sábado, 29 de febrero de 2020

L’Acció, dimarts 26 de maig de 1.936 pàg. 2


El Congrés de l’E. R. de C. ha quedat ajornat per vuit dies.

El Directori de l’E. R. de C. en reunió celebrada ahir al seu local social, acordà ajornar per una setmana la celebració del III Congrés Ordinari del Partit, que havia de celebrar-se els pròxims dies 30, 31 del corrent i 1 de juny.

L’ajornament és degut a qüestions internes del partit que fan esperar que cop resoltes redundaran en una major eficàcia del Congrés que es celebrarà durant els dies 6 i 7 del pròxim juny al local de la nostra Casa del Poble, tal com estava anunciat.

FURT DE CONILLS I CONILLES.

Aquest matí han denunciat uns robatoris de conills a la Comissaria de Policia, els terrassencs, Manuel Fonton i Fidel Alonso, domiciliats al carrer Bartomeu Amat, en els números 40 i 42 respectivament.

Segons llur denúncia, durant la passada nit, els lladregots han saltat una petita muralla del pati, enduent-se’n els conills que han trobat a l’abast de la mà.

Al Fonton li han pres una conilla i vuit conills i a l’Alonso, dues conilles a punt de criar.

L’ASSOCIACIÓ PATRONALS DE BARBERS, posa en coneixement del públic, que en compliment de les noves bases de treball, convingudes amb la dependència, a partir del dia primer de juny l’horari que regirà en els establiments de Barberia serà el següent:

OBRIR: Tots els dies a les vuit del matí.

TANCAR: De dimarts a divendres, a les vuit del vespre, el dissabte, a dos quarts de nou, i els diumenges i festes, a les dotze del migdia.

RECOLLIDA D’UN POBRE PERTORBAT.

Per la guàrdia municipal, ahir vespre fou recollit un home d’aspecte miseriós que des de fa temps és vist amb freqüència pels carrers de la ciutat i que segons sembla té les facultats mentals pertorbades.

El desgraciat serà traslladat a Granollers, d’on sembla que és fill, i en aquell lloc, es mirarà de recloure’l en un establiment de dements.

CONFERÈNCIA RADIOFÒNICA SOBRE EL PROPER CONGRÉS CATALÀ D’ESPERANTO.

El delegat de Ràdio Terrassa al Congrés Català d’Esperanto que tindrà lloc a Manresa els dies 31 del corrent maig i 1 i 2 del juny proper, donarà una conferència sobre el citat Congrés des del micròfon de l’Emissora local, demà dimecres, a tres quarts de nou de la vetlla.

El Dia, edició dimarts 26 de maig de 1.936, pàg. 2


AIGUA I MES AIGUA.

Com a bon mes de maig, rar és el dia que no cau un bon raig d'aigua. Durant tota la passada nit i el dia d'avui, s'han reproduït les pluges, generalment amb forta intensitat. El passat diumenge, també hi hagué sessió de llamps, trons i calamarsada, per les muntanyes dels nostres voltants.

El resultat d'aquest seguit d'aiguats s'ha notat en molts detalls. Des de fa sis o set dies, raja la font de la Saiola, i la Riera de les Arenes ha baixat per segon cop plena, en el dia d'avui.

Tots aquests detalls, semblen anunciar que els Caus, d'un moment a l'altre, deuran començar novament a rajar, cosa que és esperada amb interès per part de tots els terrassencs.

Tot plegat, confirma les esperances dels ciutadans, referents a que durant el proper estiu la nostra ciutat estarà ben proveïda d'aigua i serà evitat l'eixut que amenaçava.

EL QUE FOU EL FOC D'AHIR.

Gairebé ni foc fou, el petit incendi que ahir a prop de les 6 de la tarda va declarar-se a una casa del carrer del Pla de l'Ametllera, 40, car hi hagué més fum que res, puix que fou ocasionat per la instal·lació elèctrica de la casa, en cremar-se, degut no se sap a què.

Tan sols es té referència que l’ocupant de la mateixa casa. Juan Triadú Codina, estava manipulant amb els contactes de la mencionada instal·lació i degut a algun encreuament de fils o cosa semblant, tota la línia va fondre’s, ocasionant una espectacular fumera que feu que algun veí alarmat, demanés la presència de la bomba.

Naturalment, hi hagué més alarma que res, havent de lamentar-se tan sols, la pèrdua dels fils elèctrics i ploms de la instal·lació mencionada no havent pres el foc altra extensió.

DEL SUCCÉS DE DISSABTE A ULLASTRELL.

Tal com ahir manifestàvem, el jutjat d'instrucció de Terrassa s'ha fet càrrec de les diligències oportunes sobre el dolorós succés ocorregut dissabte a can Font d'Ullastrell i que ocasionà la mort de .Miracles Coruña. esposa de Gabriel Anglada i Domingo.

A desgrat de les diverses versions que circulen del fet, el detingut Gabriel Anglada, que dona proves d'una gran consternació, per les referències que tenim segueix afirmant que l'arma de caça se li disparà involuntàriament mentre la netejava i la víctima es trobava planxant unes peces de roba a poquíssima distància.

La desgracia ha estat molt sentida a la nostra ciutat, per tractar-se de la família Anglada que gaudeix ací de moltíssima relació.

Crónica Social, edición martes 26 de mayo de 1.936, pág. 2


LECTURA DE POESIAS DE FRANCISCO DE P. JUNYENT A RADIO TARRASA.

El joven poeta tarrasense, señor Francisco de P. Junyent, ha cedido gustosamente al ruego de Radio Tarrasa, del cual fue activo elemento de su Junta Directiva, para que mañana, miércoles, y dentro de la emisión que a las ocho y cuarto tiene semanalmente señalado el Suplemento literario de “L’Antena”, lea delante su micrófono una selección de poesías originales, algunas de ellas premiadas en varios Juegos Florales.

Entre nuestros medios literarios, será bien recibida esta noticia, y casi seguro que serán numerosos los radioyentes que escucharán una tan selecta audición como la que nos ofrecerá mañana, el señor Junyent, actualmente premiado con el Primer accésit a la Flor Natural de Juegos Florales de Lérida.

CONFERENCIA RADIOFÓNICA SOBRE EL PRÓXIMO CONGRESO DE ESPERANTO.

El delegado de Radio Tarrasa, al Congreso Catalán de Esperanto que tendrá lugar en Manresa los días 31 del corriente mayo y 1 y 2 de junio, dará una conferencia sobre el citado Congreso desde el micrófono de la Emisora local, mañana, miércoles a las nueve menos cuarto de la noche.

“ESCOLA MUNICIPAL DE CULTURA FEMENINA”

Como última semana del presente curso además de las clases ordinarias se celebrarán, en esta escuela, los siguientes actos:

Miércoles: Visita al “Primer saló d’artistes decoradors” instalado en el nuevo local del “Foment de les Arts Decoratives”. Salida de la estación del Norte a las tres de la tarde.

Viernes: Visita al monasterio de Sant Cugat del Vallés y a la manufactura de tapices y catifas que el señor Amat tiene instalada en aquella villa. Salida por los FF. De Catalunya a las tres.

Domingo: Conferencia por el Sr. Adrián Gual con el tema “Revisió sintética de la moda femenina del segle XIX”. Con esta conferencia quedará clausurado el curso 1.935-36.

ROBO DE CONEJOS.

Manuel Frontón Herrero, con domicilio en la calle de Bartolomé Amat, núm. 40 y Fidel Alonso Martínez, domiciliado en la casa número 42 de la misma calle citada, han denunciado que les habían sido robados 9 conejos al primero y dos conejas de cría a Fidel Alonso.

Ignoran quien puede ser el autor del robo.

DEMENTE RECOGIDO.

Por individuos de la Cruz Roja de esta localidad ha sido trasladado a Granollers un individuo de profesión trapero, vecino de la citada población, por presentar señales de enajenación mental.

PEQUEÑO INCENDIO.

Ayer a las seis menos quince minutos inicióse un incendio a causa de un circuito en la casa número 40 de la calle Pla de la Ametllera, trasladándose allí el servicio de Incendios, no habiendo necesidad de que actuasen por haber sido sofocado el incendio.

ENFERMO.

Guarda cama enfermo de una afección gripal nuestro apreciado amigo y compañero el acreditado comerciante de materias textiles don José Vila Brossa.

 Deseamos al querido amigo un pronto restablecimiento.

viernes, 28 de febrero de 2020

Crónica Social, edición lunes 25 de mayo de 1.936, pág. 2


REUNIÓN.

El próximo miércoles, día 27, a las nueve y media de la noche la “Associació de la Premsa”  de esta ciudad, celebrará reunión general ordinaria en el local de “Amics de les Arts”, figurando en el orden del día los siguientes asuntos: Aprobación del acta anterior, aprobación de cuentas, elección de los siguientes cargos de la J.D.: Presidente, Vicesecretario, Tesorero, Bibliotecario y Vocal segundo.

MORTAL IMPRUDENCIA.

A las tres de la tarde del pasado sábado, en la casa de campo “Can Font”, situada a menos de un kilómetro del vecino pueblo de Ullastrell, ocurrió un desgraciado suceso que llenó de consternación al vecindario, por ser los protagonistas pertenecientes a una de las familias más respetables y bien relacionadas del citado pueblo y de esta ciudad.

A la mencionada hora, el hijo del propietario Gabriel Anglada Domingo se hallaba en el comedor de la casa limpiando una escopeta de caza de dos cañones, sin haber advertido que estaba cargada, cuando al verificar un brusco movimiento se le disparó el arma hiriendo a su esposa doña Milagros Coruña Bienvenida que se hallaba planchando al otro extremo de la mesa, produciéndole la muerte instantánea a causa de la tremenda herida en la región occipital frontal derecha con salida de la masa encefálica. La víctima del accidente contaba 36 años.

En el lugar del suceso personóse el Juez municipal de Ullastrell y fuerzas de la guardia civil de esta ciudad al mando de la brigada. Certificada la defunción de Milagros Coruña por el Dr. Maturana, el Juez ordenó el levantamiento del cadáver para su traslado al depósito del cementerio para practicarle la autopsia, mientras la guardia civil procedía a la detención del desgraciado autor del hecho, en espera del esclarecimiento del mismo por el juez de instrucción, trasladándole a la cárcel de esta ciudad.

Lamentamos el doloroso suceso que apena a la familia de nuestro particular Amigo don Augusto Anglada, deseándole cristiana resignación.

VISITA A LA ELECTRA INDUSTRIAL.

Un grupo muy numeroso de socios de la Juventud de Acción Católica, acompañado de su Consiliario, nuestro apreciado señor Regente, se trasladó el sábado último, a los talleres de la importante fábrica de motores, La Eléctrica Industrial, S.A.

El señor Escudé, director técnico de la empresa, explicó detalladamente y con algunos ejemplos prácticos, el funcionamiento de la maquinaria, y del sistema de organización industrial establecido.

Los concurrentes salieron muy satisfechos de esta tan interesante visita y agradecieron efusivamente a don Antonio Escudé su amabilidad y minuciosa explicación.

PUBLICACIÓN RECIBIDA.

Del reputado médico y eminente profesor de puericultura doctor J. Paulís, hemos recibido dos interesantes folletos con nociones de puericultura dedicados a las jóvenes madres.
Agradecemos la atención.

CAMBIO DE LOCAL

El Comité local de la Cruz Roja desde el pasado sábado ha trasladado su domicilio social a la calle de Arquímedes, 261.

ACCIDENTES CICLISTAS.

A las nueve y media de la mañana de ayer tuvo que ser asistido en el Dispensario Teodoro Ballbé, de 20 años, vecino de Barcelona con domicilio en la barriada de Sans.

Presentaba fuerte contusión en el muslo izquierdo y contusiones y escoriaciones en ambos brazos. Fue atropellado en la carretera de Sabadell por un auto yendo él montado en bicicleta.

En el mismo Dispensario a las dos y media de la tarde tuvo que prestarse auxilio a otro joven ciclista con domicilio en la calle de Serrano, núm. 4; presentaba rozaduras en ambos muslos por caída de bicicleta ocurrida también en la carretera de Sabadell.

TORMENTA.

A primeras horas de la tarde de ayer descargó en la parte montañosa del término de Matadepera una fuerte tormenta de granizo, acompañada de gran aparato de rayos y truenos, sorprendiendo a gran número de excursionistas que se hallaban acampados en Can Garrigosa, La Barata y Can Pélecs, los cuales tuvieron que refugiarse en lugar seguro.

Una centella cayó en el pararrayos de la ermita de San Lorenzo del Munt, causando el consiguiente susto a los ermitaños y a un grupo de excursionistas que se hallaban descansando, de una manera especial a los que usaban zapatos claveteados, que a causa de la descarga eléctrica que recibieron cayeron violentamente al suelo.

Fuera las naturales contusiones producidas a los que cayeron, no se lamentaron, afortunadamente, desgracias.

El Dia, edició dilluns 25 de maig de 1.936, pàg. 2 i 3


A "CAN FONT", D'ULLASTRELL, ES COMET UN PARRICIDI, LES EXPLICACIONS DEL QUAL NO SEMBLEN EXACTES.

El proppassat dissabte, a les 3 de la tarda, va tenir lloc a la casa de camp "Can Font", situada dintre el terme d'Ullastrell, un parricidi del qual fou víctima Miracles Coruña Bienvenida, de 36 anys, natural de Barcelona, casada amb Gabriel Anglada Domingo, de 40 anys, natural d'aquesta ciutat, que fou qui, involuntàriament, segons manifestà, va matar la seva dona.

Segons declaracions de l'Anglada, el proppassat dissabte, a l'hora mencionada, es trobava ell netejant una escopeta de caça, a poquíssima distància de la seva dona. la qual planxava unes peces de roba. Tot practicant la neteja de la mencionada arma, que es trobava carregada amb una bona dosi de perdigons, va disparar-se-li involuntàriament i el tret, ferint la seva dona a la regió occipital frontal dreta, li causà la sortida total de la massa encefàlica amb mort instantània.

Avisada la Guàrdia Civil, va personar-se al lloc del fet, practicant les diligències del cas, i en presència del Jutge Municipal del poble d'Ullastrell, va ésser ordenat l'aixecament del cadàver, que ha restat instal·lat al dipòsit judicial d'aquell lloc.

Va procedir-se així mateix, a tal detenció de l'autor del parricidi, el qual, el proppassat dissabte, a la nit, ingressà a la presó local, on fou interrogat ahir pel Jutge local d’Instrucció, que es fa càrrec del present assumpte.

La relació del succeït, com més amunt diem, és la que feu l’Anglada en ésser detingut, però es sospita que els mòbils del fet són uns altres, sense que se sàpiguen amb exactitud, parlant-se de desavinences matrimonials, per determinats motius.

CICLISTES ACCIDENTATS.

Ahir, a les 9 del matí. el ciclista Teodor Ballbé que resideix al carrer Canalejas, 2, a la barriada de Sans, de la capital, quan es dirigia cap a Sabadell, tot practicant una excursió, fou atropellat pel cotxe 11.022 B, propietat d’un sabadellenc que venia a la nostra ciutat, resultant el ciclista amb una forta contusió a la cuixa esquerra i amb contusions i erosions als braços, lesions que li foren assistides al Centre Mèdic.

Al mateix Dispensari, hi fou assistit, a dos quarts de tres de la tarda, altre entusiasta del pedal, anomenat Salvador Font, de 20 anys d'edat, qui; viu al carrer Serrano, 4. que acabava de sofrir una aterrissada que li causà esgarrinxades al dit anular de la mà dreta.

QUADRE DEL PINTOR ODENA, DESTINAT A UN MUSEU ALEMANY.

Amb destí a la col·lecció de pintures del Museu d'Art Modern de Stuttgart (Alemanya), ha estat adquirida una de les admirables obres del nostre estimat pintor, el Jove i notable artista, N'Isidre Òdena, que es troba actualment conreant les seves aficions artístiques al pintoresc poble de Gallifa.

Ni cal dir com celebrem la distinció de què acaba d'ésser objecte el benvolgut artista.

ENLLAÇ MATRIMONIAL.

Ahir, al temple parroquial de Sant Pere, s'uniren enllaç matrimonial el jove i ben estimat amic nostre En Frederic Lluís i Comerma, amb la gentilíssima senyoreta Àngela Corominas i Serra.

Terminada la cerimònia religiosa, els assistents a la boda van reunir-se al Restaurant Terrassa, on foren obsequiats amb un esplèndid dinar.

Els nous casats partiren seguidament en viatge de noces.

Desitgem felicitats inacabables a la venturosa parella i trametem la nostra més cordial, enhorabona a les respectives famílies.

L’Acció, dilluns 25 de maig de 1.936 pàg. 2


LA VETLLADA DE DEMÀ A LA CASA DEL POBLE.

Sabem que ha causat justificada acceptació la vetllada que demà al vespre dia 26 celebrarà la Joventut d’Esquerra «Estat Català», en el saló de la nostra Casa del Poble.

Solament amb l’anunci de què en aquesta sessió hi parlarà l’exrector de la Universitat, senyor Jaume Serra Hunter, ja es motiu d’èxit. Com diguérem, la vetllada serà engrandida amb una adient sessió de cinema.

Durant la sessió seran radiades boniques plaques cedides galantment per l’entitat musical local, Hot Club.

La sessió de cinema consistirà primerament en la projecció de la gran realització del director alemany Lluis Trenker, i que tants d’èxits ha obtingut, «La Muntanya Sagrada». La sessió serà complementada amb un film documental que detalla la vida del «Graff Zeppelin».

Els organitzadors d’aquesta simpàtica festa inviten tots els seus simpatitzants i militants d’esquerra. La sessió serà gratuïta en absolut.

LA CONFERÈNCIA DE JOSEP PARUNELLA SOBRE «PERSPECTIVES DE LA NOSTRA HISTÒRIA».

Al saló de sessions del nostre Ajuntament ahir a dos quarts de dotze del matí va celebrar-se l’anunciada conferència organitzada per l’Escola Municipal de Cultura Femenina.

Feu la presentació del conferenciant el senyor Tomàs Viver, Director de la citada Escola. El senyor Josep Peronella disserta amb admirable claredat sobre les principals èpoques de la història de Catalunya, fent un examen sintètic del llibre estens i interessantíssim dels nostres fets nacionals. En finalitzar la seva narració foren projectats uns clixés dels principals monuments arquitectònics de l’època de plenitud de la nostra terra. En acabar la conferència fou premiat el senyor Peronella amb efusius aplaudiments.

Clogué l’acte el Conseller regidor de Cultura, senyor M. Palet i Martí, amb un breu parlament.

El saló estava completament ple d’un selecte auditori, la major part del qual el constituïen les alumnes de l’Escola organitzadora de la conferència.

jueves, 27 de febrero de 2020

ARA - 24/05/1936, Pàgina 1 de 4


ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

III Congrés Nacional Ordinari

El Consell Executiu d'E. R. C, d'acord amb els Reglaments del Partit, ha fixat la celebració del III Congrés Nacional Ordinari per als dies 30 i 31 de maig i 1 de juny d'enguany.

Respectant acords d'anteriors Congressos i tractant d'harmonitzar-los amb les facilitats que cal donar ais senyors Delegats d'arreu de Catalunya, el Consell Executiu ha determinat que les sessions del present Congrés es celebrin a la ciutat de Terrassa i al Saló d'Actes de la Casa del Poble d'aquella ciutat, adherida a E. R. C.

Aquest III congrés Nacional Ordinari es desenvoluparà segons el següent ORDRE :

1 Discurs d'obertura del President del Consell Executiu.
2 Lectura de la Memòria reglamentaria i presentació d'Estat de Comptes. Elecció de Mesa.
3 Doctrina, tàctica, disciplina i organització del Partit.
4 E. R. C. i el Front d'Esquerres de Catalunya.
5 E. R. C. i els partits polítics espanyols.
6 E. R. C. i els problemes econòmics, socials i agraris.
7 Proposicions reglamentàries.
8 Elecció del Comitè Executiu Central.

Notes: Les credencials de delegats degudament avalades amb la signatura del President i Secretari de l'entitat respectiva, podran presentar-se fins al dia 28 de l’actual, a les 12 de la nit, al nou local del Secretariat d'E. R. C, plaça de Francesc Macià, número 8 (entrada pel carrer Tres Llits, 3).

Les proposicions reglamentàries a què fa referencia l’apartat 7é. de l’Ordre del Congrés hauran d'ésser presentades, degudament avalades per l'entitat, secció, comarcal o federació respectiva al local del Secretariat abans esmentat, fins al dia 25 del corrent maig, a les 12 de la nit.

Pel Consell Executiu d'E. R. C,

El Secretari General, M. ROURET I CALLOL

La Vanguardia, Edición del domingo, 24 mayo 1936, página 12


INSTITUTO DE TARRASA

El Instituto de Segunda Enseñanza de Tarrasa pone en conocimiento de los interesados que los exámenes de ingreso que estaban convocados para mañana, lunes, a las nueve de la mañana, han sido aplazados para el miércoles, día 27, a la misma hora.

Los alumnos deberán ir provistos de pluma estilográfica.

La Vanguardia, Edición del domingo, 24 mayo 1936, página 11


De un trágico suceso, Detenido en libertad.

Por orden del Juzgado fue puesto en libertad el portero de la casa «Sucesor de Silvestre Romeu Voltá», de Sabadell, quien había sido detenido con motivo de los disparos que ocasionaron la muerte al Antonio Pérez (a) «El Negret». Según declaraciones del mencionado portero, seguidamente de haber efectuado los disparos, aprovechando aquel momento de confusión, huyó dejando encerrado al Pérez mientras iba a dar cuenta de lo que sucedía a los guardias de Asalto, pero cuando éstos llegaron el ladrón ya había logrado escapar. Los guardias dieron una batida por los alrededores sin resultado alguno.

El portero no se ocupó más del caso porque suponía que no le había herido y como sea que tenía la correspondiente licencia para uso de arma, el Juzgado ordeno su libertad.

El próximo lunes, día 25, a las 9 de la mañana, se efectuarán los exámenes de ingreso al Instituto de Segunda Enseñanza de esta ciudad.

—Corresponsal.

miércoles, 26 de febrero de 2020

El Diluvio, edición del 24 de mayo de 1.936, pág. 15


ASAMBLEA POLÍTICA :: DE REGRESO :: DETENCIONES :: ACCIDENTE AUTOMOVILÍSTICO :: SANCIÓN

Anteayer noche, celebró una asamblea el partido de Esquerra Republicana de esta ciudad en la Fraternidad Republicana.

Después de varias discusiones fueron aprobadas algunas interesantes proposiciones, quedando también nombrados como a delegados los ciudadanos J. Puig Arnau y Miguel Palet Martí. ─ La ciudadana Teresa Romeu, presidenta del Grup Femení d’Esquerra, de esta, ha regresado de Asturias donde fue acompañando los niños y niñas que residían en Tarrasa.

La policía, después de varias investigaciones, ha detenido a dos individuos que se dedicaban al robo de gallinas y eran compradas por una tendera.

El auto ocupado por Carmen Morral, de 25 años de edad,  Eduardo Muñoz de 60 años, y Domingo Porredod, de 25, vecinos de Sabadell, cuando se hallaban a unos dos kilómetros de esa, se despistaron chocando contra un terraplén.

A consecuencia del choque, Carmen, fue lanzada a unos metros de distancia y los otros dos quedaron dentro del coche.

Recogidos por un taxista que pasaba por allí fueron conducidos al Dispensario Municipal, donde les curaron de primera intención de contusiones y heridas calificadas de pronóstico reservado.

Un local de esa ha sido denunciado por jugar a los prohibidos, siéndole aplicada una sanción.

El Diluvio, edición del 24 de mayo de 1.936, pág. 13


EXÁMENES DE INGRESO EN TARRASA.

El Instituto de segunda enseñanza de Tarrasa pone en conocimiento de los interesados que los exámenes de ingreso que estaban convocados para el lunes día 25, a las nueve de la mañana, han sido aplazados para el miércoles, día 27, a la misma hora. Los alumnos deberán ir provistos de pluma estilográfica.

La Veu de Catalunya, 23 de maig de 1.936, pàg. 18


Segons dades que ens ha estat facilitades, el promig de litres d’aigua que va caure sobre cada metre quadrat durant el diumenge i dilluns, s’eleva, segons el registre pres al pluviòmetre instal·lat al Pantà de la Xuriguera, a 70 litres.

El pluviòmetre de la Mina Pública d’aigües ha registrat 59’30 litres per metre quadrat. D’aquests detalls es desprèn que ha plogut amb més intensitat a la muntanya que a la ciutat.

En una de les dependències de l’Ajuntament tingué lloc un lunx d’homenatge, que els empleats municipals del nostre Ajuntament oferiren a llur company Matías Comes i Padró, amb motiu d’haver estat elegit president de la Federació Catalana d’Empleats i Obrers Municipals.

L’acte que tingué un caire d’intimitat i es desenrotllà en un ambient de franc companyerisme, fou ofert a l’homenatjat en nom dels seus companys, per l’oficial de la secretaria de l’Ajuntament, Josep Graells. Va fer ús de la paraula el senyor Comes, el qual, en tons emocionats, agraí el gest dels seus companys. Fou molt aplaudit.

En la Sessió de Clausura del present curs d’«Amics de les Arts», que tindrà lloc demà diumenge, a la nit, prendran part la pianista Maria Niebauer, Magda Arrufat i Matilde Viver.

En aquest concert, Maria Niebauer, la gentil concertista alemanya que residí durant una llarga temporada a Terrassa, s’acomiadarà del públic terrassenc per haver de tornar a Alemanya, on ha estat sol·licitada per algunes de les emissores d’aquell país per tal de donar a conèixer la música catalana.

Col·laboraran en aquesta Sessió amb lloable desinterès i per deferència a l’esmentada concertista, la notable soprano terrassenca Magda Arrufat de Martí i la gentil i admirada pianista Matilde Viver, del Conservatori de Música, nom que garanteixen abastament l’èxit d’aquesta Sessió.

Per als dies 30 i 31 de maig i 1 de juny, el Centre Excursionista ha organitzat una excursió en autocar al «Monasterio de Piedra», dintre el programa d’actes i excursions que es porta a cap, amb motiu de celebrar el XXV aniversari, el qual serà culminat per l’aparició de la Guia Monogràfica de Sant Llorenç del Munt, editada pel Centre Excursionista.

martes, 25 de febrero de 2020

El Diluvio, edición del 23 de mayo de 1.936, pág. 13


UN HERIDO GRAVE :: COOPERATIVA DE CONSUMO :: EL BANCO CATALÁN HIPOTECARIO :: UN LUNCH

En Rellinars entraron unos individuos en la Cooperativa Obrera. Alguien se dio cuenta de ello y avisó a varios vecinos y a los mozos de escuadra.

Los cacos al verse descubiertos huyeron. Los mozos hicieron fuego sobre los fugitivos, hiriendo a uno de ellos, el cual fue detenido.

Recogido el herido y trasladado a esta ciudad ingresó en grave estado en el hospital, puesto que sufre heridas de bala en el muslo izquierdo, en el brazo del mismo lado, en el pie derecho y en la región lumbar.

Al herido detenido se le encontraron documentos que acreditan y le identifican como de nacionalidad italiana.

En este asunto interviene el Juzgado.

Varios vecinos de la barriada de Can Palet se reunieron para tratar de la creación de una Cooperativa de consumo, siendo designados para proseguir los trabajos necesarios una Comisión compuesta de los ciudadanos Jaime Navarro, Antonio Paredes, Ramón Arrufat, Jaime Sales y Ramón Arrufat y Puig.

Se ha hecho pública una nota de la Asociación de creditores del Banco Catalán Hipotecario comunicando que ha tomado posesión del citado Banco suspendido, la Comisión nombrada para los efectos de cumplir el convenio presentado por la misma y aprobada por el Juzgado.

Dentro de breves días se celebrará una asamblea en esta ciudad en la cual se pondrá de manifiesto la verdadera situación del Banco.

Los empleados municipales de este Ayuntamiento ofrecieron un lunch a su compañero Matías Comas Padró, como homenaje por haber sido elegido como presidente de la Federación Catalana de empleados y obreros municipales.

La Vanguardia, Edición del sábado, 23 mayo 1936, página 10


Concierto. - Sangriento suceso aclarado

El próximo domingo, a las seis de la tarde, tendrá efecto en la Escuela Municipal de Música, un recital de piano a cargo del artista J. Roca.

En el mismo concierto tomará parte la Orquesta de Cuerda de la Escuela, dirigida por el maestro Casas Bell.

A las doce de la mañana del próximo domingo tendrá efecto en el jardín de la «Associació Catalanista», un vermut de honor dedicado a los jugadores del equipo de hockey, de la «Joventut Catalanista», que han obtenido el título de campeones de Tarrasa, de su categoría.

La Policía local tenía alguna confidencia relacionada con la muerte de Antonio Pérez «El Negret», que falleció hace tiempo en el Hospital de nuestra ciudad.

Como ya se suponía desde un principio, han resultado falsas las declaraciones que formuló el desgraciado «Negret» de que había sido víctima de un atentado, pues como resultado de las gestiones realizadas por la Policía se ha llegado en conocimiento de que los disparos que le causaron la muerte le fueron hechos al intentar efectuar un robo en la casa Sucesor de Silvestre Romeu Voltá. domiciliado en la calle de Topete, 59, de la vecina ciudad de Sabadell.

El portero de la citada casa le sorprendió en el interior del edificio y, en medio de una lucha que debió sostener con el Pérez, se vio obligado a hacer dos disparos en defensa propia, pero como sea que ha silenciado el hecho, ayer fue ordenada su detención, siendo puesto a disposición del Juzgado.

El Antonio Pérez estaba domiciliado en esta ciudad, y parece que se trasladó a su domicilio por medio de alguno de los camiones que transportan mercancías entre las fábricas de Tarrasa y Sabadell, y al que debió solicitar le condujera, disimulando que estuviese herido.

— Corresponsal.

L’Acció, dissabte 23 de maig de 1.936 pàg. 2


LA VETLLADA CULTURAL DE DIMARTS A LA CASA DEL POBLE.

La Joventut d’Esquerra «Estat Català», té ja ultimats tots els detalls de la vetllada que el proper dimarts es celebrarà en el saló de festes de Fraternitat Republicana.

Per les referències que tenim resultarà quelcom interessant, docs hom ha cuidat que la bona impressió que deixà la primera vetllada, tingui continuïtat en la que es celebrarà el proper dimarts.

Primerament es celebrarà una sessió de cinema. Serà projectada en el llenç la formidable i atractiva pel·lícula que tants èxits ha obtingut «La Montaña Sagrada» pel·lícula dirigida pel gran director Lluis Trenker.

També es projectarà una bonica documental basada en la vida del dirigible «Graf Zeppelin».

Finalment el senyor Jaume Serra Hunter, farà un parlament dirigit als joves, parlant-los sobre ideals de joventut.

A aquesta sessió, que serà gratuïta, la Joventut hi invita, a més dels seus associats, tots els militants d’esquerra i simpatitzants.

FUGITIVA DEL SEU DOMICILI.

La guàrdia municipal nocturna, anit recollí una nena de 14 anys, anomenada Maria Berenguel i Clos, que anava perduda i vestida pobrament.

Fou portada a la Comandància, on després d’interrogar-la confessà que havia fugit del seu domicili, del poble de Puértolas, terme de Boltanys, província d’Osca, poble que es troba enclavat en el cor dels Pirineus aragonesos. El motiu de la fugida està fonamentat, segons sembla, de resultes d’uns mals tractes que rebia de la madrastra.

L’aventurera minyoneta ha vingut a Terrassa agafada als darreres dels cotxes i viatjant de franc en els trens de la Companyia del Nord.

EL CURSET SOBRE «VULGARITZACIÓ DE CONEIXEMENTS GENERALS DE FILATURA», ORGANITZAT PEL CASINO DEL COMERÇ.

La darrera conferència d’aquest interessant curset, que hagué d’ésser ajornada per indisposició del senyor Vicenç Galceran, tindrà efecte el proper dimarts, dia 26, a les deu de la vetlla, en el saló de conferències del Casino del Comerç.

Versarà sobre: «Coneixements Generals de Filatura: Filatura pròpiament dita. Preparació abans de Filatura. ─Doblar i vaporar─ Idea de la numeració i torsió dels fils».

Com totes les altres, serà il·lustrada amb projeccions.