lunes, 11 de diciembre de 2017

El Diluvio, Edición del sábado 23 de junio 1934, página 18

El miércoles, a las seis y media de la tarde, tuvo lugar el entierro de las tres víctimas de accidente del trabajo registrado el dia anterior, del cual dimos cuenta a nuestros lectores.

De la ceremonia y gastos de la misma se hizo cargo el Municipio, quien recibió el apoyo incondicional de los establecimientos de pompas fúnebres.

Nunca con más propiedad podrá decirse, como en este caso, que el entierro fue una verdadera manifestación de duelo.El Dia, edició dissabte 23 de juny de 1.934, pàg. 1

COMENTARIS

Aspectes terrassencs

Per Iu Pons

Hem vist com Terrassa comença d'arranjar les seves façanes i n'hem sentit una satisfacció immensa perquè, quan menys, la ciutat tindrà un altre aspecte, un aspecte nou, fresc, de cosa endreçada i neta, i, la nostra ciutat té algun lloc que amb una mica de cura éns pot fer quedar a l'alçada de tota ciutat moderna. Una façana neta, té la virtut d'encomanar una mica de joia als ulls del foraster que arriba. Un balcó endreçat, amb unes flors obertes, sempre és una cosa de gust i, un balcó és com una mena de mirador fresc per on ens posem en comunicació amb la resta del carrer, i per això una mica de flors perfumen els aires de la casa i us lleven tot mal humor. Un carrer amb moltes flors als balcons de mostra que la seva gent viu feliç, i un carrer així és festejat pels ocells i pels aires d'aquest temps en què tota la nostra glòria és captar una mica de vent fresc.

Terrassa a pesar d'ésser una ciutat neta, no pot treure's del damunt aquestes pols fantàstiques dels seus carrers. Les nostres cases tenen el color de la terra, aquesta terra vermella que, es posa per totes les façanes i embruta els balcons i els dins de les cases, i els ciutadans terrassencs veiem amb molta pena com ens passem alguns mesos sense que els nostres carrers siguin regats per serveis públics de Terrassa. Com és natural, llavors, les dones, per a evitar les molèsties de la pols, us surten a regar el carrer a cops de galledes d'aigua, i us trobeu amb el perill de rebre una dutcha en el moment de passar per sota un balcó.

La ciutat, fresca i regada evita tot el mal humor dels ciutadans els quals, ara, per cercar, un llóc respirador, es refugien en aquesta Rambla adolescent, aquesta Rambla que tots estimem de la mateixa manera, amb un amor pur de germà petit que portem a la mà per un lloc ben visiible. I és que la nostra Rambla, amb els seus arbres tot just arribats a la pubertat, té una dolçor tan saludable, que podríem dir que és el, lloc de la ciutat més tendre pels nostres passetjos nocturns. Perquè, si ànem al Passeig, sota la corpulència dels seus arbres ens sentirem plens de melangia, perquè el Passeig és un lloc per anar-hi a passejar els dissortats, els enamorats que duen un amor ple de tristesa i les ombres obscures del Passeig són fetes pels amors furtius i pels que en la solitud troben el gaudi dels records més tendres.

Totes les Rambles del món, però, tenen una joventut perenne i la nostra amb els seus edificis nous, amb aquestes cases que sap construir l'amic Baca, comença de tenir un aspecte únic i inconfusible. Llàstima que els carrers de la nostra ciutat no puguin prescindir d'aquestes polsegueres eternes que es confonen, el amunt, amb el fum de les noslres fàbriques.

El carrer Major, fresc, alegre, jovial, sembla haver nascut en un lloc impropi al seu aspecte. Aquest carrer edificat fóra un dels llocs més bells de Terrassa.

Per això, ara que les caldes d'estiu treuen l'home de casa en cerca de lIocs frescos, la Rambla és com un riu acollidor que llisca sota uns arbres verds i uns fanals plens de somriures.


La Vanguardia, Edición del sábado, 23 junio 1934, página 24

Denuncia por pastoreo ilegal. - Atropello

Por los guardias rurales ha sido denunciado al Juzgado Municipal, Francisco Sánchez Carretero, por pastorear catorce cabras de su propiedad en un campo del vecino de esta ciudad Mauricio Prat Sabater.

A las ocho de la tarde de ayer, el facultativo señor Farrando, en el dispensario médico, asistió a la niña Ana María Soler, de 3 años, con domicilio en la calle de la Virgen del Pilar, número 18, de una herida en la pierna y tobillo izquierdos, que le produjo un carro al atropellarla en la vía pública.

Una vez practicada la primera cura, la accidentada fue transportada a su domicilio.

Las heridas que sufre no son de gravedad.


A las ocho y media de anoche, en el dispensario médico, por el doctor de turno, fue asistido Juan Calvet, de 65 años, natural de Valls (Tarragona), con domicilio en la calle de Arquímedes, 34, de una mordedura de caballo en el dedo meñique de la mano izquierda.

domingo, 10 de diciembre de 2017

El Dia, edició divendres 22 de juny de 1.934, pàg. 2

ROBATORI.

Entre tres i quatre de la matinada d'avui, s'ha perpetrat un robatori en el carrer de Sant Pere, 40, en el local dels Magatzems Populars, propietat d'En Salvador Cardellach.

Els lladres, per a penetrar, han despanyat amb un rossinyol el pany de la porta del local del Partit Comunista situat al segon pis, i han deixat transcórrer la nit amagats en un petit corredor del costat, fins a l'hora en què han portat a terme el furt.

Per entrar a la botiga, s'han valgut d'unes enformadores posades entre el bastiment i la porta, forçant aquesta. Han penetrat a la cuina, en la qual hi ha un portal que comunica amb el magatzem.

Els malfactors han robat una màquina d'escriure, marca "Oliver" valorada en 950 ptes.; 30 motxilles de diverses mides i 200 pessetes en metàl·Iic.

Per a fer-se amb aquestes, han violentat el pany de la caixa registradora per a evitar el perill del timbre, que hauria funcionat, en obrir-la normalment.

Han regirat varis gèneres, entre ells, la vitrina de les plomes estilogràfiques, però no n'han sostret cap. Això fa suposar que els autors del lladronici eren dos, i estaven assabentats degudament del camí que havien de seguir, fins arribar a la fita.

La sortida l'han verificada pel carrer d'Alagorda, segons senyals del seu pas i que han estat comprovats.

A les vuit del matí, s'han donat compte del furt, els amos de l'establiment.

Han comunicat seguidament a la Comandància Municipal el robatori, sortint el cap Sr. Carramiñana i el caporal senyor Guinart, a verificar les inspeccions consegüents.

La guàrdia municipal i policia governativa, efectuen diligències per al descobriment i captura dels autors.


Flama. Núm. 128 (22 juny 1934) pàg. 6

TERRASSA

Grup "Avant", núm. 129

Els cercles d'estudis es celebren setmanalment, assistint-hi uns 30 o 35 fejocistes, i alguna vegada han arribat a 40. Es celebrà la festa de la benedicció de la bandera amb el següent programa: Al mati Misa cantada per la "Schola Cantorum” i tots els fejocistes. Acabada la Missa, es procedí a beneir la bandera, apadrinada pel senyor Miguel Marcet i la senyora Matan. A les onze, partit d'hockey. A la tarda, la Joventut Moral Barcelonina representà amb molt d'encert el drama "Les calces de vellut" la comédia "La cua del diable". Al mig de les dues obres, parlaren els senyors Xavier Marcet i Ruiz Hebrard.

La Secció de Minyons de Muntanya ha efectuat diverses excursions.

La secció d'Esports actua força. L'equip d'Hockey porta la davantera d'un campionat local. S'ha adquirit una taula de ping-pong. També estan en preparació els equipa de futbol i basket.


La Vanguardia, Edición del viernes, 22 junio 1934, página 19

Detención de un ladrón

Ayer penetró un ladrón en el domicilio de Pedro Pasarell, en la calle de Urquinaona, 31.

El ladrón, llamado Adelino Rafael Benavides, forzó la puerta del piso, y una vez en el interior de la vivienda, procedió a registrar los cajones de los muebles, apoderándose de un aparato de radio, unos pendientes y un anillo de señora, de algún valor.

Al salir, fue descubierto, por un vecino de la misma calle, Benjamín Mestres, quien le persiguió, pudiendo detenerlo, con la ayuda de algunos transeúntes. Fue entregado a una pareja de la guardia civil, quien lo puso a disposición del juzgado.

Al detenido le fueron ocupados los objetos que había sustraído.

La policía practicó un registro en el domicilio de Adelino Rafael, en la calle del Pintor Viver, encontrando varios útiles para el robo.


sábado, 9 de diciembre de 2017

El Dia, edició dijous 21 de juny de 1.934, pàg. 2

L'ENTERRAMENT DELS TRES OBRERS MORTS EN LA DARRERA CATÀSTROFE

Ampliant els detalls que donàrem ahir en una darrera informació de l'enterrament dels malaurats obrers Antoni Pascual, Sebastià Blanco i Josep Carmona, víctimes de la desgràcia de dimarts a la Rambla d'Egara, afegirem que la comitiva fúnebre partí del Raval, aproximadament a dos quarts de set de la tarda, figurant a la presidència del dol les autoritats, Ajuntament en corporació, secretari de la Conselleria del Treball en representació del Govem de la Generalitat, familiars dels difunts i a continuació nombrosíssimes delegacions d'entitats i insti-tucions terrassenques.

El seguici era extraordinàriament nombrós i el pas de l'enterrament fou presenciat per una gran multitud.

Deu corones de flors naturals eren distribuïdes damunt els taüts col·locats en tres cotxes de la Funerària.

La comitiva emprengué la marxa cap al carrer de Sant Pere, i seguint el trajecte pels carrers de Sant Pau, Fontvella, Passeig i Avinguda de Jacquard, deturà enfront de l'Escola Industrial on el dol s'acomiadà.

Després, les autoritats, familiars i nombrosíssim públic, acompanya-ren els cadàvers fins el Cementiri Nou, on aquests reberen sepultura en tres nínxols cedits gratuitament per l'Excm. Ajuntament. Allí, el Conseller de Govern de la ciutat, senyor Domènec Armengol, pronuncià unes paraules fent expressiu als familiars dels finats el condol de l'Ajuntament i el poble de Terrassa.

L'acte luctuós d'ahir a la tarda, constituí una expressió palesa del sentiment produït a la nostra ciutat per la desgràcia que el motivà.

DENUNCIA PER PASTOREIG ABUSIU.

Pels guàrdies rurals, ha estat denunciat al Jutjat Municipal Francesc Sánchez i Carretero, per pasturar 14 cabres de la seva propietat en un camp del veí d'aquesta ciutat, Maurici Prat i Sabater.