viernes, 20 de septiembre de 2019

El Dia, edició dijous 23 de gener de 1.936, pàg. 2


CONSELLERA DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA OUE VISITA LES NOSTRES INSTITUCIONS BENÈFIQUES.

Ahir al matí i en caira de visita particular, varen personar-se al nostre Ajuntament la senyora Montserrat Serra de Roig, consellera-regidora de l'Ajuntament barceloní, amb les seves amigues les senyoretes Dolors Borrell i Carme Oliveres, també de la capital, totes elles acompanyades de fa senyora Paulina Pi de la Serra, de la nostra ciutat.

Foren rebudes per l'alcalde senyor Homs, el qual, en assabentar-se dels motius de la visita, motivada pel desig de conèixer les nostres institucions benèfiques infantils, s'oferí per acompanyar-!es, molt amablement.

Les visitants, acompanyades, del nostre batlle, visitaren detingudament la Guarderia del Segell pro-Infància situada al Pla de l'Ametllera i després es traslladaren a l'establiment similar que hi ha al carrer de la Unió. Admirant totes les dependències d’ambdós edificis pels quals s'interessaren moltíssim.

Practicades aquestes visites, les visitants retornaren a Barcelona plenament complagudes de les atencions rebudes de la nostra primera autoritat i de l’interès reconegut de la visita que acabaven d'efectuar.

JOVENETA QUE INTENTA SUICIDAR-SE.

A les 9 del matí ha estat conduïda al Dispensari Mèdic, la joveneta de 18 anys. Maria Peiró, domiciliada al carrer Pérez Galdós, 5, la qual acabava de llançar-se a un pou de casa seva, d'on havia estat extreta als pocs moments de llençar-s'hi.

Segons referències, la joveneta. fa algun temps sofreix uns forts atacs epilèptics que la molestaven extraordinàriament fins el punt de fer-li dir que de continuar essent-ne víctima, es llançaria al pou de casa seva.

Com pot veure’s, avui ha complert el seu propòsit possiblement en els moments en que anava a sofrir un dels tals atacs, car en ésser treta del pou, en sofria un de bastant intens.

Els familiars de la noia s'han adonat tot seguit del que passava i han acudit al pou, extraient-la tot seguit i gràcies a l'ajuda del veí Salvador Salvatella junt amb un altre home.

Traslladada al Dispensari Mèdic ha estat 'auxiliada pel doctor Trinxaria qui tan sols li ha apreciat erosions a la mà dreta i xoc traumàtic per caiguda, retornant després al seu domicili.

No hay comentarios: