martes, 2 de octubre de 2018

El Dia, Edició divendres 10 de maig de 1.935, pàg. 2


MERCAT DE LA LLANA

Puja de preus

En l'obertura de les Subhastes de llanes que s'efectuen actualment a Londres, els preus han pujat un deu per cent, i s'estima que tancaran amb una altra puja d'un, cinc a un deu per cent, per posar-se al nivell de l'augment de preus registrats suara en els mercats d'origen.

Aquesta puja, pel que fa referència a la nostra indústria llanera, ha vingut en un mal moment, no sols per la desorientació que ha de produir precisament quan s'estan fent els mostraris per a la vinent temporada d'hivern, la més important, sinó també, i d'una manera especial, perquè coincideix amb l'època de l'esquileig de les llanes del país, i és de preveure, doncs, que l'esmentada puja repercutirà també en els preus d'aquestes llanes.

Un factor que podria contrarrestar, en part, aquesta tendència a l'alça, fóra, en el nostre país, les considerables existències de llanes de l'esquileig anterior que resten encara en poder dels ramaders, degut al poc consum que s'ha fet, en aquests darrers temps, de llanes del país,i les també considerables existències de llanes estrangeres en poder dels comerciants i industrials, adquirides en grans quantitats en previsió de les dificultats que per a la importació de llanes: estrangeres representarà en endavant la política de contingents. Aquests darrers podran beneficiar-se, a ben segur, de l’augment ara registrat en les Subhastes de Londres.

No hay comentarios: