lunes, 29 de octubre de 2018

El Dia, Edició dimars 4 de juny de 1.935, pàg. 2


D'UNES EXPOSICIONS DE TREBALLS ESCOLARS.

Continuen obertes les Exposicions de treballs escoIars que de les alumnes del present Curs de les Escoles Municipals d'Economia Domèstica i de Cultura Femenina, les quals han estat molt visitades. El tancament d'aquestes Exposicions tindrà lloc el proper dijous, a les vuit de la vetlla.

Es lloable l'esforç del Professorat i alumnes en pro d'aquest Grup d'Escoles per a la dona, les quals poden parangonar-se amb les més importants de Catalunya.

Començant per l'ensenyança primària—llegir i escriure—flns al càlcul mercantil, classes literàries superiors, complementàries, tals com dibuix, tall i confecció de roba inferior i exterior, labors, inici de cuit repujat, planxa, cuina, etc. tot el necessari per a la formació d'una mestressa de casa i, fins l'ensenyament necessari per a preparar la dona per la lluita per la vida, facilitant-li tots aquells coneixements i extensió cultural que exigeix la vida moderna a l’emplaçar-Ia al front de comesos d'importància intel·lectual, poden adquirir-se en les dites Escoles, sense despeses extraordinàries.

La tasca cultural queda completada mitjançant Cursets i Conferències, havent assolit un remarcable èxit, la Setmana de Puericultura, amb les seves visites pràctiques a la Casa de Maternitat i a la Secció d'infans de l'Hospital Clínic.

UN MARIT DE MAL GENIT.

Ignorem els motius que motivaren la discussió seguida de baralla que sostingueren ahir, Soledat Duran, de 23 anys, amb domicili al carrer del Passeig, 11, i el seu marit Josep.

La Duran hagué de rebre assistència facultativa al Dispensari. Presentava una contusió a l'ull esquerre, múltiples contusions a vàries parts del cos i una ferida contusa al llavi superior, les quals li produí el seu amable espòs.

Després d'assistida, passà al seu domicili. S'ha cursat la corresponent denúncia al Jutjat Municipal.

CAIGUDA.

A dos quarts d'onze d'anit sofrí una caiguda a la via pública, Gràcies Rius, de. 73 anys, vidu, habitant a l'Avinguda 11 de Setembre, 52. Va resultar amb una ferida incisa a la mà dreta, que li fou curada al Dispensari.

REUNIO PER AVUI A LA NIT.

L'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana, avui, a les deu de la nit al local dels "Amics de les Arts", celebrarà una reunió general ordinària per a tractar del següent ordre del dia:

Lectura del. report corresponent a l'actuació de la Comissió.

Elecció de Junta. Precs i preguntes

No hay comentarios: