martes, 16 de octubre de 2018

El Dia, Edició dimecres 22 de maig de 1.935, pàg. 2


VISITA A LES ESGLÉSIES ROMÀNIQUES DE SANT PERE

El Congrés Internacional de Barcelona, "Pen Club", demà a la tarda, es traslladarà a la nostra ciutat a l’objecte de visitar les Esglèsies romàniques de la Parròquia de Sant Pere. Concorreran a l'excursió 18 delegats, d'altres tantes nacions estrangeres.

Finida aquesta interessant visita, els expedicionaris es traslladaran a la finca que el diputat a Corts senyor Francesc Salvans posseeix a La Barata, on seran obsequiats amb un te.

A continuación, partirán novament vers la capital.

DETENCIÓ.

A denuncia del propietari de la fonda Grau de Les Fonts, a les dolze de la passada nit el vigilant d'allà ha porlat detingut a la Comandància Municipal de la nostra ciutat, Josep Soler i Dachs, de 35 anys, sense domicili efectiu, el qual li deu tres setmanes d’hospedatge.

EI detingut, quan anà a estatjar-se a la fonda Grau digué que treballava en unes obres en construcció, la qual cosa s'ha comprovat que és falsa.

Amics de les Arts

VISITA D'UN PRESTIGIOS CINEASTA AMATEUR FRANCES.

En ocasió del Concurs Internacional de Cinema Amateur, celebrat amb extraordinari relleu a Barcelona, es troba entre nosaltres el senyor Pierre Boyer, considerat com el millor cineasta amateur de França i una figura preeminent dins la cinematografia amateur mundial,

Pierre Boyer, aquesta nit, a les 10, visitarà l'eslatge d'"Amics de les Arts", organitzant-se a honor d'ell, una sessió de caire íntim, a la qual hi són convidats tots els artistes i cineastes terrassencs.

ARTISTES TERRASSENCS A LES EXPOSICIONS DE PRlMAVERA.

En el magne certamen pictòric que tots els anys té lloc en els palaus de Montjuïc, figuren obres dels artistes terrassencs ací esmentats.

Emili Armengol, Benet Badrines, Prat. Jaume Pla, Soler Diffent i Marinel·lo en el "Saló Montjuïc". Joaquim Vancells, Viver. Pujadas i Miquel Costa, en pintura i Armiño, en escultura, al Saló de Barcelona.

No hay comentarios: