domingo, 29 de septiembre de 2019

L’Acció, dijous 30 de gener de 1.936 pàg. 2


La lluita pro llengua vernacla

CONSTITUCIÓ D’UN COMITÉ PRO CATALANITZACIÓ.

Ahir tingué lloc, en una dependència dels «Amics de les Arts», la constitució d'un Comitè Pro Catalanització a Terrassa, el qual va quedar format per deu delegats de les diferents entitats de caire netament cultural, de la nostra ciutat.

Aquest Comitè el compondran els següents individus:

J. Ramoneda i F. Jofresa, per la Delegada de la P. de l’E. C.; Josep Mª Robert pel Casino del Comerç; Ramon Morral pel Cercle Egarenc; Joan Roca, pel Centre Excursionista; Francesc Poses Font, per la Joventut Terrassenca; Joan Casanoves per Foment de la Sardana; Antoni Dalmases, per l’Escola Coral; (per designar) Alumnes i Ex-alumnes de l'E. M. A. O.; (per designar) Ràdio Club Terrassa.

L’ASSEMBLEA D'AHIR DE L'ASSOCIACIÓ PROTECTORA DE L’ENSENYANÇA CATALANA.

Ahir, a les 10 de la nit, i tal com s'havia anunciat, es celebrà, en una dependència dels «Amics de les Arts», l'Assemblea ordinària anyal de «l’A. P. de l'E. C.» per tal d'efectuar la renovació reglamentaria de dos càrrecs de Junta de la Delegada.

Obrí l’acte el senyor Roumens, President de la Delegada. I seguidament el secretari, senyor Maurí, donà lectura a la Memòria anyal on hi resten exposats els treballs que s'han realitzar durant l’últim exercici, Hom pogué constatar un increment de socis i les diverses tasques, altament lloables que ha portat a cap la Protectora a Terrassa.

Es van elegir, per a cobrir els càrrecs vacants, el senyor Francesc Biosca Torres i Francesc Jofresa.

Després d'aquesta elecció, la Junta ha quedat constituïda així:

President, Josep Roumens; Secretari Josep Mauri; Tresorer, Josep Ramoneda Vocals, Delfí Dalmau, Francesc Biosca, Francesc Jofresa, Enric Gall.

ATROPELLADA PER UN AUTO.

Ahir, a les vuit del vespre, la conciutadana, Rosa Forn, de 43 anys, domiciliada al carrer Mas Adei. 3, es dirigia per la Creu Gran, I fou atropellada pel cotxe 47.371, B, el qual el conduïa el terrassenc J. Trullàs.

De resultes de la caiguda es produí extenses ferides en ambdós genolls, les quals li curaren al Dispensari Mèdic,

ASSEMBLEA DEL RAM DE LA FUSTA.

A fi de parlar del projecte de Federació de tots els sindicats obrers locals, el Sindicat del Ram de la Fusta celebra una assemblea que té lloc a dos quarts de 7 d’aquest vespre, al Café Colom.

No hay comentarios: