miércoles, 31 de octubre de 2018

El Dia, Edició dijous 6 de juny de 1.935, pàg. 2


AVIS DE L'ALCALDIA.

L'Alcaldia tenint en compte el que disposen els articles 11 i 19 de les vigents Ordenances Municipals, recorda a tots els veïns el deure que tenen de complir amb la màxima escrupulositat els dits articles i perquè no es pugui al·legar ignorància del contingut dels mateixos, per mitjà de la present nota es fan públics:

Article11, Paràgraf setè. — "Disparar armas de fuego, petardos o cohetes sin la autorización correspondiente y de cualquiera otra manera producir alarma en la población".

Art.19. No se consentirà hacer fogatas en la via pública y solo por excepción se tolerarán las acostumbradas hogueras durante las verbenas de San Juan y de San Pedro, en calles y plazas adoquinadas y previo permiso del respectivo Alcalde de barrio; pero sin que sea lícito arrojar o quemar petardos i cohetes de ninguna clase, ni saltar el fuego o entretenerse de cualquier otro modo que pueda envolver peligro para los transeúntes o para los que en la diversión tomen parte".

Per tant no podran ésser venuts petards ni coets i l'Alcaldia imposarà el màxim de penyora que la Llei autoritza a tots els propietaris d'establiments que tinguin exposats els dits articles en els aparadors i es pugui comprovar que en venen. Igual penyora s'imposarà als que se'ls trobi disparant-los.

Si bé l'article 19 de les Ordenances Municipals diu: "que se tolerarán las acostumbradas hogueras durante las verbenas de San Juan y de San Pedro, en calles y plazas adoquinadas y previo permiso del respectivo Alcalde de barrio", es criteri de l'Alcaldia de prohibir terminantment els focs en els carrers empedrats, esperant ben confiadament que tots els ciutadans compliran el disposat en les Ordenances Municipals i no donaran lloc a l’imposició de cap sanció.

DESGRACIAT ACCIDENT.

El jove de 15 anys, Pere Cornadó, domiciliat a la veïna vila de Rubí, aquest matí, a conseqüència d’una falsa maniobra que ha efectuat amb el manillar de la bicicleta que muntava, que és de la seva propietat, ha tingut la desgràcia de caure sota les rodes d'un carro propietat í conduït per un veí de Rubí, les quals li han causat ferides greus.

L'accident ha ocorregut a la Carretera de Rubí.

Els mossos d'esquadra d'aquella vila han detingut el carreter, qui ha estat traslladat a la nostra ciutat, a l'objecte de prestar declaració davant el Juljat de Pi'imera Instància, perquè expliqui de la manera que el fet s'ha produït.

El Cornado, ha ingressat, en greu estat, a l’Hospital de la dita vila.

No hay comentarios: