lunes, 30 de septiembre de 2019

El Nervión (Bilbao. 1891). 31/1/1936, página 3.


INCENDIO EN UN GARAGE

BARCELONA. — Comunican de Tarrasa que anoche se declaró un incendio en un garaje propiedad de Antonio Tiralles, más conocido por “El Rayos".

Las llamas se propagaron rápidamente a tres autocamiones, cargados de paños y medias, los cuales quedaron destruidos.

De los tres, únicamente uno se hallaba asegurado.

La Hormiga de oro. 30/1/1936, página 29.


Lunes, 20. ─ ESPAÑA: Llega a Toledo el cardenal primado de España Doctor Don Isidro Gomá y Tomás, siendo recibido por las autoridades religiosas, civiles y militares y por la Población en masa que le tributó un entusiasta y apoteósico recibimiento con motivo de su elevación a la dignidad cardenalicia. 

Ha quedado definitivamente solucionada la huelga textil de Tarrasa.


La Veu de Catalunya, 30 de gener de 1.936, pàg.7


Tingué lloc al Conservatori de Música la sessió corresponent al mes de gener, la tercera del present curs, confiada a la professora Montserrat Aurell. Era dedicada a Chopin el músic polonès.

Fou una sessió agradabilíssima, de la qual el nombrós i selecte auditori sortí plenament satisfet.

Frederic Gil i Martín, de 23 anys, domiciliat al carrer Galvany, 83, ha presentat una denúncia al Jutjat Municipal, contra Maria Canet i Ruiz, de 43 anys, habitant al carrer Cantaré, 8, a la qual acusa de maltractar-lo de paraula a tot arreu on el troba.

Igualment les dues filles d’aquesta senyora sembla que quan el troben, també li dediquen tots els mots gruixuts del seu repertori, el Gil, disposat a acabar-ho, ha decidit denunciar-ho.

Ha tingut lloc al Centre Social l’acte d’elecció i sorteig dels premis als pessebristes inscrits al VII Concurs de Pessebres, organitzat per la Joventut Catòlica. L’acte de repartiment tindrà lloc el vinent diumenge, a les onze del matí, d’acord amb el programa que anunciàrem.

Al Banc Comercial de Terrassa es celebrà l’anunciada Junta general ordinària.

Assistí a la reunió gran nombre d’accionistes.

El balanç aprovat dona idea de l’estat flòrid del Banc i explica a la perfecció la marxa progressiva de les operacions durant el darrer exercici, el qual s’ha tancat amb un lleuger superàvit en les utilitats líquides a les aconseguides en 1.934. En efecte, foren de pessetes, 811.209’30 en el penúltim exercici i són de pessetes 823.565’35 en l’actual.

domingo, 29 de septiembre de 2019

L’Acció, dijous 30 de gener de 1.936 pàg. 2


La lluita pro llengua vernacla

CONSTITUCIÓ D’UN COMITÉ PRO CATALANITZACIÓ.

Ahir tingué lloc, en una dependència dels «Amics de les Arts», la constitució d'un Comitè Pro Catalanització a Terrassa, el qual va quedar format per deu delegats de les diferents entitats de caire netament cultural, de la nostra ciutat.

Aquest Comitè el compondran els següents individus:

J. Ramoneda i F. Jofresa, per la Delegada de la P. de l’E. C.; Josep Mª Robert pel Casino del Comerç; Ramon Morral pel Cercle Egarenc; Joan Roca, pel Centre Excursionista; Francesc Poses Font, per la Joventut Terrassenca; Joan Casanoves per Foment de la Sardana; Antoni Dalmases, per l’Escola Coral; (per designar) Alumnes i Ex-alumnes de l'E. M. A. O.; (per designar) Ràdio Club Terrassa.

L’ASSEMBLEA D'AHIR DE L'ASSOCIACIÓ PROTECTORA DE L’ENSENYANÇA CATALANA.

Ahir, a les 10 de la nit, i tal com s'havia anunciat, es celebrà, en una dependència dels «Amics de les Arts», l'Assemblea ordinària anyal de «l’A. P. de l'E. C.» per tal d'efectuar la renovació reglamentaria de dos càrrecs de Junta de la Delegada.

Obrí l’acte el senyor Roumens, President de la Delegada. I seguidament el secretari, senyor Maurí, donà lectura a la Memòria anyal on hi resten exposats els treballs que s'han realitzar durant l’últim exercici, Hom pogué constatar un increment de socis i les diverses tasques, altament lloables que ha portat a cap la Protectora a Terrassa.

Es van elegir, per a cobrir els càrrecs vacants, el senyor Francesc Biosca Torres i Francesc Jofresa.

Després d'aquesta elecció, la Junta ha quedat constituïda així:

President, Josep Roumens; Secretari Josep Mauri; Tresorer, Josep Ramoneda Vocals, Delfí Dalmau, Francesc Biosca, Francesc Jofresa, Enric Gall.

ATROPELLADA PER UN AUTO.

Ahir, a les vuit del vespre, la conciutadana, Rosa Forn, de 43 anys, domiciliada al carrer Mas Adei. 3, es dirigia per la Creu Gran, I fou atropellada pel cotxe 47.371, B, el qual el conduïa el terrassenc J. Trullàs.

De resultes de la caiguda es produí extenses ferides en ambdós genolls, les quals li curaren al Dispensari Mèdic,

ASSEMBLEA DEL RAM DE LA FUSTA.

A fi de parlar del projecte de Federació de tots els sindicats obrers locals, el Sindicat del Ram de la Fusta celebra una assemblea que té lloc a dos quarts de 7 d’aquest vespre, al Café Colom.

Crónica Social, jueves 30 de enero de 1.936 pág. 2


UN R. C. A. EN EL TEATRO RECREO.

Ampliando la noticia que dábamos en la edición de ayer a nuestros lectores, sobre la adquisición de unos potentísimos y modernos aparatos sonoros por los señores empresarios Farrán y Pagés, debemos agregar que la marca que ha sido firmada en contrato es la tan conocida y acreditada en Tarrasa R. C. A. Photofone.

Este notable equipo sonoro será instalado en el Teatro Recreo dentro seis semanas tiempo que tardará en llegar de los talleres de New York.

“GOLGOTA”.

Este maravilloso film que se estrenará el próximo sábado en el Centro Social, tarde y noche, ha sido doblado en nueve idiomas, entre ellos el español.

El despacho de localidades continua con gran demanda en el salón café de la entidad, para la sesión numerada del domingo, tarde a las seis.

EN UN REGISTRO LA POLICÍA ENCUENTRA VARIOS OBJETOS ROBADOS.

Ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción, Manuel Cirach Mustoles de 47 años de edad, que habiendo practicado la policía en su domicilio calle de Prim 45, un registro, le fueron encontradas varias joyas, nueve pares de pendientes, siete alfileres, un rosario, un par de gemelos, un anillo, dos medallas y otros objetos que habían sido robados.

Nuestro compatricio D. Juan Durán reconoció entre ellas algunas prendas de su propiedad.
Manuel Cirach ha ingresado a la cárcel.

LIBERTAD DECRETADA.

Fue puesto en libertad provisional, por habérsele retirado la acusación, Miguel Aixá Cadenas, que se encontraba detenido por habérsele acusado de tenencia ilícita de arma y homicidio.

ATROPELLOS.

El doctor Bosch, ayer por la noche asistió de varias contusiones en las dos rodillas producidas por haberla atropellado el auto núm. 47395 en la calle de la Cruz, a Rosa Forns, domiciliada en la calle de Manso Adei 5.

El ciclista Jaime Guadayol, de 30 años, con domicilio en Castell, 9, ha sido asistido por el doctor Cadafalch a las doce y cuarto de este mediodía, de heridas contusas en los brazos producidas en un accidente de circulación en la calle de San Antonio, entre él mismo y el auto 52893 B propiedad de Zapatos Royalty.

El Dia, edició dijous 30 de gener de 1.936, pàg. 2


HA ESTAT DETINGUT L'AUTOR D'IMPORTANTS SUBSTRACCIONS DE JOIES.

Ampliant la nota que donàvem ahir sobre la detenció d'un individu acusat de diversos robatoris, podem afegir que el detingut s'anomena Manuel Cidar, de 47 anys d'edat, domiciliat al carrer Prim, 45.

Aquest subjecte com fàcilment, pot recordar-se, fou detingut dies enrere per practicar furts d'eines de treball a les barraques de les vinyes d'aquest terme.

Com sigui que últimament havia deixat aquest "negoci" i la policia fou assabentada que en practicava un altre d'allí amb altres característiques, va practicar un registre al seu domicili, com a resultat del qual se li ocuparen els següents objectes furtats: 7 parells d’arracades i altres 2 parells, aquests d' or; 7 agulles de plata; uns rosaris, també de plata; un parell de botons; una anell; dues medalles i altres diversos objectes i joies de menys valor.

Citats a compareixença alguns individus, han estat reconeguts alguns d'aquests objectes com a sostrets dels seus domicilis.

Un d’ells, Joan Duran, manifestà que algunes de les joies l’hi havia estat furtades però no sabia qui, en el lloc on viu, el dia 22 dels corrents.

Sembla que compareixeran altres persones a les quals pot interessar la troballa, puix que tots els objectes no han estat reconeguts.

ATROPELLAMENT.

Ahir, al captard en sortir del seu domicili del carrer Mas Adei, 3, la veïna Rosa Forn de 43 anys d’edat, en anar a traspassar el carrer de la Creu Gran fou encalçada per l’automòbil 47.375, de la matrícula de Barcelona, propietat de J. Trullàs d’aquesta ciutat.

Com sigui que l’atropellada rebé un cop al costat, caigué de genolls a terra, causant-se algunes lleus contusions, les quals li foren assistides al Dispensari Mèdic, on fou traslladada ràpidament amb el mateix cotxe.

Un cop assistida, pogué l’accidentada retornar al seu domicili i vista la poca importància del fet, no va donar-se part a les autoritats.

sábado, 28 de septiembre de 2019

El Dia, edició dimecres 29 de gener de 1.936, pàg. 2


LA FESTA DELS PERIODISTES CATÒLICS.

Amb motiu de la festa de Sant Francesc de Sales, patró dels periodistes catòlics, aquest matí s'ha celebrat l'acostumada missa, a dos quarts de vuit, a l'altar del Sant Crist de la parròquia del Sant Esperit,

Hi han assistit bon nombre de periodistes de la localitat, els quals s'han reunit, acabada la missa al Centre Social, on ha tingut lluc l'acostumat esmorzar de germanor que ha transcorregut en la major animació i companyonia.

Als esmentats actes, ultra els periodistes i escriptors catòlics, hi han concorregut bon nombre d’amics de la bona premsa a la nostra ciutat.

S'HA DETINGUT L'AUTOR D' UNS IMPORTANTS ROBATORIS.

Sabem que la policia local, ha practicat la detenció d'un subjecte, que és l'autor d'alguns importants robatoris registrats en la nostra ciutat i fora d'ací.

La noticia està treballant en la detallació dels mateixos, car sembla que el detingut n'ha practicat diversos, que ara es van coneixent.

MÍTING COMUNISTA, PEL DIVENDRES.

Por a les 10 de la nit del pròxim divendres està anunciat un míting al Teatre Alegria, organitzat pel Bloc Obrer i Camperol i l'Esquerra Comunista, els quals van unificats i expressaran la seva posició davant les pròximes eleccions.

En el mateix hi parlaran els oradors, Oltra. Pedrola, Gorkin i Andreu Nin.

NOVA JUNTA DIRECTIVA.

Després de la reunió general celebrada el proppassat diumenge por La Previsió Terrassenca Associació de Socorsos Mutus, el Consell Directiu de la referida entitat ha quedat constituït així:

President, Miquel Rambla i Molinos; Vice-President Agustí Estatuet i Parés; Tresorer, Ramon Pineda i Villafranca; Interventor, Vicenç Salles i Gusi; Secretari. Alfons Rigol i Fornaguera: Vice-Secretari, Joaquim Torres i .Agulló: Arxiver, Joan Torres i Balagué; Vocals, Casimir Boada i Ribas. Francesc Vidal i Forcada. Francesc Alemany i Cluelles i Marc Prunes i Sanllehí.

SESSIÓ DE CINEMA AMATEUR, DURANT L'ACTE DE REPARTIMENT D'UNS PREMIS.

Amb motiu de l'acte de repartiment de premis del VII Concurs de Pessebres, la Joventut d'Acció Catòlica ha organitzat una sessió de cinema amateur a càrrec de la Secció dels "Amics de les Arts", que tindrà lloc el vinent diumenge, dia 2 de febrer, a les onze del matí, en el saló d'actes del Centre Social.

En l'escollit programa de films que seran projectats hi figura el ja conegut i llorejat que porta per títol “Orient".

Crónica Social, miércoles 29 de enero de 1.936 pág. 2


ADVERTENCIA A NUESTROS LECTORES.

Por causa de una interrupción de la corriente eléctrica por espacio de más de tres horas no nos ha sido posible publicar con la acostumbrada extensión las secciones de “Crónica Local” y “Última hora”.

UNIÓN COMERCIAL E INDUSTRIAL.

Mañana a las nueve y media de la noche y en su mismo local social, esta cantidad celebrará reunión general ordinaria, terminada ésta, tendrá lugar la reunión de la Sección Mutua de Previsión y Seguro de Vida, de la misma entidad.

ADQUISICIÓN DE APARATOS SONOROS.

Ayer a las seis de la tarde fue firmado por los empresarios de los cines Alegría y Teatro Recreo el contrato para la adquisición de modernísimos aparatos sonoros del último modelo destinados al Teatro Recreo.

FIESTA DE SAN FRANCISCO DE SALES:

Ha sido celebrada esta mañana por los periodistas católicos de la ciudad, con una misa de comunión en la parroquia del Santo Espíritu, siendo celebrada por el M. I. Dr. Sanahuja, arcipreste.

Terminado el acto religioso la mayoría de los concurrentes al mismo se han reunido en el Centro Social en el tradicional “Esmortzar de Germanor”.

EL PRIMER FESTIVAL DEL “HOT CLUB”.

Para los amantes del Jazz, ayer les fue presentada una agradable velada en el Teatro Recreo, organizada por la entidad local “Hot Club”.

Integraba el programa el eminente saxofonista Francisco Casanovas, verdaderamente notable artista en este arte instrumental. Le acompañó brillantemente al piano el excelente maestro Leopoldo Cardona.

El acertadísimo conjunto de la Orquestra “Napoleon’s Band”, cooperó espléndidamente en este festival interpretando diferentes piezas con gran ritmo y buen sentido musical.

Todos fueron repetidamente aplaudidos, viéndose obligados a bisar algunas composiciones.

DEL VII CONCURSO DE PESEBRES.

El próximo domingo con motivo de la fiesta de repartimiento de premios del VII Concurso local de Pesebres, organizado por la Juventud de A.C., que se celebrará en el Centro Social, se proyectará una selección de películas amateurs, entre ellas la que lleva por título “Orient”, a cargo de la sección de Cine Amateur dels “Amics de les Arts”.

La entrada a dicha fiesta será libre.

L’Acció, dimecres 29 de gener de 1.936 pàg. 2


UN ANUNCI PASSAT D’ESTRANQUIS.

La redacció d'aquest diari vegé ahir amb sorpresa com apareixia a les nostres pàgines un anunci de la Cambra de la Propietat, invitant els propietaris a assistir a un acte de protesta contra un determinat arbitri municipal.

Per raons d’ètica política hem cregut oportú de retirar el susdit anunci, que per altra banda podem garantir que ahir ens passà fraudulentament, car fou lliurat, com és costum, directament a la composició. per un corredor d'anuncis, sense que la Redacció pogués evitar la publicació de la susdita invitació de la qual ens retractem.

DISPUTES D’UN MATRIMONI AL DESPATX DE L’ALCALDE.

Ahir, a les vuit del vespre, al despatx de l’alcaldia hi hagué un fort escàndol entre un almerià, i l’alcalde gestor senyor Homs.

Segons les versions que tenim del succeït, aquest castellà que és l'espòs de la dona que en la nostra edició d'ahir diguérem que estava sofrint un dia d'arrest per haver pegat als seus fillets, ahir es presentà a l'alcaldia, acompanyat de la seva muller.

Quan es trobaren enfront del senyor Homs, ambdós esposos començaren a insultar-se mútuament. Llavors el nostre gestor volgué apaivagar els ànims, enverinant-se encara més la discussió, tant que en un moment es cregué que arribarien a la cara, doncs l’almerià proferia juraments de venjança amb molla profusió.

La cosa però, no tingué un fatal desenllaç, doncs un xic desprès s'acabaren els crits i els almerians marxaren tranquil·lament, com si res hagués passat.

DETENCIÓ D’UN MODEST LLADRE.

La policia ha detingut un subjecte d'aspecte miseriós que darrerament havia portat a terme diversos robatoris de no molta importància. en algunes cases de la localitat.

Ha ingressat als calabossos de la Comissaria, Demà donarem el nom del detingut doncs la policia s'ha negat a facilitar-nos-el, puix encara manquen declarar alguns dels denunciats.

viernes, 27 de septiembre de 2019

L’Acció, dimarts 28 de gener de 1.936 pàg. 2


REUNIÓ GENERAL A LA UNIÓ COMERCIAL I INDUSTRIAL.

Demà passat, dijous, dia 30, a dos quarts de deu del vespre, aquesta entitat celebrarà reunió general ordinària de primera convocatòria i a les deu de segona, a l'objecte de tractar diversos temes reglamentaris.

A continuació també es celebrarà reunió de la Secció Mútua de Previsió, Segur i Vida.

IMPORTANTS REFORMES EN ELS APARELLS DEL CINEMA RECREU.

Se’ns diu que l'Empresa del Teatre Recreo està utilitzant diverses negociacions per tal de procedir a alguns detalls de millorament del sen local i dotar-lo d'aparells sonors i de projecció dels més moderns j perfectes sistemes.

El propòsit de l'empresa, amb el quantiós dispendi que va fer, no és pas altre que el de posar el seu cinema al límit dels més afavorits pel públic, degut a les seves condicions de sonoritat i comoditat.

CONFERENCIA ACUSATORIA D'UN NOSTRE AMIC CONTRA ELS RADICALS.

El pròxim dijous, dia 30, a les deu del vespre, el nostre bon amic Jaume Durany i Bellera, tan estretament lligat amb nosaltres amb els llaços de la lluita i de la cordialitat, celebrarà una conferència acusatòria en el local de la Joventut Federal Propagandista, Gravina, 1, pral. de Barcelona, sobre ei tema suggestiu i oportú de debò: «El partit Radical als trenta anys. Els insolidaris d'ahir, solidaris avui amb els enemics del poble i de la República».

Sabem que entre els afiliats susdit partit s'espera amb deler la conferència. Sobretot, tractant-se els que van a ésser acusats d'una mena de gent com els radicals.

ALCOHÒLICA AL QUARTERET.

Ha passat un dia d'arrest en els calabossos municipals, la conciutadana Matilde Restoy i Amat, de 35 anys, natural d'Almeria, domiciliada al carrer Newton, 31 la qual ja ha estat denunciada diverses vegades per veïns seus, doncs segons sembla, promou escàndols amb molta freqüència.

Últimament un dia que es trobava en estat d'embriaguesa, pegà d'una manera inqualificable, dos fillets seus de curta edat.

DETINGUT PER MASSA GENIUT.

Anit de resultes d'un fort escàndol que promoguí en el Bar Torrents fou detingut per la guàrdia municipal nocturna, el jove de 20 anys, Ernest Navarro i Mur, domiciliat al carrer Antonino Pius, 60.

Fou conduit al calabós del pati de l'Ajuntament, on hi ha estat gins a mig matí d’avui.

LA DISSORT D'UN JOVE MALTRACTAT I BURLAT.

Ei jove de 33 anys, Frederic Gil domiciliat al carrer Galvany, 83, ahir es presentà a la Comissaria de policia, per tal de denunciar una dona de 43 anys, anomenada Maria Canet, domiciliada al carrer Cantaré, 10, la qual segons la denúncia del Gil, el maltractava de paraula de des de fa uns dies.

També sembla que les filles de la denunciada, anomenades Encarnació i Maria, fan víctima de les seves burles al Frederic Gil.

CAIGUDA D'UN NOI.

Ahir al vespre, fou curat al Dispensari Mèdic, un vailet de 10 anys, Gregori Paredes, domiciliat al carrer Miquel Vives, 40, el qual segons manifestacions del mateix lesionat, sofrí una caiguda quan estava jugant amb altres seus companys, enfront mateix del seu domicili.
Presentava una ferida de regular consideració a la barba.

Crónica Social, martes 28 de enero de 1.936 pág. 2


A LA POLICIA.

Nos consta positivamente, que, entre otros muchos, en un céntrico establecimiento se juega a los prohibidos, con la agravante de que los puntos son muchachos jóvenes en su mayoría, lo que no es obstáculo para el “tanto” sea crecido.

Denunciamos el hecho a la Policía, que sin duda no debe tener conocimiento de lo que ocurre, pues, de otro modo es indudable que se hubiera aplicado el más severo correctivo, por reincidente. Si los agentes de la autoridad precisan más detalles podemos dárselos, anticipándoles por ahora que el indicado tugurio se halla a corta distancia de un local que hace poco ha sido clausurado.

ELECCIÓN Y SORTEO DE PREMIOS.

Mañana miércoles a las siete y media de la noche tendrá lugar en el Centro Social el acto de elección y sorteo de los premios a los pesebristas inscritos en el VII Concurso de Pesebres organizado por la “Joventut d’Acció Católica” y cuyo acto de reparto tendrá efecto el próximo domingo, día 2, a las once de la mañana, de acuerdo con el programa que anunciaremos en próxima edición.

La entidad organizadora ruega a todos los pesebristas inscritos la máxima puntualidad para el acto de mañana para proceder ordenadamente a la elección de los citados premios.

LA FUNCIÓN A BENEFICIO DE LA SECCIÓN DE TEATRO DEL CÍRCULO TRADICIONALISTA.

Como era de esperar el público que acostumbra a asistir a los espectáculos que se organizan en el Círculo Tradicionalista, el pasado domingo correspondió a los aficionados de la casa, asistiendo a la representación que se le dedicaba.

Con la representación de la comedia “El fill del senyor Gold”, empezó su actuación en el cuadro escénico que dirige el señor José Cadafalch, un destacado elemento considerado por su labor artística como uno de los mejores aficionados de la localidad, pues como a tal se reconoce a nuestro distinguido y muy apreciado amigo el señor Esteban Verdaguer. En la función del pasado domingo era el en primer término el más destacado entre los que llevaban el peso de la obra, mereciendo al final de cada acto repetidas ovaciones del público que supo apreciar cómo se merecía la notable labor del señor Verdaguer secundado admirablemente por la señorita Palá, señora Roig, señorita Gutsens, señoras Rodés y Moncal y señorita Joan (R.). Y los señores Cadafalch (J), Orrit (P), Domingo, Anglarill, Ullés, Serrarols, Miró y Cadafalch (L).

La presentación cuidada, como de costumbre.

Nuestra más sincera felicitación a todos los componentes de la Sección de Teatro del Círculo Tradicionalista por el éxito obtenido, felicitación que en primer término corresponde a su digno director, don José Cadafalch.

ESTA NOCHE EN EL CINE RECREO.

Hoy a las diez en el popular Teatro Recreo tendrá lugar el anunciado festival de música de jazz organizado por Hot Club, entidad de reciente fundación en nuestra localidad.

DENUNCIA.

Federico Gil, de 23 años de edad, se personó ayer en la Comisaría de Policía denunciando a María Ruiz, la cual cada vez que le encuentra le insulta de palabra, al igual que dos hijas de la denunciada.

CONFERENCIA PARA SEÑORAS.

Mañana a las siete menos quince minutos de la noche, organizada por la Archicofradía de Hijas de María (casadas), tendrá lugar en la Capilla de las Religiosas Carmelitas de la calle del Valle, una conferencia a cargo del Dr. Masdexexart.

El Dia, edició dimarts 28 de gener de 1.936, pàg. 2


UN CAS D'INHUMANITAT.

Ahir, fou presentada al Jutjat Municipal una denuncia contra Matilde Restoy i Amat, domiciliada al carrer Newton, 31, de 35 anys d'edat, per infligir maltractes als seus fills.

La causa de la denuncia es basa en que aquesta senyora té la sana costum d'embriagar-se, no direm amb freqüència, perquè és a diari, i en aquest estat i en plena eufòria, entaula uns formidables escàndols que tenen escamat tot el veïnat.

Ara bé; ahir, tot trobant-se en un d'aquests estats d'ànims, s'indignà contra els seus fills i començà a maltractar-los brutalment, àdhuc a cops de paella, fins que els nois aconseguiren escapar-se i anaren amb alguns veïns a denunciar-ho a l'alcalde de barri.

Aquest ha denunciat el fet i el cap de la guàrdia municipal senyor Carramiñana, sembla que s'interessarà aquest cas, prop de I ‘alcalde senyor Homs.

DENUNCIA PER MALTRACTES.

Frederic Gil i Martin, de 23 anys, domiciliat al carrer Galvany, 83, ha presentat una denúncia al Jutjat Municipal contra Maria Canet i Ruiz. de 43 anys, habitant al carrer Cantaré, 8, a la qual acusa de maltractar-lo de paraula a tot arreu allà on el troba.

Igualment les dues filles d'aquesta senyora, sembla que quan el troben, també li dediquen tors els mots gruixuts del seu repertori, i el Gil, disposat a acabar-ho, ha decidit denunciar-ho.

DETINGUT PER ESCANDALÒS.

Ha passat la nit en el quarteret de l’Ajuntament, Ernest Navarro, domiciliat al carrer Antoni Pius, 60, el qual fou detingut ahir, al vespre, al Bar Torrents, per promoure escàndol.

CAIGUDA.

A dos quarts de 8 del vespre del dia d'ahir, va personar-se al Centre Mèdic, Gregori Paredes, de 10 anys d'edat, domiciliat al carrer Miquel Vives, 18, el qual presentava una ferida contusa a la barba, que va produir-se en sofrir una caiguda, mentre jugava amb altres companys al carrer.

jueves, 26 de septiembre de 2019

La Nación (Madrid). 27/1/1936, página 9.


Protestas de las derechas catalanas

EN TARRASA

TARRASA. — Convenio electoral ha sembrado desánimo nuestros correligionarios. Elecciones sin entusiasmo son elecciones perdidas. Precisa representación "Renovación". Es tiempo enmienda. Matalonga, presidente Centro Tarrasense. Tapioles, del Centro Tradicionalista; Barata, de la C. E. D. A.

El Dia, edició dilluns 27 de gener de 1.936, pàg. 2


EL SENYOR HOMS PARLA DE LA CLAUSURA DEL CAFE COLOM I DEL PERMIS DE CAÇA.

Els informadors han visitat a l'Alcalde senyor Homs, el qual ha manifestat que no passava res ni tenia res per dir.

Solament s'ha referit a l'ordre de clausura del Cafè Colom, de la nostra ciutat, dient que ahir va rebre's l'ordre del delegat governatiu ordenant el tancament del mencionat local.

—Els motius d'aquesta ordre, ha dit el senyor Homs, es deuen a què fa uns dies la guàrdia civil sorprengué uns individus jugant una partida de la «senyora» en una de les habitacions de la part alta de la casa.

El senyor Homs, després, ens ha recomanat recordem als nostres lectors que el dia 3l del corrent fineix la llicència de caça, passat el qual dia, entrarem ja en el període de veda, que serà respectat i fet respectar enèrgicament.

LA REUNIÓ GENERAL D'ACCIONISTES DEL BANC COMERCIAL DE TERRASSA.

Dissabte a la tarda, tal com anunciàrem, va tenir lloc la Junta General d'Accionistes del Banc Comercial de Terrassa, que revestí la importància que ja dies enrere vam subratllar.

Assistí a la reunió gran nombre d'Accionistes.

Foren aprovats la memòria-balanç i la liquidació i distribució de guanys corresponents al passat exercici de l935, en virtut del qual queden refermats els importantíssims acords de la Junta General Extraordinària celebrada el 23 del darrer desembre, que ja oportunament reportàrem en aquestes mateixes planes.

Crónica Social, lunes 27 de enero de 1.936 pág. 2


DENUNCIA.

Por Federico Rigol que fue asistido ayer en el dispensario Médico Municipal de varias heridas contusas en la frente ha sido denunciado Ramón Grau que en la carretera de Martorell, bajada, de Vista Alegre discutieron, arreándole Ramón Grau al primero un puñetazo en la cara y amenazándole.

Intervino la Guardia Civil trasladando al primero al Centro Médico y al último al calabozo de donde ha sido saneado esta mañana porque el Juzgado de Instrucción ha decretado su libertad provisional.

DETENIDO QUE HA SIDO PUESTO EN LIBERTAD.

Por orden del Juzgado de Instrucción, ayer fue puesto en libertad provisional José Martí Matarrodona por estafa cometida en Rubí.

HERIDO AL CORTAR PAN.

El joven de 16 años, Jaime Puig, se hirió con un cuchillo mientras cortaba pan en su domicilio produciéndose una herida en la mano izquierda de la que tuvo que ser asistido en el Dispensario Municipal.

EL PASADO SÁBADO PERDIERONSE UNOS EXCURSIONISTAS EN LA MONTAÑA DE SAN LORENZO.

El sábado por la noche la emisora de la capital “Radio Associació” anunció que no habían regresado a Barcelona de una excursión al vecino monte de San Lorenzo, unos excursionistas barceloneses, suponiéndose que se habían extraviado.

Las autoridades determinaron tomar las medidas oportunas para que se dirigieran a San Lorenzo fuerzas de la Guardia Civil que tenían que ponerse en camino en la mañana de ayer.

Afortunadamente a primeras horas de la mañana presentáronse sanos y salvos al pueblo de Matadepera, comunicando al momento los mozos de escuadra del citado pueblo a las autoridades, la aparición de los excursionistas extraviados.

DESGRACIADO ACCIDENTE.

Ayer en la estación de Masnou ocurrió una sensible desgracia de la cual resultó víctima nuestra distinguida compatricia doña Montserrat Vallés y Pujals, hermana de don Juan Vallés y Pujals, consejero de la Generalidad y de don Cayetano Vallés y Pujals.

El desgraciado accidente ocurrió al descender doña Montserrat de un tren procedente de Barcelona, cayendo del estribo y resultando con graves heridas a consecuencia de las cuales ha fallecido en el día de hoy, en la misma citada población.

Descanse en paz el alma de doña Montserrat Vallés y Pujals, y al condolernos de la desgracia ocurrida, ofrecemos a sus familiares, el testimonio de nuestro más sentido pésame.