martes, 23 de octubre de 2018

El Dia, Edició dilluns 27 de maig de 1.935, pàg. 2


L'EXPLOSIO DE LA BOMBA A LA CASA PRIORAL.

El Jutjat d'Instrucció d'aquesta ciutat i la policia, continuen les gestions per a descobrir l'autor o autors de la col·locació de la bomba a l'entrada de la casa Prioral. Actualment, no hi ha encara cap detenció relacionada amb aquest indignant fet.

El passat dissabte van ésser tramesos diversos telegrames de profeta per part d'entitats i agrupaments de tota mena de la nostra ciutat, com igualment de molts particulars.

Aquest migdia, també per a protestar del vil atemptat, s'han personat a l'Alcaldia unes representacions de diversos estaments de la ciutat.

ESTABLIMENTS DENUNCIATS

Per la policia de la nostra ciutat han estat denunciats a la Superioritat els establiments "Bar Caçadors" i "Petit Colom", per fer infracció a la llei contra els jocs prohibits.

A ambdós, els serà imposada la sanció corresponent.

ALERTA AMB ELS VIDRES.

D'unes ferides per esquinçament al braç dret, que es produí mentre netejà uns vidres a casa seva, a la tarda del passat dissabte, el metge de torn al Dispensari prestà assistència facultativa a Maria Portal, de 23 anys, casada, habitant al carrer de Granius, 20.

NOIA ATROPELLADA PER UN COTXE.

A la via pública, cap el tard del passat dissabte, Carlota Moya, de 19 anys, natural d'Albucena (Almeria), domiciliada al carrer Ample, 59, fou atropellada per un cotxe propietat del senyor Elies Badiella, d'aquesta ciutat.

L'accidentada presentava ferides al peu dret, colze i cuixa, de les quals fou curada al Dispensari. Després fou traslladada al seu domicili.

AQUESTS GOSSOS.

El nen de 8 anys, Ramon Martínez, domiciliat al carrer de Salvador Seguí, 132, a les nou de la nit d'ahir fou curat al Dispensari Mèdic d'unes ferides contuses al genoll dret, que li produí un gos en mossegar-lo a la via pública.

Practicada que fou la primera cura, l'infant passà a casa seva.

S'ha cursat la corresponent denúncia a la Comandància Municipal. Aquesta ha ordenat que es procedís a recollir el gos a l'objecte de posar-lo en observació.

No hay comentarios: