martes, 3 de septiembre de 2019

L’Acció, dijous 16 de gener de 1.936 pàg. 2


LES DETENCIONS FETES AMB MOTIU DE LA VAGA DEL GÈNERE DE PUNT l L’ESTAT DE LA MATEIXA.

Amb tola normalitat va transcorrent la vaga dels obrers del gènere de punt.

Aquest matí, contràriament a allò que passà ahir a primera hora, han estat molt poques les dones que han anat a treballar.

La guàrdia civil ha prestat servei de vigilància sense però, que hagin hagut d'Intervenir.

De moment, el conflicte està estacionat. Des la declaració de vaga, que no s’ha celebrat cap mena de negociació per a l'arranjament del conflicte.

Creiem que les nostres autoritats tindrien de prendre cartes a l'assumpte, doncs si el conflicte continua en el marasme com ara, podria ésser que més tard prengués altres derivacions que tothom lamentaria. Segurament que els obrers no estan disposats a contemplar com van transcorrent els dies sense que es celebri cap gestió per l'arranjament de la vaga.

Ahir al migdia foren detinguts els següents afiliats al Sindicat:

Josep Manen; de 18 anys, Pi i Margall, 212.

Domènec: Tomás i Llopart, 17 anys, Torrella, 70.

Manuel Ascó i Vergés, 26 anys, Ample, 72.

Jaume Tomàs i Llopart. 21 anys, Torrella, 70,

Josep Collado i Sagristà, 19 anys, Verge del Pilar, 12.

Joan Tort i Castellví, 18 anys, Serrano, 4.

Agustí Gabriel i Pubill, 21 anys, Alcalà Zamora, 15.

Josep Arola i Sala, 21 anys, Paz 21.

Emili Guri i Tortosa, 17 anys, Serrano, 54.

Joan Soler i Pujol, 20 anys, Topete, 62.

Tots aquests joves foren detinguts per la guàrdia civil enfront mateix de la casa de gèneres de punt de la localitat, J. Rossell.

L’ESTAFA FETA PEL PRESIDENT DEL CIRCOL TRADICIONALISTA DE RUBÍ.

A nit, ingressà a la presó de la localitat, el veí de Rubí, Josep Martí i Matarrodona, de 22 anys, domiciliat al carrer Pi i Margall d’aquella població, al número 50.

Aquest individu, és el president del Círcol Tradicionalista de Rubí, i hom l’acusa d'haver comés una important estafa per mitjà d'unes participacions de loteria. També es el caixer de l’esmentat centre carlí.

Segons les nostres informacions, sembla que aquest personatge sense escrúpols, vengué il·lícitament participacions de loteria de Nadal, manifestant que eren de l'Administració coneguda per Maria Illa. Vengué fins uns dotze vigèsims.

LA PASSA DELS RAPTES I DE LES FUGUES.

La noia Maria Lleonart, que des de feia dos dies faltava del seu domicili, ahir fou trobada a Barcelona, en companyia d'un xicot jove, que ella manifestà que era el seu promès.

L’esmentada noia ha estat entregada als seus pares, els quals amb anterioritat ja l'havien denunciada a la Comissaria, perquè no feia gaire bondat.

CICLISTA ATROPELLAT PER UN AUTO.

Ahir, a les sis de la tarda, el cotxe 22831, B, propietat de Salvador Carbonell, amb domicili al Carrer del Passeig, 9, atropellà en la carretera de Castellar, el ciclista Daniel Ramos, de 30 anys, domiciliat al carrer Ferran, 5.

De resultes de l’atropell, li foren curades al Ramos unes contusions al dors del peu esquerre i una ferida contusa al tendó d’Aquil·les.

LES ACTIVITATS DEL CENTRE EXCURSIONISTA.

Diumenge vinent, el Centre Excursionista efectuarà una visita a l'Aquàrium de Barcelona prou lloat per tots els qui l'han visitat,

L'hora de sortida s'ha fixat al tren de les 9'05 del matí pels Ferrocarrils del Nord, fins a Arc del Triomf.

UN LLADRE DE VIANDES I EINES DE PAGÈS.

Aquest matí ha ingressat a la presó, Manuel Cirach i Musteles, domiciliat al carrer d'en Prim, 40, el qual se'l acusa d'haver robat unes patates d'uns horts veïns a una petita propietat seva.

També esta acusat d'haver robat unes eines de pagès, d'altres pagesos.

El fet està en mans del Jutjat d'instrucció de la nostra ciutat.

FERIT PER CAIGUDA.

De resultes d’una caiguda, ahir al migdia fou curat al Dispensari Mèdic, el jovenet de 14 anys, Josep Pérez , domiciliat al carrer de la Gran Via, 5.

Es produí unes contusions al genoll i una ferida al peu esquerra.

UNA IMPORTANT REUNIÓ DELS TEIXIDORS DEL GÈNERE DE PUNT.

Demà, a les deu del vespre, es celebrarà una assemblea dels obrers teixidors del gènere de punt actualment en vaga.

Aquesta assemblea ha estat convocada, igual com totes, per la Junta del Sindicat, i en la mateixa es tractaran assumptes d'importància, relacionats amb el conflicte actual del ram, tindrà lloc al Cor dels Amics.

No hay comentarios: