jueves, 22 de marzo de 2018

El Dia, edició dimecres 19 de desembre de 1.934, pàg. 2


ARRIBADA DEL SR. URRUTIA :: INTERESSANT LA LLIBERTAT D'UNS DETINGUTS.

A la tarda d'ahir, arribà a la nostra ciutat, el jutge instructor militar senyor Urrutia, amb l'objecte d'adjuntar en una les tres causes que tramiten a Terrassa els jutges militars eventuals designats a l'efecte, relacionades amb la revolta del 6 d'octubte.

Una d'aquestes causes és l'incoada per l'assalt a la presó local, fet ocorregut el mati del dia 7, en el qual fet resultaren ferits l'inspector de policia, senyor Gonzàlez, el guàrdia d'assalt Rangel, el jove Odena i altres sis ferits. Juntament amb aquesta causa, va la de la col·lisió a la carretera de Rubi, en la qual resultaren morts Josep Paysan i Gaspar i Josep López.

Altra de les causes, és la instruïda pel tiroteig contra la benemèrita a la vila de Rubí el mati del dia 7 d'octubre, durant el qual resultà mort el guàrdia civil Alexandre Lorca i ferits tres guàrdies més.

La tercera és la instruïda pel tiroteig que s'entaulà al Raval, davant l’Ajuntament, on resultaren tres paisans ferits.

El senyor Urrutia aprofitarà la seva estada, en aquesta localitat que durarà tres o quatre dies, per a practicar diligències relacionades amb el sumari que s'instrueix contra Ernest Navarro i Mur, acusat d'haver participat en l'atracament comès fa dies en un cafè de la carretera de Castellar anomenat «Bar Escola».

L'alcalde gestor senyor Llongueras, ha visitat el delegat de l'Estat, senyor Carreras Pons, per interessar-se per la llibertat d'uns individus de Terrassa que es troben detinguts com a pressumptes complicats en el darrer moviment revolucionari

ELECCIÓ D'UN VOCAL COOPERADOR.

En la reunió del Ple de la Cambra Oficial de Comerç i de la Indústria d'aquesta ciutat, es va procedir a cobrir una vacant de Vocal Cooperador, i resultà elegit per al dit càrrec, el senyor Josep Barceló i Vallhonrat.


El Dia, edició dimars 6 de novembre de 1.934, pàg. 2


S'ACTIVA EL SUMARI DELS PASSATS FETS :: S'AiXECA L'INCOMUNICACIO D'ALGUNS DETINGUTS :: ALLIBERAMENTS.

 Els Jutges mitars eventuals designats per a instruir el sumari del passat moment sediciós a la nostra ciutat, el qual han de trametre a l'auditor de guerra de la capital, activen el mateix amb gran rapidesa.

L'interrogatori dels detinguts encartats en el sumari ha continuat tot avui. Alguns d'ells han estat alliberats, una volta comprovat que no participaren en els darrers successos.

Ahir s'aixecà l'incomunicació a varis dels detinguts que es troben a la presó local.

DECLARACIÓ DE L'EX-POLICIA LOCAL, JOSEP ELIAS.

Avui a dos quarts de dotze del matí, ha prestat declaració davant dels jutges militars eventuals, instal·lats a la Ca.sa Consistorial, l’ex-policia de plantilla de la Generalitat, Josep Elías, el qual exercia el seu càrrec a la nostra ciutat, i que com saben els nostres lectors fou detingut i sotmès a expedient, per comprovar la seva conducta davant del passat moviment revolucionari.

Una volta sofert l'interrogatori, el detingut ha ingressat a la presó d'aquest partit.


El Sol (Madrid. 1917). 6/11/1934, página 5.


BARCELONA 6 (12 n.). —En Tarrasa, unos cazadores descubrieron en las Inmediaciones de una propiedad varios cartuchos de dinamita que había desenterrado un perro cuando perseguía una pieza de caza.

Dieron cuenta del hallazgo a la Guardia civil, la que descubrió en el mismo lugar 250 cartuchos.

(Febus.)

El Siglo futuro. 6/11/1934, n.º 8 363, página 2.


EN TARRASA SE ENCUENTRA GRAN CANTIDAD DE CARTUCHOS DE DINAMITA

BARCELONA, 5. —Se reciben noticias de Tarrasa según las cuales se ha encontrado gran cantidad de cartuchos de dinamita.


miércoles, 21 de marzo de 2018

La Vanguardia, Edición del martes, 06 noviembre 1934, página 23


De una suscripción. - Salida de fuerzas armadas. - Hallazgo de dinamita.

Nos comunica el Instituto Industrial de esta ciudad, que el total recaudado en la suscripción pública abierta con motivo de los últimos sucesos, hasta el día de la fecha, asciende a 64.825'90 pesetas, continuando abierta la suscripción.

Han regresado a sus respectivas procedencias las fuerzas del Ejército, Guardia civil y de Seguridad destacadas en nuestra ciudad, con motivo de los últimos sucesos.

Quedan únicamente los jueces multares, nombrados para instruir los sumarios de los referidos hechos.

Ayer, unos cazadores descubrieron en las inmediaciones de la propiedad Can Cot, varios cartuchos de dinamita que había desenterrado un perro cuando perseguían una pieza de caza.

Los cazadores dieron cuenta del hallazgo a la Guardia civil, la cual acudió y en el mismo lugar descubrieron hasta 250 cartuchos.

—Corresponsal.


El Dia, edició dilluns 5 de novembre de 1.934, pàg. 2


TROBALLA D'EXPLOSIUS :: PARTIDA DE FORCES :: INTERROGATORI DE DETINGUTS.

Cap al tard d'abans d'ahir, la guàrdia civil i d'assalt continuà practicant recerques per ál descobriment d'amagatalls d'armes, municions i explosius. Es practicà també algun nou registre domiciliari sense resultat efectiu.

Així mateix, durant la tarda del darrer dissabte, s’efectuaren noves diligències per part de la força pública en els pobles del partit judidal.

Ahir al matí, partiren vers Barcelona i Sabadell, llocs de llur procedència, les forces de la benemèrita destacades a la nostra ciutat, ran del passat intent revolucionari.

Se'ns assegura que pels volts de les tres de la tarda d'ahir, unes persones que cercaven bolets en un bosc proper al veí poble de Matadepera, trobaren amagat entre unes argelagues, un sac que contenia uns 40 quilos de dinamita. Acte seguit donaren compte del descobriment a l’autoritat militar, la qual ordenà que fos retirat el material explosiu i traslladat amb tota classe de precaucions al Quarter de la Guàrdia civil.

Aquesta versió no ens ha estat confirmada oficialment.

Avui, des de bon matí, s'ha notat gran moviment entre les forces instal·lades a la Casa Consistorial, al Raval de Fermí Galan. Aquell ha estat degut a la próxima partida de les forces d'assalt.

A les 12 del matí, han partit de Terrassa les al·ludides forces. Estaven in-tegrades per 12 soldats de cavalleria del Regiment número 10, els quals eren els restants del destacament de l'esmentat regiment que havia estat desplaçat a la nostra localitat i la secció de guàrdies d'assalt que simultàniament actuaven aquests dies amb la tropa.

Solament queden a la nostra ciutat els jutges militars eventuals, designats per l'autoritat militar per a instruir el sumari dels passats fets.

Els dits senyors activen amb rapidesa el mateix, el qual han de trametre a l'auditor de Guerra.

Aquest matí han prestat declaració davant els mencionats Jutges els regidors senyors Petchamé i Mateu i Jaume Comadran i Jaume Salelles tots ells detinguts dels darrers successos.El Dia, edició dissabte 3 de novembre de 1.934, pàg. 2


CONTINUEN LES RECERQUES DE LES FORCES MILITARS EN ELS POBLES DEL PARTIT JUDICIAL.

Ahir a la tarda, s'efectuaren noves diligències en els pobles del partit judicial, per part de les forces de la benemèrita i d'assalt

Es practicaren nombrosos registres domiciliaris, alguns d'ells, sembla que amb resultat positiu. Així mateix es varen efectuar noves détencions preventives, les quals prestaren declaració davant l'autoritat militar.

A la nostra ciutat, segueixen els treballs de consuetud. Interrogatori dels detinguts eventuals i activació del sumari. També es practica algun nou registre a casa d'elements extremistes.

DETINGUT POSAT A DISPOSICIÓ DEL JUTJAT.

Aquest matí, la Comandància Municipal ha posat a disposició del Jutjat de Primera Instància, Jaume Mangot de la Chica, de 25 anys, amb domicili al carrer del Nord, 70, el qual a les quatre d'ahir a la tarda fou sorprès mentre furtava galetes d'un quiosc de venda del Mercat de la Independència, propietat de Francesc Oriol i Colobràn.

DETENCIÓ DEL SUPOSAT AUTOR D'UN ROBATORI.

La guàrdia municipal ahir a la tarda efectuà la detenció d'un pressumpte autor d'un robatori comès a la fàbrica d'aquesta ciutat, coneguda per Cal Niquet, el passat dia 31 d'octubre.

El detingut, per aconseguir el seu propòsit violentà els calaixos de l'escriptori i s'emportà 18'50 pessetes, que trobà en un d'ells.

NENA QUE RESULTA AMB CREMADES.

La nena de 6 anys, Josepa Vidal, habitant al carrer de Menèndez Pelayo, 87, ahir a la tarda fou curada al Dispensari Mèdic de cremades de segon grau a la cama esquerra, que es produí en el seu domicili.

Una volta assistida, la pacient passà a casa seva.