miércoles, 31 de octubre de 2018

La Vanguardia, Edición del viernes, 07 junio 1935, página 20


La próxima fiesta mayor. - Deportivas

Las entidades recreativas y económicas de la localidad han celebrado una reunión en la Casa Consistorial, junto con la Comisión de festejos y el consejero regidor señor Doménech, para tratar de diversos asuntos relacionados con los actos a celebrar durante la próxima Fiesta Mayor, y que prometen revestir extraordinario esplendor.

Este año, las fiestas empezarán el día 28 del corriente.

Los componentes del primer equipo local de hockey han salido hacia Alger, donde deben disputarse unos encuentros.

El lunes de Pascua nuestro primer equipo de fútbol se trasladará a Vich para jugar un partido con el equipo, de aquella ciudad.

—Corresponsal.

La Vanguardia, Edición del jueves, 06 junio 1935, página 19


EL «QUARTET VOCAL ORPHEUS»

El próximo lunes, día 10, a las once y media de la mañana, dará un concierto en el Casino del Comercio de Tarrasa, el notable «Quartet Vocal Orpheus». de Barcelona.

El anuncio de este recital ha despertado entre los amantes de la música de la entidad Vallesana, gran expectación.

El Dia, Edició dijous 6 de juny de 1.935, pàg. 2


AVIS DE L'ALCALDIA.

L'Alcaldia tenint en compte el que disposen els articles 11 i 19 de les vigents Ordenances Municipals, recorda a tots els veïns el deure que tenen de complir amb la màxima escrupulositat els dits articles i perquè no es pugui al·legar ignorància del contingut dels mateixos, per mitjà de la present nota es fan públics:

Article11, Paràgraf setè. — "Disparar armas de fuego, petardos o cohetes sin la autorización correspondiente y de cualquiera otra manera producir alarma en la población".

Art.19. No se consentirà hacer fogatas en la via pública y solo por excepción se tolerarán las acostumbradas hogueras durante las verbenas de San Juan y de San Pedro, en calles y plazas adoquinadas y previo permiso del respectivo Alcalde de barrio; pero sin que sea lícito arrojar o quemar petardos i cohetes de ninguna clase, ni saltar el fuego o entretenerse de cualquier otro modo que pueda envolver peligro para los transeúntes o para los que en la diversión tomen parte".

Per tant no podran ésser venuts petards ni coets i l'Alcaldia imposarà el màxim de penyora que la Llei autoritza a tots els propietaris d'establiments que tinguin exposats els dits articles en els aparadors i es pugui comprovar que en venen. Igual penyora s'imposarà als que se'ls trobi disparant-los.

Si bé l'article 19 de les Ordenances Municipals diu: "que se tolerarán las acostumbradas hogueras durante las verbenas de San Juan y de San Pedro, en calles y plazas adoquinadas y previo permiso del respectivo Alcalde de barrio", es criteri de l'Alcaldia de prohibir terminantment els focs en els carrers empedrats, esperant ben confiadament que tots els ciutadans compliran el disposat en les Ordenances Municipals i no donaran lloc a l’imposició de cap sanció.

DESGRACIAT ACCIDENT.

El jove de 15 anys, Pere Cornadó, domiciliat a la veïna vila de Rubí, aquest matí, a conseqüència d’una falsa maniobra que ha efectuat amb el manillar de la bicicleta que muntava, que és de la seva propietat, ha tingut la desgràcia de caure sota les rodes d'un carro propietat í conduït per un veí de Rubí, les quals li han causat ferides greus.

L'accident ha ocorregut a la Carretera de Rubí.

Els mossos d'esquadra d'aquella vila han detingut el carreter, qui ha estat traslladat a la nostra ciutat, a l'objecte de prestar declaració davant el Juljat de Pi'imera Instància, perquè expliqui de la manera que el fet s'ha produït.

El Cornado, ha ingressat, en greu estat, a l’Hospital de la dita vila.

martes, 30 de octubre de 2018

La Veu de Catalunya, edició del 5 de juny de 1.935, pàg. 18


S’ha celebrat l’acte inaugural de les exposicions de treballs escolars de les Escoles d’Economia Domèstica i de la Cultura Femenina.

Hi assistiren els senyors consellers-regidors de Cultura, d’Assistència Social i altres senyors regidors. També hi havia bon nombre de mestres de la localitat i una nombrosa concurrència que amb admiració els reeixits treballs que els alumnes d’ambdues Escoles han executat durant el Curs suara acabat.

El personal docent de les esmentades Escoles atengué les Autoritats i particulars i rebé de tothom sinceres i càlides felicitacions per la intensa i encertada labor pedagògica realitzada durant l’exercici escolar.

Amb èxit ben notable, va celebrar-se la segona acampada local als bells paratges de Can Garrigosa, organitzada per diverses entitats excursionistes de la ciutat.

El Jutjat d’Instrucció local ha dictat decret de processament contra els cinc detinguts a la presó d’aquesta ciutat com a presumptes autors de l’atracament de l’Anònima.

Les diligències per la instrucció del sumari continua activament.

Aviat es publicarà una nova novel·la del senyor Joan Duc, titulada «Vida triomfal», dins la col·lecció literària «A tot vent», d’Editorial Proa.

A conseqüència de les pluges persistents d’aquests darrers dies, dilluns, a dos quarts de vuit del matí, començaren a brollar «Els caus», font intermitent que aboca les seves aigües al Pantà de la Xuriguera.

El Dia, Edició dimecres 5 de juny de 1.935, pàg. 2


OBJECTES ROBATS QUE ES RECUPEREN.

Fa uns dies es presentà una denúncia a la Comandància Municipal, donant compte que d'una casa en construcció del carrer Azcàrate, havien furtat uns taulons, uns cavallets i cordes, propietat del contractista Jaume Masdeu que és el que formulà la denúncia.

Les gestions efectuades per la guàrdia municipal hàn donat per resultat la troballa dels dits objectes a casa del drapaire, Vicenç Galianos, domiciliat al mateix carrer, número 34.

Interrogat, ha manifestat que tot el robat li havia venut un subjecte domiciliat a la Ctra. de Barcelona, de la veïna ciutat de Sabadell, anomenat Miquel Casas.

DE LA PASSADA DIADA DE GERMANOR DEL CENTRE EXCURSIONISTA.

El Centre Excursionista ens prega de fer públic que en els paratges de La Mata, lloc on el passat diumenge aquesta entitat va celebrar-hi la seva XIV Diada de Germanor, fou trobat un impermeable, unes sandàlies i un cinturó de senyora, els quals objectes estan en poder del mentat Centre i seran lliurats a aquelles persones que degudament acreditin ésser-ne els propietaris.

BALL A LA JOVENTUT TERRASSENCA.

El dia 22 del mes que som, i organitzat per la Comissió d'Esbarjo de S. C. Joventut Terrassenca, es celebrarà un gran ball de revetlla amenitzat per una coneguda orquestrina terrassenca.

El mateix tindrà lloc al pati de festes i començarà a les deu de la vetlla.

ELS GOSSOS

D'una ferida contusa a la cuixa dreta que li ha produït un gos en mossegar-lo a la via pública, Manuel Manuel Martínez, de 14 anys, amb domicili a la Carretera de Martorell, 134, ha estat curat al Dispensari pel metge de guàrdia.

S'ha cursat denuncia a la Comandància, que ha ordenat que l'animal fos recollit per a ésser posat en observació.

El fet ha ocorregut a les vuit del matí d'avui.

INFANT QUE CAU DEL LLIT.

Aquesta matinada des del llit on descansava ha caigut al paviment de la seva habitació l'infant de 8 anys, Josep Boada i Gibert, domiciliat al carrer de Sant Quirze, 38.

A les cinc del matí ha estat curat al Dispensari Mèdic d'unes ferides inciso contuses al front i galta esquerra, conseqüència de la dita caiguda.

Després d'assistit ha passat a casa seva.

La Vanguardia, Edición del martes, 04 junio 1935, página 24


Inauguración de la delegación de la C. E. D. A.  Mitin de Acción Popular Catalana.

Ayer mañana tuvieron lugar en esta ciudad los actos organizados por la delegación de «Acció Popular Catalana» (C. E. D. A.), con motivo de la inauguración de su local social.

En la iglesia parroquial del Santo Espíritu se ha celebrado una misa de comunión general en sufragio de los amigos y compañeros difuntos.

Antes del acto de propaganda, que se ha celebrado a las once, el reverendo: doctor Ramón Sanahuja ha bendecido el local. Presidieron el acto los señores Antonio Barata, Cirera y Voltá, Jover Nonell, Luis Hertogs, Gaspar de Valenzuela, Ernesto Salo y J. Vernet Saguer. El señor Barata abrió el acto haciendo la presentación de los oradores.

Hicieron uso de la palabra los señores Jaime Vernet Saguer y Ernesto Flequer por la delegación local. También han pronunciado brillantes discursos los señores Luis Hertogs. secretario de la G. A. P. de Barcelona, y Ll. Gaspar de Valenzuela, secretario general de la circunscripción de Barcelona.

Seguidamente se. levantó el señor Jover Nonell, consejero de Gobernación de la Generalidad de Cataluña, explicando con elocuentes palabras el programa de A. P. C. y hablando del problema catalán dijo que Autonomía y Estatuto, son medios, pero no la finalidad, renunciando a ellos sí vienen a ofrecernos una esclavitud como la pasada. Refiriéndose a la obra de la «Esquerra» en Cataluña, dice que sólo reconocían derechos a una, clase, representando la falta de libertad y sirviéndose del Orden público no para, perseguir, a los malhechores sino como un, sistema de opresión.

Se refiere al traspaso de. Obras Públicas y cita varias cifras para demostrar que, a Cataluña le correspondían del 10 al 12 por 100 del Presupuesto del Estado, que asciende a 700 millones, y los representantes de la «Esquerra» se conformaron con el 5 por 100. Entiende que ahora, es muy difícil de arreglar esta" cuestión por el recelo que existe en Madrid, y no será fácil hacer, comprender que aquello fue obra de aquellos que habían levantado la bandera, de autonomía, paja tiranizar nuestro pueblo.

Defiende las enseñanzas de la doctrina, social predicada por León XIII y señala las obligaciones, que pesan sobre los patronos.

Declara Solemnemente que A. P. C. trabajará para que los principios de justicia social sean implantados y respetados Entiende, que, en Cataluña, el paro forzoso no puede remediarse con obras públicas como en el resto de España.

Dice que A. P. C. debe buscar toda la voluntad popular porque todas las situaciones de fuerza caen, por esto lo que procede es trabajo de proselitismo.

Termina su discurso haciendo un elogio del caudillo señor Gil Robles, presentándolo como un modelo a seguir por sus incansables actividades en medio de las situaciones más difíciles.

El señor Barata da cuenta de un telegrama que acaba de recibir del señor Gil Robles, felicitando a la delegación local con motivo del acto que se celebraba.

Seguidamente hizo uso de la palabra el señor Cirera y Voltá, excusando la ausencia del señor Anguera de Sojo, que no ha podido asistir al acto por encontrarse, muy acatarrado; y saludando en su, nombre a la delegación local.

Combate la política del bienio, que destruyó la base de la sociedad con sus leyes del matrimonio civil y del divorcio. Dirigiéndose a las mujeres les dice que el Estado les ha, dado, el derecho a votar, pero es necesario que ellas reclamen también el derecho a elegir el maestro que ha de educar a sus hijos. Se ha tratado— añade— de quitar el Cristo de las escuelas y de los cementerios; que daba sombra a aquellas generaciones que nos enseñaron a amarlo.

A este propósito hace resaltar que la inauguración del Centro se debe a los esfuerzos e iniciativa de un hombre que ha trabajado para que el Cristo reinase, y así podemos ver con satisfacción y orgullo que Cristo preside este acto.

Hace una severa crítica de la labor destructora realizada por la «Esquerra» en el Gobierno de Cataluña, diciendo que un pueblo de inmigración venía a convertirlo en un pueblo de emigración.

Tratando de la administración de Justicia, dice que ésta es el alma del Orden Público. Por eso pedimos valientemente que ha de revertir también al Estado, no para que sea un arma contra Cataluña, sino para que sea una función independiente. Propugna por un Estatuto del Poder Judicial, que le independice de toda influencia política.

Se refiere al paro obrero y dice que su partido trabajará para encontrar la solución, asimismo para las mejoras sociales tan interesantes como el salario familiar y el retiro obrero.

En el orden político dice que en vigilias de la revisión constitucional y del Estatuto, no debe salvarse todo Como viene diciéndose desde cierta Prensa, y se opone a defender lo que no sea conveniente a Cataluña.

Dice que A. P. C. propugna que el Orden Público, la Administración de Justicia y el Derecho Contractual, reviertan al Estado, Habla de la enseñanza y dice que es materia tan importante que no dispone de tiempo suficiente para tratarla con propiedad.

Finalmente, hace referencia a la ley de Contratos de Cultivo, y dice que ha de ser igual en toda España, salvando las costumbres peculiares de cada región. La legislación sobre el Derecho contractual ha de revertir, pues, al Estado, teniendo en cuenta las diferentes legislaciones que existen en las regiones españolas.

El señor Barata da el acto por terminado con unas, palabras de agradecimiento a los asistentes.

Todos, los oradores han sido muy aplaudidos. A las dos de la tarde, los organizadores y los oradores que tomaron parte en el acto político se reunieron en una comida íntima en casa del señor Barata, regresando a Barcelona al anochecer.

—Corresponsal.

lunes, 29 de octubre de 2018

Ahora (Madrid). 4/6/1935, página 8.


En Tarrasa inauguró Acción Popular su centro social

BARCELONA, 3. — Ayer se inauguró el local social de Acción Popular en Tarrasa. Se celebraron diversos actos, que se vieron muy concurridos. Primero hubo una misa en sufragio de amigos y compañeros difuntos; después, la bendición del local, y, finalmente, un acto político en el que intervinieron don Antonio Barata, el señor Barnet, en nombre de la Juventud de la entidad; don Ernesto Saló, secretario de la "J. A. P." en Tarrasa; don Luis Hertogs, secretario de la Juventud de Barcelona, y el consejero de Gobernación señor Jover Nonell. Se dio lectura a un telegrama del señor Gil Robles, que decía: "Felicitación entusiasta con motivo inauguración Centro, augurando grandes éxitos para nuestra obra. — Saludos."

El Dia, Edició dimars 4 de juny de 1.935, pàg. 2


D'UNES EXPOSICIONS DE TREBALLS ESCOLARS.

Continuen obertes les Exposicions de treballs escoIars que de les alumnes del present Curs de les Escoles Municipals d'Economia Domèstica i de Cultura Femenina, les quals han estat molt visitades. El tancament d'aquestes Exposicions tindrà lloc el proper dijous, a les vuit de la vetlla.

Es lloable l'esforç del Professorat i alumnes en pro d'aquest Grup d'Escoles per a la dona, les quals poden parangonar-se amb les més importants de Catalunya.

Començant per l'ensenyança primària—llegir i escriure—flns al càlcul mercantil, classes literàries superiors, complementàries, tals com dibuix, tall i confecció de roba inferior i exterior, labors, inici de cuit repujat, planxa, cuina, etc. tot el necessari per a la formació d'una mestressa de casa i, fins l'ensenyament necessari per a preparar la dona per la lluita per la vida, facilitant-li tots aquells coneixements i extensió cultural que exigeix la vida moderna a l’emplaçar-Ia al front de comesos d'importància intel·lectual, poden adquirir-se en les dites Escoles, sense despeses extraordinàries.

La tasca cultural queda completada mitjançant Cursets i Conferències, havent assolit un remarcable èxit, la Setmana de Puericultura, amb les seves visites pràctiques a la Casa de Maternitat i a la Secció d'infans de l'Hospital Clínic.

UN MARIT DE MAL GENIT.

Ignorem els motius que motivaren la discussió seguida de baralla que sostingueren ahir, Soledat Duran, de 23 anys, amb domicili al carrer del Passeig, 11, i el seu marit Josep.

La Duran hagué de rebre assistència facultativa al Dispensari. Presentava una contusió a l'ull esquerre, múltiples contusions a vàries parts del cos i una ferida contusa al llavi superior, les quals li produí el seu amable espòs.

Després d'assistida, passà al seu domicili. S'ha cursat la corresponent denúncia al Jutjat Municipal.

CAIGUDA.

A dos quarts d'onze d'anit sofrí una caiguda a la via pública, Gràcies Rius, de. 73 anys, vidu, habitant a l'Avinguda 11 de Setembre, 52. Va resultar amb una ferida incisa a la mà dreta, que li fou curada al Dispensari.

REUNIO PER AVUI A LA NIT.

L'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana, avui, a les deu de la nit al local dels "Amics de les Arts", celebrarà una reunió general ordinària per a tractar del següent ordre del dia:

Lectura del. report corresponent a l'actuació de la Comissió.

Elecció de Junta. Precs i preguntes

El Dia, Edició dillunss 3 de juny de 1.935, pàg. 2


AVUI HAN COMENÇAT A RAJAR ELS CAUS.

Ens comunica la Mina Pública d'Aigues que, avui, a dos quarts de vuit del matí han començat a brollar els caus.

DE COLONIES ESCOLARS.

A partir de demà, hom admetrà al Negociat de Cultura de l'Ajuntament les sol·licituds per tal que els infants que ho necessitin puguin optar als beneflcis de les Colònies Escolars de Vacances d'enguany.

A les dites Oficines, seran lliurades a qui les reclami unes fulles impreses especials, tot fent avinent, a més, que els beneficis de Colònies són extensius a tots els alumnes de la ciutat ja assisteixin a les escoles nacionals o a les privades.

AUTE DE PROCESSAMENT.

El Jutjat d'Instrucció local, ha dictat aute de processament contra els cinc detinguts a la presó d'aquest partit com a pressumptes autors de l'atracament de l'Anònima.

Les diligències per la instrucció del sumari continuen activament.

LA FESTA MAJOR DE LA BARRIADA DE SANT PERE.

Amb motiu de la Festa Major de la barriada de Sant Pere que s'escau els propers dies 8, 9 i 10 del corrent mes, la Fraternitat Republicana Federal, ha organitzat el següent programa de festeigs:

Dissabte, dia 8: Nit, a les 10, Concert per la Banda Municipal i a continuació grans números de Varietats al Saló.

Diumenge, dia 9: Matí, a les 10, Gran Cursa Ciclista organitzada per la "Joventut Ciclista Terrassa". Sortida del Bar Internacional. A dos quarts d'una arribada a la Fraternitat Republicana Federal, disputant-se el gran premi "París". Recorregut total, 80 quilòmetres.

A les 11'30: Concert Vermut.

Tarda, a les 3: Concert.

A les 5'30: Ball de tarda.

Nit, a les 10: Ball de 6 hores.

Dilluns, dia 10. Matí, a les 12: Ball d'Obsequi.

Tarda, a les 3: Concert. A les 5'30: Ball de Tarda.

Nit, a les 10: Concert i Ball de Gala.

Nòtul·les: Els Concerts i Balls del diumenge i dilluns, a càrrec de la reconeguda Orquestra-Orquestrina "Nois d'Olesa" (Sales). El Saló citarà bellament exornat. En els balls de tarda i nit no hi haurà él ball d' obsequi. La Comissió.

domingo, 28 de octubre de 2018

El Diluvio, Edición 2 de junio de 1935, pág. 15


La primerísima danzarina Laura de Santelmo, junto con el pianista Alejandro Vilalta, y el mágico de la guitarra, Pepe Hurtado, dio una selecta sesión en los Amics de les Arts, donde alcanzó un gran éxito.

Un toro bravo, burlando la vigilancia de sus guardianes, logró escapar de la masía Can Sallent, sito en el próximo pueblo de Castellar del Vallés.

Ante la imposibilidad de sujetarlo de nuevo, los propietarios del bicho avisaron a los mozos de escuadra que prestan servicio en dicho pueblo, los cuales empezaron la persecución de la bestia. Esta, que envistió cuanto púsose a su alcance, llegó a la noche en nuestra ciudad, dirigiéndose hacia el lugar conocido por el Torrente de Vallparadís, donde fue alcanzado por los mozos, quienes, para evitar mayores males, le hicieron algunos disparos matándole.

Afortunadamente, las personas que fueron atacadas por la res, no sufrieron lesiones de importancia.

Ayer y anteayer se desencadenó en esta ciudad una formidable tempestad de agua y pedrisco, ocasionando daños de gran importancia.

Cuando más fuerte era el aguacero, un rayo cayó en la chimenea de la fábrica de ladrillos que la casa Segués y Donadeu tienen establecida en esta ciudad, averiándola seriamente.
Dejando aparte el consiguiente susto, no hubo que lamentar ninguna desgracia.

En el Dispensario Municipal prestaron asistencia a los niños de 2 años y 6 respectivamente, llamados Ramón Riu, con domicilio en la calle del Pintor Torres, 142, el primero, y Andrés Ullés, domiciliado en el número 76 de la calle Pedrell, el siguiente, los cuales presentaron lesiones producidas en casuales caídas.

Asimismo, fue necesaria asistir al muchacho de 11 años, llamado Pedro Muntades, habitante en la calle Cantaré, número 17, quien jugando con su primo encontraron una escopeta de las llamadas de salón y disparándose el arma, el proyectil fue a incrustarse en el muslo del Muntades.

Custodiados por fuerzas de Asalto fueron trasladados anteayer, a esta ciudad, por disposición del Juzgado de Instrucción, los detenidos como a autores del atraco que hace unas semanas, se cometió contra unos dependientes de Hilaturas y Peinaje de lana, S.A., del cual dimos cuenta a nuestros lectores en su día.

Los detenidos se llaman Martín Mur y Escanilla, José Puig y Sarau, Manuel Rico García y Luis Fortet y Noguera, todos domiciliados en esta ciudad, así como Eusebio Magriñá, habitante en Barcelona.

Ingresaron seguidamente en la cárcel de ésta, a disposición del Juzgado de primera instancia de esta demarcación.

La Veu de Catalunya, edició de l’1 de juny de 1.935, pàg. 7


Celebrarà la seva anunciada reunió l’Associació de la Premsa d’aquesta localitat.

Entre els acords que es prengueren figura el se gestionar prop de la Companyia dels F.C. de Catalunya l’augment de servei de trens a base d’establir-ne diàriament a les mitges hores, en que es major el tràfic de viatgers entre Barcelona i Terrassa, degut a la insuficiència evident del servei actual.

També fou designada la nova Junta de l’Associació que ha quedat integrada així:

President, Àlvar Vinyals; Vicepresident, Joan Ponsa; Tresorer, Nicolau Talló; Comptador Salvador Salvatella; Vocals, Josep Puig Arnaus i Miquel Palomares; Secretari, Baltasar Ragón: Delegat a la Federació Catalano-Balear, Santiago Morera.

Han arribat a Terrassa, custodiats per la guàrdia civil, els cinc detinguts com a presumptes autors de l’atracament de l’Anònima de Pentinatge.

Han ingressat a la presó a disposició del Jutjat, el qual començarà tot seguit llur interrogatori.

Per a demà, a la tarda, la Comissió de festes del Círcol Egarenc, d’acord amb la Junta directiva, ha organitzat una sessió de titelles, dedicada als fills i familiars petits dels socis, a càrrec de l’artista Jaume Anglès.

A Amics de les Arts, davant d’un públic nombrosíssim, Laura de Santelmo aconseguí un dels seus triomfs.

A l’èxit d’aquesta «Sessió», contribuí en gran part la col·laboració del pianista Alexandre Vilalta i del guitarrista Lluís Martín.

Amb els seus «Quatre poemes de desencís», ha obtingut la Flor Natural als Jocs Florals de Sant Boi del Llobregat, el jove poeta compatrici nostre Francesc de P. Junyent.

El compositor Josep Ullés Daura, que durant aquestes últimes setmanes ha pres part activa en el rodatge del film amateur «De l’aula a la faula», producció local de certa envergadura, que aviat quedarà del tot enllestida, sojorna en temporada de repòs al balneari Termes Orion.

La Vanguardia, Edición del sábado, 01 junio 1935, página 20


Traslado de detenidos

En la madrugada de ayer; conducidos por unos guardias de Asalto, y en una; camioneta de la Jefatura de Policía, fueron trasladados a Tarrasa los cinco individuos. Que se hallan detenidos como presuntos autores del atraco cometido a la S. A. Peinajes e Hilaturas de Lana, siendo puestos a disposición del Juzgado de. aquélla ciudad.

sábado, 27 de octubre de 2018

El Diluvio, Edición 1 de junio de 1935, pág. 13


Ayer noche tuvo efecto en el teatro Alegría de ésta una actuación de la compañía de teatro catalán que acaudilla la conocida pareja Vila-Daví.

En dicha velada se puso en escena la obra en tres actos, original del gran poeta y comediógrafo catalán J.M. Segarra, intitulada “Reina”, de la cual hizo una verdadera creación todo el conjunto artístico aludido.

El público muy numeroso, por cierto, aplaudía sinceramente al final de cada acto.

La Asociación de Prensa de esta ciudad celebró junta general el martes pasado en el local de Amics de les Arts.

Dando cumplimiento al artículo 16 del reglamento se procedió a la renovación de cargos, la cual cosa se efectuó sin registrarse ningún incidente.

Entre los artistas afiliados a Amics de les Arts de esta, ha sido muy celebrado el éxito del pintor egarense Joaquín Vancells, al cual se le ha propuesto la adquisición de una obra suya, que figura en la Exposición de Primavera por parte de la Junta de Museos de Arte Moderno.

Asimismo, se celebró el éxito del joven escultor inscrito a la mencionada entidad artística Carlos Armiño, quien, en su primera participación en dicho certamen, ha tenido el alto honor de ver adquirida su producción por el Jurado correspondiente.

Sinceramente les felicitamos.

Francisco Sánchez Rodríguez, mozo de la masía Can Boada, tuvo necesidad de la asistencia facultativa del centro benéfico.

Según denuncia presentada al Juzgado, el mencionado mozo sorprendió un grupo de individuos que se dedicaban a la caza a pesar de estar ésta prohibida por la ley durante esta época del año.

Dichos cazadores llevaban un conejo y el Sánchez les afeó su conducta y como quisiera arrebatarles la pieza cobrada, fue agredido por uno de los del grupo, resultando con algunas heridas.

Ante el Juzgado de Instrucción de esta ciudad han prestado declaración varias personas citadas sobre la explosión ocurrida hace unos días en la casa parroquial del Santo Espíritu situada en la Plaza de la República de esta localidad.

El Dia, Edició dissabte 1 de juny de 1.935, pàg. 2


L’AUGMENT DE PREU DELS DIARIS.

Amb motiu de la llei votada pel Parlament de la República, sobre l’augment de preu dels periòdics, a partir d’avui, el nostre diari es vendrà al públic al preu de 15 cèntims.

SUÏCIDI.

Ahir es presentà a la Comandància Municipal Antoni Oliver i Garcia, domiciliat al carrer de Jodis, 81, el qual denuncià que la seva esposa Mònica Soler i Raudé, de 50 anys. s'havia suïcidat tirant-se al pou del pati del seu domicili de 30 metres de fondària.

Diu el denunciant que la trobà a mancar del seu domicili a les set de la tarda i despres de llarga estona de cercar-la descobrí al pou el cadàver de la seva muller.

Segons manifeslacions, la desgraciada dona es trobava malalta feia un quant temps.

Seguidament els bombers i la Creu Roja es personaren a la dita casa i, previ consentiment del Jutge instructor i metge forense allà presents, els primers procediren a extreure del pou el cos de la difunta.

Foment Sardana del Ripoll (Ripoll) 01/06/1935. Pàgina 7


APLECS. Estan anunciats pel mes de juny els següents aplecs:

Dia 2, Aplec de Calella i del Baix Penadés als Monjos.

Dia 9 Aplec de Badalona;

Dia 16, Aplec de MolIet;

Dia 23, Aplec a les Fonts de Terrassa;

Dia 30, Assemblea de la Lliga Sardanista a Tarragona

Els bons sardanistes:

DANSAIRES EGARENCS, Del Foment de la Sardana de Terrassa. Millors balladors de Catalunya.

ROSELLA. De l’Agrupació Sardanista de Barcelona. Sots guanyadors.

viernes, 26 de octubre de 2018

La Libertad (Madrid. 1919). 31/5/1935, página 2.


Un rayo cae en un cine

En Tarrasa descargó una fortísima tormenta.

Una chispa eléctrica cayó en el cine Doré, originando un incendio que pudo ser sofocado antes de que llegaran los bomberos

Ahora (Madrid). 30/5/1935, página 11.


El orden público en Cataluña

BARCELONA, 29. — Según noticias recibidas de Tarrasa. esta tarde, entre los estudiantes de aquella ciudad, se observaba alguna efervescencia, registrándose incidentes a causa de haberse presentado, para constituir Tribunal en el Instituto, unos catedráticos del de Manresa.

El jefe superior de Policía, de Barcelona, manifestó a los periodistas que no tenía noticia de que hubiese ocurrido ningún incidente en Tarrasa.

Agregó que en Sallent existía algún malestar entre los obreros de las minas de potasa por el despido de varios compañeros, pero que como no había recibido nuevas noticias por teléfono suponía que se habría restablecido la normalidad.