA DE COLONIES ESCOLARS

Ahir arribà a nostra vila una colònia escolar patrocinada per l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès. La composen 80 infants, entre nens i nenes, que sojornaran ací fins el dia 24 del present mes, hostatjant-se a la «Fonda Univers».

Acompanyen els petits escolars els mestres D. Ramon Cortés i D. Avel·lí Torres i les mestres donya Dolors Pérez i donya Teresa Bau.

Una vegada marxi aquesta colònia, en vindran d'altres, successivament, de Balaguer, Terrassa i Tremp.