sábado, 13 de octubre de 2018

La Veu de Catalunya, edició del 19 de maig de 1.935, pàg. 9


Han estat deu els treballs enviats al Concurs d’Escenaris organitzat per la Secció de Cinema Amateur d’Amics de les Arts.

El Jurat ha donat a conèixer el següent fall:

A criteri del Jurat, cap dels treballs presentats excel·lia d’una manera íntegra per a ésser-li concedida la Copa, al millor tema, com així mateix considerava desert el tema «Reportatge de Terrassa», per no haver-s’hi presentat cap treball que hi optés.

Acorda, així mateix, la concessió de les medalles de plata destinades a premiar els millors treballs de «Documental de Terrassa» i «Tema lliure» a: «La Petja de Cent Anys», lema «Cabelleres de fum», i a «Lletres», respectivament.

Els autors d’aquests treballs són Joan Duc i Agulló i Joan Pagès.

El Jurat van formar-lo els senyors Manuel Amat, Enric Galí, Joan Morral, Ignasi Salvans i actuà de secretari el que ho era d’Amics de les Arts, senyor Leandre Comes.

Al despatx de l’Alcaldia es reuní el Ple de Colònies Escolars.

S’acordà acceptar la proposta del Comitè Executiu d’establir el present any les següents colònies escolars:

Tres a Capellades, compostes de 50 infants cada una. Una altra a Premià de Dalt, que serà integrada per 42 nenes.

Dues a Vilanova i Geltrú amb un total de 96 infants.

I finalment s’instal·larà una colònia mixta a Tona, en col·laboració amb la lliga d’Higiene i Sanitat Escolar de Sabadell.

Els reunits tractaren d’altres disposicions relacionades amb les colònies escolars d’enguany.

Es troben ja a les acaballes els treballs d’organització per a celebrar la segona acampada local a Can Garrigosa, la qual s’efectuarà els propers dies 25 i 26 del corrent.

Al saló d’actes d’Amics de les Arts, donà la seva conferència el catedràtic de l’Escola del Treball de Barcelona i director de la important revista «Catalunya Tèxtil», senyor P. Rodón i Amigó, que parlà de «La tècnica tèxtil catalana a l’estranger». La conferència era organitzada per l’Associació d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola Municipal d’Arts i Oficis.

L’acte es veié molt concorregut.

Ha marxat cap a Madrid, per tal de fixar-hi la seva residència, el senyor Carles Biosca.

Han pres possessió de llurs càrrecs tots els jutges, suplents i fiscals municipals, dels pobles del terme judicial de Terrassa, com també els jutges i suplents municipals de la nostra ciutat.

A Terrassa, únicament manquen possessionar-se de llurs càrrecs els fiscals municipals.

Han estat recollits deu captaires en diversos indrets de la ciutat, els quals han estat enviats al lloc de llur procedència.

No hay comentarios: