domingo, 31 de marzo de 2019

La Vanguardia, Edición del sábado, 31 agosto 1935, página 9


La plantilla de los Mozos de Escuadra. Nuevo comisario de Policía.

El día 30 del próximo mes de septiembre, en la sala cuarta de la Audiencia, se celebrará un juicio oral contra José Polo Royo, el cual esté acusado de homicidio por imprudencia debido a un hecho ocurrido en la Plaza de Cavé hace unos seis años, con motivo de un accidente de circulación.

El teniente de los mozos de escuadra de Monistrol de Montserrat, don Esteban Solé, ayer por la mañana se personó en nuestra ciudad y llevó a cabo una revisión en la plantilla local de mozos de escuadra.

Al mismo tiempo efectuó una visita de cumplimiento al alcalde, señor Homs.

Por orden de la superioridad ha sido trasladado a nuestra ciudad don Enrique Uzabal, que se encargará de la dirección de la Comisaría de Policía local.

El agente don Sebastián Alcalde, que ha venido a Tarrasa en sustitución de don Julio Andreu, también ha quedado a las órdenes del señor Uzabal. El señor Andreu salió ayer con destino a Badajoz, para tomar posesión de su nuevo cargo.

—Corresponsal.

L’Acció, edició dissabte 31 d’agost de 1935, pàg. 2


PERMISOS PER A INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS

Han demanat permís a L’Excm. Ajuntament;

Joan Ros per a instal·lar un electromotor i maquinària en el seu taller del carrer del Gasòmetre número 5, Jaume Fornells i Cardús, un motor de 3 HP. I maquinària per a la fabricació de mosaic a Blasco de Garay; Melciora Gonzalvo, un motor i bomba per a elevar aigua en el Pla del Garrot.

Els qui es considerin perjudicats per alguna de dites instal·lacions poden presentar llur queixa a l’Alcaldia en la forma acostumada dintre del termini de 10 dies.

ELS CREDITS BLOQUEJATS A L’URUGUAY

La Cambra Oficial de Comerç i Industria d'aquesta ciutat fa públic que l'objecte de complimentar una informació demanada  pel Centre Oficial de Contractació de Moneda, interessa als industrials i comerciants que tinguin Crèdits pendents amb l’Uruguai, remetin a la Secretaria de la Cambra relació de dits crèdits fent constar el nom del deutor uruguaià, creditor espanyol, data de l'embarc, venciment del crèdit i el seu import. Les esmentades declaracions deuen ésser redactades en espanyols en forma de certificat.

FESTA MAJOR A MATADEPERA.

Avui, demà i demà passat el joliu poble de Matadepera celebraria la seva Festa Major.

El Centre Republicà de dit poble ens ha tramés atenta invitació perquè assistim als seus festeigs, que consistiran en ballables i concerts del més refinat gust, a càrrec de la notable orquestrina terrassenca «Lucky Band»

Per assistir a aquest poble en Festa Major hi haurà servei extraordinari d'autobusos des de la nostra ciutat a càrrec de la casa Marimon Alegre. A més de les hores de costum: Dia 31, tarda, des de les tres, cada hora. Dia 1, matí des de les vuit, cada hora; tarda, des de les tres, cada 15 minuts.

FELICITACIÓ A UN ALT SUPERIOR.

Els agents de policia de la plantilla establerta a ta nostra ciutat, avui al matí han tramès un telegrama al Director General de Seguretat, en el qual se'l felicita amb motiu de la seva festa onomàstica.

ASSISTIT AL DISPENSARI

Per sofrir una ferida al front amb forta infecció ahir a la tarda al Dispensari curaren al minyó de 17 anys, Joan Llach, domiciliat al carrer de Guttemberg, 32.

El Diluvio, Edición 31 de agosto de 1935, pág. 11


José Diéguez, de 24 años, fue asistido en el Dispensario de diversas lesiones producidas en la fábrica donde presta sus servicios.

También fue asistido Prudencio Parés de 22 años, de contusiones diversas que se produjo al ser atropellado por un camión.

Para las diez de esta noche se anuncia un baile al aire libre en la calle de Sant Quirze.

Han sido puestos en libertad, después de haber depositado la fianza de 4.000 pesetas, Marcos Barba y Juan Ferrán, complicados en el desfalco de la sucursal en esta del Banco Hispano Americano.

La plantilla de agentes de seguridad de ésta ha sufrido algunos cambios, ya que han sido trasladados Julio Andreu, jefe, y el agente Aguado, habiendo llegado para asumir la jefatura, aunque con carácter interino, don Enrique Uzabal.

sábado, 30 de marzo de 2019

El Diluvio, Edición 30 de agosto de 1935, pág. 11


En la reunión del Pleno de la Cámara Oficial de Comercio e Industria, de esta ciudad, ha sido nombrado presidente Baldomero Cañellas Sans.

El comerciante egarense y representante en esta de la casa “Philips”, Miguel Ferrer, ha salido de viaje hacia París, Bruselas y Eindhoven (Holanda), con objeto de visitar las fábricas de aparatos radiofónicos que la citada marca posee en las mentadas ciudades.

Un individuo completamente embriagado que se hallaba tendido en la riera de las “Arenas” fue encontrado por unas personas que paseaban intentando prestarle asistencia.

Ante la gravedad del adorador de Baco, los mozos de escuadra lo detuvieron.

Los carabineros detuvieron a Pedro Serra (a) “El Sordo” bajo la acusación de dedicarse al contrabando de tabaco.

Como fuere que nada pudo comprobarse, el Serra fue puesto en libertad.

Al Dispensario Municipal, prestaron asistencia a Abdón Prat, de 49 años, quien a consecuencia de una caída de su biciclo sufrió heridas de consideración.

Asimismo, fue asistido el ciclista José López de 23 años, también a consecuencia de una caída.

También prestaron los beneficios de la ciencia a Josefa Riera, de 35 años, debido a haberse caído en plena calle.

Francisco Mata y Zamora ha denunciado a la Comandancia Municipal que los “cacos” habían penetrado en su domicilio, sito en la barriada de San Pedro, junto a la calle del Doctor Fortuny, habiéndose llevado un reloj de plata y cien pesetas en metálico.

De hecho, se ha dado cuenta al Juzgado de Instrucción.

Ayer por la noche tuvo lugar en el Teatro Recreo de esta ciudad una extraordinaria función teatral a cargo de la compañía de zarzuela de J. Cariteu.

Fueron puestas en escena la conocida zarzuela “La Dolorosa” y los famosos “Gavilanes”, siendo interpretadas maravillosamente.

El público que salió satisfecho aplaudió con vehemencia todos los números.

L’Acció, edició divendres 30 d’agost de 1935, pàg. 2


DEMÀ SARDANES A LA PLAÇA DE CLAVE

El Foment de la Sardana d'aquesta ciutat ha organitzat per demà dissabte, a les deu de la nit una audició de sardanes, la qual s'efectuarà a la Plaça d’Anselm Clavé,

La cobla «Antiga Terrassa» serà la que executarà el programa.

ALLIBERAMEMT.

Avui ha estat posat en llibertat per ordre del Jutjat d’Instrucció local, el conciutadà Joaquim Santamaria i Solans, el qual estava detingut a la presó local arran d'un intent de robatori comés a la fàbrica de ta veïna vila de Rubí coneguda per «Rubí Industrial».

BICICLETA ROBADA

Aquest matí, Josep Barrios i Calderó, de 35 anys, actual sepulturer del Cementiri Nou, ha denunciat a la Comandància el següent fet:

Ahir a les quatre de la tarda, el seu fill d'onze anys, per tal de complir un encàrrec que ell li féu es dirigí a la nostra ciutat en bicicleta. En ésser ací, anà a complir l'encàrrec en una casa del carrer Topete. Deixà la bicicleta al costat de la voravia I quan sortí trobà que la bicicleta havia desaparegut.

AUXILIAT PER CAIGUDA.

Mentre jugava amb uns seus companys el nen de 5 anys, Josep López, domiciliat al carrer Darrera Central, 21, ensopegà amb unes pedres i caigué de cara a terra.

Fou portat al Dispensari, puix que li sortia sang en abundància de la cella esquerra.

MANLLEVA BICICLETES I NO LES TORNA

El conegut ciclista Miquel Lleonart dies passats demanà les bicicletes a uns seus amics anomenats Francesc Rodríguez i Andreu Gisbert, puix que segons ells havia d'anar a un lloc i que tot seguit els les retornaria.

Com sigui que d'això ja fa uns dies i ni el Lleonart ni les bicicletes no han tornat a la nostra ciutat, els perjudicats han denunciat aquesta mena d'estafa a la policia local.

EL FOC D’AQUEST MIGDIA.

A dos quarts d'una del migdia d'avui s'ha declarat un petit incendi en un compartiment dels assortiments de la raó social terrassenca «F. Roig Llauger» instal·lada al carrer Igualtat.

Hi han acudit els bombers amb les dues bombes i el corresponent material d’extinció. Un cop en el lloc del fet, la seva intervenció no ha estat necessària, puix que els encarregats de la casa, juntament amb el senyor Roig i el seu fill havien lograt extingir les flames que ja havien pres en algunes bales de llana i també en alguns pilots de borres.

El Dia, Edició divendres 30 d’agost de 1.935, pàg. 2


EL PETIT INCENDI D'AQUESTA TARDA.

A dos quarts d'una d'aquesta tarda, els bombers han estat avisats que s'havia declarat un incendi en una dependència de la fàbrica de teixits del senyor Francesc Roig, emplaçada al carrer de la Igualtat (Vapor Sala).

Ignorant-se els motius que han pogut produir-lo, el foc s'ha iniciat en una habitació que serveix de magatzem a les saques de llana i borra, quatre de les quals han quedat malmeses.

En arribar al lloc del foc, els bombers no han hagut d'actuar, puix que les flames havien estat apagades pels treballadors de la casa.

CAIGUDES.

Mentre jugava al seu domicili, Carretera de Rellinars, 317 la nena de 4 anys, Isabel Peña, va tenir la desgràcia de caure produïnt-se una ferida contusa al llavi superior.

També a les nou de la nit d'ahir, sofrí una caiguda el nen Josep López de 4 anys, habitant al carrer Darrera de la central, 21, quan jugava amb altres infants davant de casa seva. Una ferida contusa a la cella dreta, fou la conseqüència de la caiguda.

Ambdós infants foren assistits al Dispensari Mèdic.

ALLIBERAMENT.

El Jutjat d'Instrucció local ha decretat la llibertat del jove Joaquon Santamaria i Setanes, domiciliat al carrer de Viveret, el qual des de fa dies es trobava detingut a la presó d'aquest partit judicial per haver intentat cometre un robatori a la fàbrica “Rubí Industrial", fet conegut dels nostres lectors.

L'alliberament s'ha portat a terme aquesta tarda.

viernes, 29 de marzo de 2019

Autonomista, L' 30/08/1935 - Pàgina: 3


VISTA D'UNA CAUSA

A la Audiència s'ha vist, una causa contra el veí de Terrassa Victorià Moyà, el qual engegà uns trets a un director d'una fàbrica. Ha estat condemnat a sis anys de presó per atemptat i dos per tinença il·lícita d'arma.

El Heraldo de Madrid. 30/8/1935, página 11.


El Tribunal de urgencia de Barcelona sentencia a ocho años de prisión al autor de una agresión en Tarrasa

A primera hora de la tarde terminó, ante el Tribunal de urgencia, la vista de la causa seguida, por homicidio frustrado, contra Victoriano Moya, quien, en Tarrasa, el día 8 de marzo último, disparó contra el gerente de Hilaturas y Tejidos de Tarrasa. D. Juan Comerma.

El procesado había sido despedido de la fábrica en cuestión, y el Tribunal le ha condenado a seis años de prisión por un delito de homicidio en grado de frustración y a dos años por tenencia ilícita de armas.

La Vanguardia, Edición del jueves, 29 agosto 1935, página 5


Cambio de jurisdicción

La autoridad judicial de Tarrasa se ha inhibido a favor de la jurisdicción militar, la causa instruía por atraco y homicidio en la persona del pastor Joaquín Boldó, hecho ocurrido en la carretera de Viladecaballs.

jueves, 28 de marzo de 2019

L’Acció, edició dijous 29 d’agost de 1935, pàg. 2


ACCIDENT DEL TREBALL

Josep Dièguez de 24 anys, domiciliat al carrer Ramon í Cajal, 71, per sofrir lesions en diverses parts del cos, ahir a les sis de la tarda fou guarit al Dispensari  pel metge de torn.
Segons referències del mateix accidentat les ferides que presentava se Ies produí en sofrir una caiguda mentre treballava.

JOVE ATROPELLAT

Per sofrir algunes contusions en diverses parts del cos, ahir a les tres de la tarda assistiren al Dispensari el jove de 22 anys, Prudenci Parés, domiciliat a la carretera de Rubí, núm. 85.
Sembla que l'esmentat minyó fou atropellat a la Carretera de Montcada per un camió de la raó social, «Astals, Antonell i Taló», del carrer Ramon Pont.

L'ALCALDE-GESTOR A BARCELONA

Per tal d'atendre diversos assumptes d'interès municipal aquest migdia ha marxat a Barcelona. l'alcalde-gestor senyor Homs.

PROPER JUDICI ORAL

El dia 30 del pròxim mes de setembre, a la sala quarta de l’Audiència es celebrarà un judici oral contra Josep Polo i Royo, el qual està acusat d'homicidi per imprudència, degut a un fet ocorregut a Is Plaça de Clavé farà uns sis anys, amb motiu d'un accident de circulació.

BALL DE CARRER PER AVUI

Aquest vespre, en el tros comprés entre els carrers Jaume Jover, Sant Pere i Raval de Fermí Galan, conegut per la «Font Trobada» es celebrarà un esplèndid ball de carrer.

La part musical anirà a càrrec de l'orquestrina terrassenca Lucky Band.

AMPLIACIÓ DE LA NOTICIA D'UN INCIDENT

Ampliant la Informació d'abans d'ahir respecte l'incident esdevingut entre el venedor ambulant Pere Serra conegut pel motiu «El sord» en virtut de tenir aital defecte físic i uns carabiners de la demarcació, podem dir que la detenció d'en Serra fou motivada perquè en anar-lo a registrar els carabiners, aquell requerí la presència d'uns testimonis, per tal que li interpretessin allò que els carabiners poguessin dir-li, puix no li era possible d’entendre’ls, degut al susdit defecte d'oïda.

El desig d'en Serra no sembla prou bé als carabiners i se l'emportaren a la Comandància on després de llarga discussió En Serra quedà en llibertat.

El Dia, Edició dijous 29 d’agost de 1.935, pàg. 2


OBRER PALETA, ACCIDENTAT.

El doctor de guàrdia al Dispensari, ahir va prestar assistència facultativa a Josep Dièguez, de 24 anys, casat, habitant al carrer de Ramon i Cajal, 71, paleta d'ofici, el qual va tenir la desgràcia de caure d'una bastida instal·lada en una obra en construcció on treballa, a les ordres del constructor d'obres En Lluis Valldaura.

Va produir-se contusions i excoriacions a diverses parts del cos.

Una volta practicada la primera cura. el ferit fou traslladat al seu domicili.

DETALLS DEL ROMIATGE A M0NTSERRAT.

Malgrat que no els precisi, tenint com té per motiu la salutació col·lectiva de Terrassa a la Regina del Principat, el Comitè Executiu del Romiatge terrassenc a Montserrat, volent donar nous al·licients a la tradicional i enyorada visita a la Moreneta, ha organitzat diversos concursos, reservats exclusivament als pelegrins que formin part de la manifestació montserratina d'enguany.

Els Concursos són tres: de fotografies, de ressenyes i de rams de flors de la santa muntanya, competicions que indubtablement es veuran molt concorregudes i per a les quals han estat oferts valuosos premis.

En propera edició publicarem el més essencial de les bases que regiran en aquests Concursos.

JOVE ATROPELLAT PER UN AUTO.

Serien les tres de la tarda d'ahir, que el jove Frederic Parés, de 22 anys, va ésser atropellat pel cotxe número 37.116, matricula B, propietat de la casa Astals, Autonell i Taló, en travessar pel lloc conegut per les Quatre Carreteres.

El mateix auto el conduí al Dispensari, on li foren curades les contusions que sofria. Després fou traslladat al sou domicili, Carretera de Rubí, 85. 

S'ha donat compte de l'atropell al Jutjat.

ACOMiADAMENT.

Avui al matí, abans d'abandonar la nostra ciutat amb desti a Badajoz, el senyor Juli Andreu s'ha acomiadat efusivament de nosaltres.

Li desitgem un feliç viatge i forces encerts en el seu nou càrrec.

JUDICI ORAL.

S'ha assenyalat el dia 30 del vinent setembre, a dos quarts d'onze del matí, per a la celebració del judici oral contra Josep Polo i Royo, processat per homicidi frustrat, fet ocorregut anys enrera a la Plaça de l'Estació del Nord.

L'acte tindrà lloc a la Secció Quarla de l’Audiència de Barcelona.

La Veu de Catalunya, edició del 29 d’agost de 1.935, pàg. 18


L’Empresa dels «Autobusos Terrassa, S.A.», ha tingut la gentilesa de cedir dos passis de lliure circulació en els seus cotxes, a cada una de les Redaccions dels tres diaris.

En la reunió del Ple que darrerament ha celebrat la Cambra Oficial de Comerç i de la Indústria, d’aquesta ciutat, fou elegit president de la susdita Corporació, el senyor Baldomer Canellas i Sans.

Per haver estat dipositada al Jutjat la fiança de 4.000 pessetes, han estat alliberats Joan Ferran Rabassa i Marc Barba Reguant, ambdós presumptes complicats en l’estafa comesa a la Sucursal que el Banc Hispano Americà posseeix a la nostra ciutat.

Els nois que gaudeixen del règim de semi-colònies, efectuaren una sortida a Vilanova i la Geltrú, que es portà a terme amb tota felicitat. Han fet la mateixa excursió les noies de les semi-colònies. De bon matí sortiren cap a Vilanova, en quatre cotxes.

A l’Església de Santa Maria de Sant Pere s’ha efectuat l’enllaç matrimonial del jove artista Aureli Biosca, amb la gentil senyoreta Maria Pascual Surrallés.

Beneí la unió el rector de la parròquia, reverend doctor Josep Homs. Actuaren de padrins, per part del nuvi, el seu germà Josep, comerciant, resident a Madrid, i el degà dels pintors terrassencs mestre Joaquim Vancells; i per la desposada l’artista Antoni Marinel·lo, i el comercial d’aquesta localitat, senyor Aleix Pons.

Terminada la cerimònia religiosa, els invitats s’han traslladat a l’Hotel Restaurant Les Fonts, on fou servit un esplèndid dinar.

La venturosa parella ha partit després en viatge de noces que finalitzarà a Madrid, on fixa la seva residència el jove matrimoni, i on Aureli Biosca desenrotlla d’un temps ençà, les seves activitats en l’art del moble modern i la decoració.

Han transcorregut pocs dies d’ençà que es donava a conèixer el títol obtingut per l’entusiasta aviador terrassenc Agustí Vallés. Ara un altre aficionat de l’esmentada població del títol. En la prova d’alçària, i malgrat les dificultats que suposaven els núvols baixos existents, efectuà un magnífic descens en vol planat i així mateix en la prova dels «vuits» Escudé efectuà unes excel·lents maniobres, i aterrà en el reduït cercle prefixat en el terreny. Prèvies les comprovacions dels barògrafs, els comissaris d’examen donaren per bones les proves efectuades. El nou pilot Ramon Escudé fou molt felicitat.

També ho foren els seus professors senyors Vicenç Vallés i Joan Balcells.

Actuaren de comissaris, el tinent de l’Arma d’Aviació, García Pardo, per la Direcció General d’aeronàutica; Josep M. Carreres, per la Federació Internacional, i Joan Balcells, per l’Escola d’Aviació.

miércoles, 27 de marzo de 2019

La Veu de Catalunya, edició del 29 d’agost de 1.935, pàg. 2


CAUSA QUE PASSA AL FUR MILITAR

L’autoritat judicial de Terrassa, s’ha inhibit a favor de la jurisdicció militar en la causa que instruïa per atracament i homicidi, al pastor Joaquim Boldó, fet esdevingut a la carretera de Viladecavalls.


La Veu de Catalunya, edició del 28 d’agost de 1.935, pàg. 7


La Gaseta ha publicat la següent relació referent a la proposta de distribució del contingent de pells llaneres als industrials d’aquesta ciutat:

Ernest Baumann, 63.870 quilos; Agustí Castella, 3.052 quilos; Comercial de Llanes S.A. 102.984 quilos; Corcoy i Companyia, 7.266 quilos; Fontanals i Companyia, 16.289 quilos; Guillamont, Serra i Companyia, 3.286 quilos; Filatures Armengol i Aurell, 1.050 quilos; Filatures Vídua Castells, 19.466 quilos; Filatures Matarí, 42.743 quilos; Ricard Julià, 6.430 quilos; Llanera Basco Catalana, 41.525 quilos; Fill de Josep Marcet i Poal, 3.084 quilos; Sala i Badrinas, 694 quilos; S.A. Pentinatge i Filatura de Llana, 122.962 quilos.

Per haver dipositat al Jutjat d’Instrucció la fiança de 500 pessetes cada un, han estat alliberats provisionalment els germans Alexandre i Baldomer Soldevilla Soler, detinguts dies enrere.

Al bosc denominat la «Mina de Can Cot», emplaçat dintre de la propietat de Can Parellada, es declarà un incendi que va destruir cinc quarteres de terreny plantades de pins i alzines.

El terreny cremat és propietat del senyor Tomàs Parellada. S’ignora a quant ascendeixen les pèrdues, i si el foc fou casual o intencionat.

La Gaseta publica una ordre del Ministeri de Comunicacions en la qual es diu que, vist l’expedient incoat per ocultació o dissimulació de les veritables xifres dels ingressos per publicitat, i en atenció a la sol·licitud de benvolença que fa l’entitat Ràdio Club Terrassa per l’error en què incorregué, imputable a altres membres de l’entitat ja dimitits, imposa únicament a l’emissora local E.A.J.-25 la penyora de 250 pessetes, les quals haurà de fer efectives en el termini de quinze dies, juntament amb les 231’85 pessetes a què ascendeixen les diferències de l’impost de publicitat radiada durant els mesos de gener a juny, ambdós inclusius.


El Diluvio, Edición 28 de agosto de 1935, pág. 9


El Sindicato de Rabassaires de esta localidad ha cursado dos telegramas dirigidos al jefe del Gobierno pidiendo el indulto de los reos de Turón y la amnistía para que los presos políticos y sociales que sufren condena en las cárceles de la nación.

Los mozos de escuadra diéronse cuenta del incendio de un área del bosque perteneciente a la propiedad de Can Cot, y gracias a sus esfuerzos pudo ser sofocado no sin que antes las llamas hubiesen destruido una extensión de 300 metros de terreno en el cual había una gran cantidad de pinos.

Se ha cursado el correspondiente atestado al Juzgado de Instrucción.

En reunión celebrada últimamente por el Gremio de maestros albañiles acordaron nombrar socios honorarios del mismo a los arquitectos locales señores Melchor Viñals, Juan Baca e Ignacio Escudé.

Dentro de la segunda quincena del próximo septiembre se celebrarán los esponsales del maestro director de la Escuela laica que mantiene Fraternitat Republicana de esta ciudad, señor Juan Cabot Villar con la bella y gentil señorita Encarnación Valero y Baeza, directora del grupo escolar de la villa de Esparraguera.

Ni que decir tiene que el acto será civil, como corresponde a los seres humanos libres.

Sinceramente felicitamos a los futuros esposos, deseándoles toda suerte de ventura en la nueva etapa de sus vidas.

Se ha decretado la libertad provisional bajo fianza metálica de cuatro mil pesetas cada uno, a los detenidos acusados de ser los autores responsables de la sustracción indebida de una crecida cantidad del Banco Hispano Americano, hecho ocurrido en la sucursal de dicha casa en esta ciudad y de cuyo hecho dimos cuenta a nuestros lectores en su día.

Tan pronto se haya hecho efectiva la fianza señalada, los mencionados detenidos serán puestos en libertad.

Para no perder la costumbre, los canes van dando que hacer. Uno de ellos hirió de importancia a Josefa Guasch, de 65 años.

En el Dispensario Municipal se encargaron de asistirla convenientemente.

La anciana de 69 años Gregoria Gascón fue atropellada por una caballería.

En consecuencia, en el Dispensario Municipal le apreciaron la fractura de una costilla, amén de fuerte contusión en la misma región.

Después de asistida convenientemente, fue trasladada a su domicilio.

martes, 26 de marzo de 2019

El Dia, Edició dimecres 28 d’agost de 1.935, pàg. 3


GITANES ESCANDALOSES

Avui al matí, la guàrdia municipal ha practicat la detenció de dues gitanes que promovien escàndol a la via pública.

A la tarda, després d'haver passat unes hores als calabossos de l'Ajuntament com a càstig, han estat alliberades i expulsades de la nostra ciutat.

L'ESTAT D'UNA ACCIDENTADA.

Abans d'ahir, va ésser visitada pel doctor Sanmartín, Gregoria Gascon, de 69 anys, casada, domiciliada al carrer de Lavoissier, 8. Com es recordarà, el passat dissabte, mentre es trobava asseguda davant de casa seva, un carro va donar-li una forta patacada, lesionan-la d'alguna consideració.

L'estat de l'accidentada, ha experimentat lleugera millora.

ES LESIONA, EN CAURE.

Ahir a la tarda, quan passava pel Passeig de García Hernández de retorn de Matadepera, muntat en una bicicleta de la seva propietat, el jove de 23 anys, Josep Lòpez, va sofrir una caiguda produïnt-se rascades al palmell dè la mà dreta i peu dret, a més d'altres lleugeres contusions.

El facultatiu de torn al Dispensa-ri va curar-lo. A continuació, el fe-rit va passar al seu domicili.

LA REPRESSIO DE LA MENDICITAT.

A conseqüència del ban publicat ahir per la Presidència de la Generalitat, prohibint la mendicitat pública a tot Catalunya, a la nostra ciutat començarà tot seguit l'adopció de les mesures pertinents per al seu compliment.

RECAPTACIÓ DE CONTRIBUCIONS.

La Contribució Territorial corresponent al tercer trimestre corrent, es cobra fins el dia 10 de setembre al local de la Recaptacló, Puignovell, 13.

DE CA LA CIUTAT.

Avui hem parlat amb l'Alcalde, senyor Homs, el qual ens ha dit que el Conservatori de Música s'havia oferit per a donar un concerl al lloc que l'Alcaldia trobi més apropiat.

L'Alcaldia ha acceplal l'oferiment i ha disposat que el dit concerl es celebri a Capellades, lloc on sojorna una colònia escolar.

També ens ha dil el senyor lloms, que el Patronat de Colònies Escolars havia invitat els asilats de la Casa de Caritat a passar un dia a la "Font del Llimac", on concorren els nens i nenes de les semicolónies.

La Vanguardia, Edición del martes, 27 agosto 1935, página 9


Fiesta en las Escuelas Pías. - Procesados que pueden ser puestos en libertad bajo fianza.

Mañana, la comunidad de Padres Escolapios, de nuestra ciudad, celebrará con solemnes cultos la festividad de su fundador San José de Calasanz.

Por segunda vez se anuncia la celebración del juicio oral contra el procesado Salvador Cazorla, de esta ciudad, autor del asesinato cometido contra una tierna criatura en la calle Ancha, hecho que ocurrió hace unos tres años.

El primer juicio fue suspendido por creerse que el Cazorla tenía perturbadas sus facultades mentales.

El día 18 ha sido la fecha señalada para la celebración del juicio, que tendrá efecto, en la Sección cuarta de la Audiencia de Barcelona, a las diez de la mañana.

El Juzgado de instrucción, de esta ciudad, ha notificado a Juan Ferrán Rabasa y Marcos Barba Reguant, procesados por la estafa cometida en la sucursal del Banco Hispano Americano, en esta localidad, la cual asciende a medio millón de pesetas, que por haber sido reformado el auto de prisión que pesa sobre ellos, la Sección cuarta de la Audiencia de Barcelona ha acordado su libertad provisional, bajo la fianza de cuatro mil pesetas, respectivamente.

Esta cantidad puede ser depositada en el Juzgado, por cualquier persona. El exhorto comunicando esta noticia fue recibido por el Juzgado local a última hora del pasado sábado. Ambos procesados se encuentran detenidos en la prisión local.