domingo, 15 de septiembre de 2019

La Veu de Catalunya, 21 de gener de 1.936, pàg.20


Represa del Treball a Terrassa.

A Terrassa se celebrarà una reunió d’elements del ram de gèneres de punt que com se sap, estan en vaga.

Com sigui que en el mateix local el dia abans havien celebrat una reunió a la local no fou possible posar-se d’acord els obrers per haver estat interrompuda per alguns dels assistents, l’autoritat governativa prengué l’acord que no poden assistir a aquesta reunió sinó els qui presentessin el carnet de la societat d’obrers del subscrit ram.

A l’efecte, els reunits, per una gran majoria, acordaren donar per acabat l’atur i reprendre les tasques a totes les fàbriques en vaga.

El delegat que envià el senyor Deulo a Terrassa estigué anit passada donant compte de l’ocorregut.

No hay comentarios: