domingo, 21 de octubre de 2018

El Dia, Edició dissabte 25 de maig de 1.935, pàg. 2


AUTE DE PROCESSAMENT.

El Jutjat d'Instrucció de la localitat, aquest matí ha dictat aute de processament i presó provisional, sota fiança de 1.000 pessetes, contra Joaquim Santamaría i Lluís Colomer que, com recordaran els nostres lectors, foren detinguts pels mossos d'esquadra de la vila de Rubí, per haver penetrat a robar a la casa "Rubí Industrial" i després en una altra fàbrica propera, lloc on s’efectuà llur detenció.

LA SECCIÓ D'ASPIRANTS DE LA "JOVENTUT CATOLICA".

Demà, diumenge, a les 11 del mati, tindrà lloc en el Centre Social la reunió de constitució de la Secció d'Aspirants de la "Joventut Catòlica", que tant interés ha desvetllat entre els infants i jovenets i, en conseqüència, també entre els pares i tutors.

En la reunió, després de llegir el Reglament de la naixent organització, es procedirà a designar la Junta Directiva de l'aspirantat.

Es recomana l'assistència a l’acte a tots els joves de 10 a 17 anys, i d'una manera especialíssima als socis de la "Joventut Catòlica" compresos entre aquelles edats i a tots aquells que ja han sol·licitat l'ingrés en l'esmentada Secció, que tan simpàlica i prometedora es presenta.

No hay comentarios: