lunes, 2 de septiembre de 2019

L’Acció, dijous 16 de gener de 1.936 pàg. 2


LES DETENCIONS FETES AMB MOTIU DE LA VAGA DEL GÈNERE DE PUNT l L’ESTAT DE LA MATEIXA.

Amb tota normalitat va transcorrent la vaga dels obrers del gènere de punt.

Aquest matí, contràriament a allò que passà ahir a primera hora, han estat molt poques les dones que han anat a treballar.

La guàrdia civil ha prestat servei de vigilància sense però, que hagin hagut d'intervenir.

De moment, el conflicte està estacionat. Des la declaració de vaga, que no s’ha celebrat cap mena de negociació per a l’arranjament del conflicte.

Creiem que les nostres autoritats tindrien de prendre cartes a l'assumpte, doncs si el conflicte continua en el marasme com ara, podia ésser que més tard prengui altres derivacions que tothom lamentaria. Segurament que els obrers no estan disposats a contemplar com van transcorrent els dies sense que es celebri cap gestió per l'arranjament de la vaga.

Ahir al migdia foren detinguts els següents afiliats al Sindicat:

Josep Manen, de 18 anys, Pi i Margall, 212.

Domènec Tomás i Llopart, 17 anys, Torrella, 70.

Manuel Ascón i Vergés, 26 anys, Ample, 72.

Jaume Tomàs i Llopart, 21 anys. Torrella 70.

Josep Collado i Sagristà, 19 anys, Verge del Pilar, 12.

Joan Tort i Castellví, 18 anys, Serrano, 4.

Agustí Gabriel i Pubill, 21 anys, Alcalà Zamora, 15.

Josep Arola i Sala, 21 anys, Paz 21.

Emili Guri i Tortosa, 17 anys, Serrano, 54.

Joan Soler i Pujol, 20 anys, Topete, 62.

Tots aquests joves foren detinguts per la guàrdia civil enfront mateix de la casa de gèneres de punt de la localitat, J. Rossell.

LA PASSA DELS RAPTES I DE LES FUGUES.

La noia Maria Lleonart, que des de feia dos dies faltava del seu domicili, ahir fou trobada a Barcelona, en companyia d'un xicot jove, que ella manifestà que era el seu promès.

L’esmentada noia ha estat entregada als seus pares, els quals amb anterioritat ja l'havien denunciada a la Comissaria, perquè no feia gaire bondat.

No hay comentarios: