domingo, 22 de septiembre de 2019

L’Acció, divendres 24 de gener de 1.936 pàg. 3


EL BALL CARNAVALESC DE DEMÀ A LA CASA DEL POBLE.

Ja han estat fixats en diversos aparadors els cartells anunciadors del gran ball carnavalesc, que demà a les deu del vespre es celebrarà a la nostra Casa del Poble.

Com ja diguérem ahir, el ball es denominarà «Oriental», i es d'esperar que l'alegria i el bon humor dels seus assistents, perdurarà durant tot el transcurs de la festa.

L'orquestrina Lucky Band serà l'amenitzadora.

DENÚNCIES A BALQUENA.

Han estat denunciades a la Comandància diverses persones que durant aquests darrers dies han comés─ en diversos aspectes─ infraccions a les ordenances municipals.

NOVA JUNTA DEL FOMENT DE LA SARDANA.

El diumenge passat, dia 19, en reunió general ordinària de l'entitat, queda constituïda la següent junta directiva President. Antoni Roca i Asencio; Vicepresident. Bartomeu Ballbé i Simó; Secretari. Antoni Casanovas i Sanahuja; Vicesecretari, Joan Girona i Boada; Comptador, Rafael Espinosa i Sabater; Tresorer Salvador Turull i Grifell; Vocal I, Enric Marin i Abad; Vocal II, Tomàs Boada i Curto; Vocal III, Valentí Fabrés i Cardona.

EXCURSIÓ CICLISTA.

La Junta de l'«Unió Ciclista Terrassa» ha organitzat pel proper diumenge una interessant excursió. Eus ací el recorregut; Terrassa, Viladecaballs, Vacarisses, La Bauma, Monistrol i Font dels monjos. Tornada pel mateix lloc. Es sortirà del passeig de G, Hernández a dos quarts de set del matí.

HA ESTAT CONSTITUIDA UNA ENTITAT D’ESBARGIMENT.

Ha quedat constituïda a la nostra ciutat, una nova entitat denominada, Estètic Club, la qual cuidarà de l’organització d’actes recreatius i culturals, entre ells, la celebració de selectes balls, com també altres actes de cultura general.

LA CONFERENCIA D'AVUI AL CENTRE EXCURSIONISTA.

Avui, a les 10 de la vetlla, tindrà lloc al Centre Excursionista, commemorant el XV Aniversari de la seva fundació, l'obertura de l’exposició de fotografies de les Esglésies Visigòtiques de Terrassa, a càrrec de la secció de Fotografia, i l’anunciada conferència del Sr. Gonçal de Raparaz (fill) meritíssim geògraf i publicista, que parlarà de Castells í Rius de Catalunya.

No hay comentarios: