sábado, 20 de octubre de 2018

La Veu de Catalunya, edició del 25 de maig de 1.935, pàg. 8


Es convoquen els Jocs Florals de Terrassa, convocats per la Joventut Catalanista.

La «Joventut Catalanista» de Terrassa convida els poetes i prosadors de parla catalana a prendre part a la Festa d’enguany, que se celebrarà el dia 30 de juny amb motiu de la Festa Major d’aquesta ciutat, en homenatge a la nostra llengua i a la nostra volguda pàtria.

Premis ordinaris

Flor natural i cent pessetes, que hom adjudicarà a la millor poesia que canti l’Amor. Premi d’honor i cortesia, donatiu de la Joventut Catalanista, organitzadora d’aquests Jocs Florals.
Engalantina oferta per l’Ajuntament de Terrassa a la millor poesia que canti a la Pàtria.

Viola, ofrena dels regents de les quatre parròquies de Terrassa, a la més inspirada poesia que canti la Fe.

Premis extraordinaris

100 pessetes, premi del Cercle Egarenc, a una poesia de tema lliure.

100 pessetes, premi de la «Caixa d’Estalvis», de Terrassa, al millor treball que enalteixi la virtut de l’estalvi.

100 pessetes, premi de la «Caixa de Pensions per a la Vellesa», a la millor poesia en lloança a la vellesa.

75 pessetes, premi de la Unió Industrial i Comercial, a la millor col·lecció de tres sonets.

75 pessetes, premi de del Centre Excursionista, al millor treball sobre el tema «El sentit patriòtic de l’excursionisme».

75 pessetes, premi del Col·legi d’Advocats, al millor treball sobre un tema de Dret Català Familiar.

Premi dels «Amics de les Arts», a un treball de tema lliure.

Premi de la Junta de Museus, a un treball de tema lliure.

Premi del «Centre Social», al millor treball sobre el tema «El corporativisme i la doctrina social Catòlica»

100 pessetes, del senyor Francesc Salvans, diputat a Corts, a una poesia de tema lliure.

Premi del senyor Domènech Palet i Barba, al millor treball sobre el tema «Ni patrons ni assalariats: el productor beneficiari únic del seu treball; el cooperativisme».

100 pessetes, del senyor Josep Homs, alcalde de Terrassa, a una poesia de tema lliure.

100 pessetes, premi del senyor Francesc Llongueres, ex-alcalde de Terrassa, a una poesia de tema lliure.

Els treballs aniran acompanyats d’una plica closa, amb el títol i lema igual als de la composició; contindrà nom, cognom i adreça de l’autor.

Les composicions hauran d’enviar-se per tot el dia 15 de juny, al secretari del Jurat, senyor Josep Maurí, carrer de Francesc Macià, 64.

Cas de no presentar-se cap treball amb mèrits suficients, el Jurat podrà declarar lliures els temes fixats en aquest cartell, i adjudicar-los com cregui més oportú.

Els autors premiats si no assisteixen al repartiment de premis, fan expressa renúncia del que els hagi correspost.

Formaran el Jurat: Manuel de Montoliu, president; Lluís Bertran i Pijoan, Tomàs Roig i Llop, Ignasi Agustí, vocals; Josep Maurí, secretari.

No hay comentarios: