sábado, 25 de marzo de 2017

La Vanguardia, Edición del domingo, 26 febrero 1933, página 7

Fuerzas de asalto a Tarrasa

Ayer tarde, ante el temor de que en la vecina ciudad se alterara el orden, pues se habían repartido unas hojas excitando a los obreros a que concurrieran a una manifestación, salieron en dos camiones fuerzas de Asalto, que no tuvieron necesidad de actuar, pues en Tarrasa no se alteró el orden ayer en todo el día.


La Vanguardia, Edición del sábado, 25 febrero 1933, página 19


Para pagar la multa de 50 pesetas que le ha sido impuesta por la Alcaldía, al semanario «La Creuada» se ha abierto una suscripción popular, destinando el sobrante en caso de rebasar aquella cantidad a beneficencia.

Se están haciendo gestiones para que el diputado don Ricardo Gómez-Rogi de una conferencia en nuestra ciudad el domingo día 26 por la tarde contra el proyecto de ley de Congregaciones Religiosas antes de su regreso a Madrid.


Mateo Gramún y Pera, vecino de San Lorenzo, ha denunciado al juzgado de instrucción de nuestra ciudad que en ocasión de regresar a su domicilio acompañado de su suegro Esteban Tares, en un carro de su propiedad, en el trozo de carretera entre Molins de Rey v Caldas, término municipal de Castellbisbal, Ies salieron al encuentro dos desconocidos, uno de ellos descalzo, y con un pañuelo en la cara, armados con cuchillos de largas dimensiones, quienes les obligaron a entregar todo el dinero que llevaban encima, siéndoles sustraídas en esta forma 600 pesetas que había cobrado por la. mañana en el Matadero Municipal de nuestra ciudad. Los atracadores, una vez conseguido su objeto, se internaron en los bosques con dirección a nuestra ciudad.

Debido a la nevada que cayó sobre esta ciudad el pasado domingo, ha, refrescado notablemente la temperatura, habiendo marcado el termómetro cuatro grados bajo cero.

—El jueves lardero se celebraron varios bailes de máscaras en distintas sociedades recreativas.

— Sala.


El Dia, edició dissabte 25 de febrer de 1.933, pàg. 2

S'HA TROBAT UNA ALTRA BOMBA.


Uns nens que jugaven ahir a la tarda en el barranc que hi ha junt al carrer de Salmeron, trobaren, abandonada en aquell lloc, una bomba de regulars dimensions, carregada i amb metxa. Havent estat assabentats de la troballa uns estudiants, un d'aquests, Francesc Barea, recollí l'artefacte i en féu lliurament al Comandant de la Guàrdia Civil, el qual en trameté la corresponent notificació al Jutjat.

Flama. Núm. 64 (24 febr. 1933), pàg. 6

TERRASSA

Grup "Avant"

Encara que un xic tard no creiem que desplagui a cap dels nostres lectors la ressenya de les festes celebrades ara amb motiu de la inauguració del grup "Avant".

Els nostres amics han hagut de vèncer moltes dificultats abans de Ilençar-se a l'actuació: incomprensions, recels, dubtes i entrebancs. Al fi, grácies a Déu, amb la joia. en els cors, hem començat a actuar i en poc menys d'un mes hem assolit d'aplegar l'ardidesa de cinquanta joves.

El dia 15 del mes passat, a les onze del matí, el senyor Regent de la Parròquia del Sant Esperit Dr. Sanahuja, beneí solemnialment el local del grup.

Acabada la religiosa cerimónia, el P. Joan Profitós oferí al nostre senyor Rector les activitats de tot el jovent allí congregat en favor dels ideals puríssims d'Acció Católica. Seguidament el senyor Casasses, secretani general de la F. J. C. de Catalunya, féu un vibrant discurs de tons encoratjadors. Animá la joventut a treballar en favor del proisme i els remarca com és de necessari entre els joves l'esperit de conquesta. E. P. Consiliari, després de remerciar l'adhesió del Consell Federal, féu unes atinades consideracions sobre l'Exposició de goigs del colleccionista senyor Manan Galí, que s'inaugurava en l'avinentesa de la fundáció del grup "Avant".

El nostre local social feia goig de veure. Va ésser bellament ornamentat pels nostres amics entusiastes, dirigits pel senyor Simó, esperit selecte i copsador de nobles inquietuds jovenivoles. Arreu penjaven els fulls simples i simpátics deis Goigs, que enclouen la substancia de l'art popular de nostra terra. Els Goigs de Manan Galí varen ésser admirats en el gran valor que tenen per tots vis terrassencs amics de les belles coses. La desfilada pel nostre local en els vuit dies que dura l'Exposició fou nombrosa i selecta. A la festa inaugural hi assistiren representants dels Amics de les Arts, i Centres Excursionistes de Terrassa. A la tarda del diumenge dia 15 es va veure completament envait el nostre local. Molta gent que volia honorar-nos arnb Ilur presencia no pogué encabir-s'hi. La vetllada resultá espléndida. El nostre amic i entusiasta secretani del Centre Excursionista, senyor Fabra, projectá uns fihns, mestrívolament executats per el], d'excursions pirenenques.

El dia 17, a les deu de la vetlla, el docte i entusiasta senyor Francesc de P. Badia i Tobella, dissertá sobre "El nostre estat Social Religiós".

El dia 19, a la mateixa hora, el Dr. Sanahuja parlá sobre "La Biblia". La lliçó donada pel nostre senyor Regent causà molta sensació i enardí el cor de la joventut a estudiar i a aprendre els bells exemples del llibre per excellencia.

El dia 22 es clogué l'Exposició de Goigs amb actes ben adients. Al matí se celebra el cercle d'estudis a les esglésies romániques de Sant Pere. Dins el clos sagral del Baptisteri visigótic de Sant Miguel, el P Joan Profitós explicá les cerimònies del Sant Baptisme. Seguint punt per punt la sagrada cerimónia hom es dóna ben bé compte de la nostra filiació cristiana. Cal remarcar que al Cercle d'Estudis hi assisti un estol d'estudiants católics de la Facultat de Ciéncies de Barcelona.

A la tarda, en el nostre local, el R. P. Miguel Altisent, Sch. P., dissertá sobre "El Cant Gregoriá i el Cant popular dels Goigs". L'illustre Escolapi ens enterní de de bó quan amb la seva benemérita "Schola Cantorum" ens féu veure palesament les belles relacions entre el cant sagrat de l'Església i el cant popular deis Goigs. La concurrencia aplaudí xardorosament el trebal del P. Altisent. Els exemples executats per la "Schola" foren molt ben interpertats. El nostre Consiliari doná a tots les grácies i invità el jovent a treballar per l'apostolat entre els companys de fábrica, de despatx i de carrer.

Cal remarcar encara les activitats que el nostre Grup "Avant" s'ha emprés. Una secció dels nostres amics treballa activament en els catecismes parroquials. Hom té la intenció de desenrotllar en aquest punt qualques iniciatives en favor de la mainada que assisteix a les explicacions de la Doctrina Cristiana.


viernes, 24 de marzo de 2017

L'Acció, edició divendres 24 de febrer de 1.933, pàg 3

ESTAFA

Ha estat denunciat al Jutjat d'Instrucció, per En Pascual Barbero Paguero, propietari d'una casa de mobles situada al carrer d'Arquimedes, 77, que Teresa Garcia Hernández (à) «Dora» li estafà uns mobles valorats en 1.287 pessetes.

L'estafa s'ha portat a terme, de la següent manera, per cert molt senzilla.

Un cop els mobles en el seu poder, la Teresa desaperagué d'aquesta ciutat, i el venedor en anar a cobrar, trobà la casa dèsocupada.DETENCIO D'UN COMUNISTA

Segons ens diu persona de molta honorabilitat, durant la passada nit, ha ingressat al dipòsit municipal, un individu, conegut com acèrrim comunista.

No donem a conèixer als nostres Iectors el nom del detingut, per no haver-nos estat facilitada la present nota oficialment.


El Diluvio, Edición jueves 23 de febrero de 1933, pág. 17

Por la guardia municipal fueron detenidos en la calle de Vilanova los rateros Enrique Planas, José Rovira, Pedro García y Ramón Alvarez.

En el momento de la detención se le encontraron diferentes objetos y ropas que habían sido sustraídas de las tiendas de don José Macías y don Domingo Armengol.

En el Dispensario médico fue asistido de un fuerte ataque de aplopegía Manuel Jordi, de 42 años, con domicilio en la calle Antonino Pío, 60, falleciendo momentos después de ser trasladado a su domicilio.

En el Dispensario médico tuvo que ser asistido de diversas heridas que le habían sido causadas por su hijo Agustín Lleonart con domicilio en la calle de la Era, 3.

Para esta noche hay anunciados en la Fraternitat Republicana y Joventut Tarrasenca grandes bailes con motivo del tradicional jueves lardero.

A partir del día 26 las oficinas de la Cámara de la Propiedad estarán instaladas en la calle del Paseo, 7 y 9.

Por la guardia municipal han sido detenidos Guillén Trevilla, de 18 años; Alfredo Joanich de 16 y Andrés Prats de 18, que en diciembre último se apoderaron ilegítimamente de diversos objetos de un mostrador de la casa número 20 de la calle Raval de Fermín Galán.


El Dia, edició dimecres 22 de febrer de 1.933, pàg. 2

LA GRIP.

En aquests darrers dies s'han accentuat els estralls que fa la grip a la nostra ciutat. Sortosament, però, és benigna, i no es registren defuncions per aquesta malaltia, la visita de la qual hem de suportar, vulgues que no, al menys un cop l'any.LA BIBLIOTECA TECNICO TEXTIL

Després de la seva inauguració, efecluada el passat dimecres, la Biblioteca Tècnico-Tèxtil ha estat molt visitada i objecte de nombroses consultes.

Tal com ja hem manifestat en anteriors informacions, aquesta nova Biblioteca és emplaçada a una sala a propòsit, perfectament confortable i decorada amb bon gust, en els baixos de la Biblioteca-Museu Soler i Palet, del carrer de la Fontvella.

La Biblioteca, Técnico -Tèxtil pot ésser consultada per tots els ciutadans majors de quinze anys. Queda reservat, però, als senyors socis, el dret al préstec de lllibres tal com determina el reglament d'aquèlla institució.

Les hores en què queda oberta al  públic, són: de les 6 a dos quarts de 9 del vespre, tots els dies laborables, excepte els dilluns; els diumenges i dies festius, de 11 a 1 del matí.