martes, 30 de abril de 2019

El Dia, Edició dimars 24 de setembre de 1.935, pàg. 2


ELS INFANTS FAN BARALLAR ELS GRANS.

A conseqüència d’unes baralles que sostingueren els seus fills, ahir a la tarda, el matrimoni Rosa Marcel i Albareda Angel Alonso i Illa varen arribar a les mans amb els germans Maria i Francesc Lahisa i Florensa, domiciliats respectivament al carrer del Sindicat a les cases marcades amb els números 70, 69 i 91.

La Marcet va resultar amb ferida contusa al cap, la qual fou curada al Dispensari.

El fet ha estat denunciat a la Comandància Municipal.

ELS JOCS PERILLOSOS.

El doctor de guàrdia al Dispensari Mèdic, ahir a la tarda va prestar assisténcia facultativa al nen Josep Hernàndez i Brocal de 10 anys, habitant al carrer de Salvador Seguí, 115.

L'accidentat sofria una puntxada a la cama esquerra i segons manifestà va produir-li un amic amb un paraigua, mentre hi jugaven.

EL CONSUETUDINARI ACCIDENT CICLISTA.

Quan muntat en una bicicleta es dirigia a cercar treball, a la Carretera de Martorell va sofrir una caiguda el jove de 21 anys, Joan Bernadé. domiciliat al carrer de Salvador Busquets, 8.
Va personar-se al Dispensari Mèdic, on li curaren unes ferides contuses en ambdós braços i a la mà dreta.

L'accident ocorregué ahir a la tarda.

L’Acció, edició dimarts 24 de setembre de 1935, pàg. 2


EL NOU CONSELL DIRECTIU DEL CENTRE EXCURSIONISTA.

Divendres passat el Centre Excursionista va celebrar la seva reunió anyal reglamentaria en la qual varen elegir-se; per unanimitat, els socis que han d'ocupar els càrrecs de Vice-president, Tresorer, Secretari i Vocal d'excursions, que enguany corresponia renovar. Heus ací com quedarà constituïda per aquest curs la nova Junta:

President, Josep Maria Arola i Camps; Vice-president, Joan Roca i LIavell: Tresorer, Ramon Carrés i Andreví; Secretari Joan Girona i Boada; Vicesecretari, Josep Maria Fargas i Martí; Bibliotecari, Pau Julià i Obiol; Vocal d’«Arxiu», Rossend Graner i Civil; Vocal d'Arqueologia, Història i Art, Baltasar Ragón i Petit Vocal d'Excursions, Josep Estruch i Castellet; Vocal (President de la Secció de Ciències Naturals), Domènec Palet i Barba; Vocal (President de la Secció de Fotografia), Joan Orriols; Vocal. (President de la Secció d'Esports de Neu i d'Alta Muntanya), Joan Ballber i Pi; Vocal (President de la Secció d'Atletisme), Miquel Boada i Carreres.

EL SORTEIG DEL CUPO DELS CECS.

En el sorteig diari del cupó, dels cecs, ahir sortí premiat el número 609.

Es amb moll d'èxit que els cecs de la localitat venen efectuant aquesta venda, cosa que demostra els bons sentiments dels terrassencs, oi més tractant-se d'ajudar a aquests infeliços inútils.

DISPESERS

2 o 3 es desitgen en casa particular, boniques habitacions, amb dret a bany. Pensió completa de 35 a 40 duros. Raó : Carrer Creu, 15, primer, primera; de dues a quatre de la tarda.

UN EMBRIAC AL QUARTERET

Pels volts de les onze d'anit passada els guàrdies nocturns detingueren un embriac que anava fent tentines pels carrers de Terrassa.

El conduïren al calabós municipal, on ha passat la nit. Aquest matí, completament deixondit ha estat posat en llibertat.

ENTREMALIADURES ENTRE BORDEGASSOS

Aquest matí, al Dispensari Mèdic, han guarit el vailet de 10 anys. Josep Hernández domiciliat al carrer Salvador Seguí, 115, el qual presentava una ferida a la cama esquerra, produïda per punxada.

Segons sembla, aquesta ferida li ha feta un seu company, el qual li ha clavat una barnilla de paraigües.

Autonomista, L' 24/09/1935 - Pàgina: 3


DECLARACIO

Davant el jutge senyor Penyalver ha declarat l'artista Aida Dori, per la mort d'un pastor a Terrassa.

lunes, 29 de abril de 2019

L’Acció, edició dilluns 23 de setembre de 1935, pàg. 2


MORTAL ACCIDENT DEL TREBALL A LA CASA «JOVER i Cª».

Pels volts de les set de la tarda del passat dissabte, l’obrer de la fàbrica Jover i Companyia, del carrer Porta Nova, anomenat Pere Serra, de 24 anys, domiciliat a la barriada de Sant Pere, al carrer Ample, estava feinejant en una contínua d’aquella fàbrica, Tractava d'arreglar una làmpara elèctrica de sobre la màquina.

Tot d'un plegat s’oí un gran crit i els companys del Serra, vegeren com aquest amb les mans agafades a la làmpara era pres per unes convulsions fortes que feien tremir tot el seu cos. Hom corregué a treure la corrent . Instantàniament el malaguanyat Serra caigué a terra sense vida.

Mentre el dissortat estava arreglant la làmpara, havia posat el pit en uns tubs humits de calefacció, cosa que facilità en gran manera la descàrrega elèctrica, puix que si morí de resultes de la mateixa, fou perquè sofrí una forta contracció muscular, parant-se-li el cor.

Immediatament els companys de la víctima intentaren retornar-lo, però tot fou endebades. Li fou feta la respiració artificial sense que aquesta donés cap resultat.

Avisat el Jutjat, aquest es personà a la fàbrica. Hi anava el senyor Leon, l’oficial criminalista senyor Muntanyà, i el substitut forense, senyor Cistaré. Aquests desprès d’examinat el cadàver ordenaren el seu trasllat al dipòsit Judicial, cosa que portà a terme la Creu Roja local.

EE desgraciat Serra per ésser obrer temporer, havia estat acomiadat aquell dia de la fàbrica. Solament li mancava complir una mitja hora de treball.

Una noia, promesa de l'esmentat minyó, s'estava esperant-lo al carrer, per tal d'anar juntament amb ell a fer certes compres.

El lector podrà suposar el sentiment de la donzella en assabentar-se de la tragèdia.

Avui a la tarda ha tingut lloc l’autòpsia del cadàver.

ENTREMALIADURA INFANTIL

EI vailet de 5 anys, Antoni Bonvehí, domiciliat a la Fàbrica Vinyals, 7, el passat dissabte, serien les 5 de la tarda, mentre estava jugant al carrer s'enfilà a una canal d’enfront de casa seva.

Quan ja es trobava a regular altura, la canal es desenganxà i l'entremaliat nen caigué a terra juntament amb la canal.

De resultes de la caiguda es produí ferides en diverses parts del cos, les quals les hi guarí més tard el metge de torn del Dispensari.

El Dia, Edició dilluns 23 de setembre de 1.935, pàg. 2


SUICIDI.

EÏ passat dissabte va suicidar-se, llençant-se pel pont del Passeig, Agustí Simon i Torrents, de 60 anys, forner d'ofici, domiciliat a la Carretera de Montcada, 158, primer pis.

La Creu Roja retirà el cadàver després d'haver-ho ordenat el Jutjat d'Inslrucció que va personar-se allà. S'ignoren els motius de tant fatal. determinació. Es creu que el suicida tenía les facultats mentals un xic pertorbades.

Avui, el doctor Cistaré, ha practicat l'autòpsia deï cadàver.

UN JOVE MOR ELECTROCUTAT.

El jove de 24 anys. Pere Serra, domicilat al carrer Ample de la barriada de Sant Pere, a tres quarts de set de la tarda de dissabte fou víctima d'un accident que li costà la vida.

Mentre es trobava treballant a la fabrica Jover i Companyia del Vapor Gran, va enfilar-se damunt una continua per a arranjar un llum que no cremava, cosa que havia efectuat múltiples vegades. Per a poder treballar més bé, va recolxar-se amb el pit en uns tubs de calefacció i amb les mans mirà d’establir el contacte per a fer cremar la làmpara novament.

De sobte, els seus companys de treball oïren el crit d'angúnia que proferia el Serra, i el veieren amb la cara crispada. Dos d'ells l'anaven a agafar, però els altres feren adonar-los de la imprudencia, pel qual corregueren a treure el corrent i aleshores el desventurat Serra va caure aplomadament a terra.

S'avisà acte seguit al Dispensari i el Dr. Sala va personar-se per auxiliar-lo a desgrat del qual i haver-li aplicat la respiració artificial el desgraciat obrer deixà d'existir.

Personat el Jutjat al lloc del succès, ordenà l'aixecament del cadàver i el seu trasllat, per la Creu Roja, al Dipòsit judicial.

En pau descansi.

TRASLLAT D'UNA DETINGUDA.

Custodiada per la guàrdia civil, aquest matí ha estat traslladada a la presó de dones de Barcelona des de la presó terrassenca, la detinguda Teresa Malet, convicte i confesa del delicte d'infanticidi.

El trasllat obeeix que el vinent dia 28 se li veurà el judici oral a la Secció Quarta de l’Audiència.

El Siglo futuro. 23/9/1935, n.º 18.406, página 28.


TARRASA, 23. —El obrero de la fábrica del señor Jover Pedro Serra, cuando arreglaba una bombilla, se apoyó sobre un radiador que estaba húmedo, y recibió tan fuerte descarga, que murió en el acto.

 — Mencheta.

domingo, 28 de abril de 2019

La Veu de Catalunya, edició del 22 de setembre de 1.935, pàg. 4


Per part del Ministeri de la Guerra han estat tornats a l’Ajuntament de Terrassa els terrenys de prop de Can Gorcs, que un anterior Ajuntament havia cedit, perquè hi fossin construïdes unes casernes d’Artilleria.

Tingué lloc a l’estatge suplementari de l’Associació d’Alumnes i Ex-alumnes de l’escola Municipal d’Arts i Oficis, la darrera «conversa professional» la qual fou confiada al senyor Vicens Galceran, culte professor de l’Escola Municipal d’Arts i Oficis.

Parlà del tema «Consideracions sobre els aparells i acabats dels teixits».

El Jutjat d’Instrucció, encarregat d’instruir el corresponent sumari, ha estat dictat aute de processament i presó contra els timadors Tomà Benito i Josep Huertas, detinguts per la policia governativa a causa d’haver efectuat una doble timada en dues cases de mala nota.

Els processats es troben reclosos a la presó local.

La guàrdia civil va practicar la detenció d’un rabassaire que no va voler lliurar part de la collita pertanyent al propietari de la finca que el detingut conrea.

La Junta Directiva de la Joventut Catòlica ha convocat una reunió general extraordinària en la qual s’informarà i aprovarà l’actuació a seguir davant de l’estructuració de l’Acció Catòlica a la Diòcesi i a Terrassa.

Queda oberta la matrícula per a assistir a les classes de l’Escola d’Arts i Oficis Municipal d’aquesta ciutat.

Son pares d’un xamós vailet, que rebrà les aigües baptismals amb el nom d’Emili, els esposos senyor Francesc Puig i Cases, senyora Elvira Nadal i Berenguer.

El Diluvio, Edición 22 de septiembre de 1935, pág. 16


DETENCIONES :: ATROPELLOS Y OTRAS NOTICIAS,

La guardia civil practicó la detención de un “rabassaire” por negarse, según denuncia del propietario de las tierras por aquel conreadas a pagarle las partes en fruto que le corresponden según contrato.

Un conocido anciano apodado “El Pellaire” ha sido detenido por la Guardia municipal por dedicarse a la mendicidad.

Le será impuesto un día de arresto y en caso de reincidencia, será enviado a Barcelona.

Cuando de Matadepera venían hacia nuestra ciudad los egarenses Juan Morral y Juan Ramoneda, tuvieron la desgracia de que el coche en que iban se despistase y chocara en un árbol, resultando de ello con lesiones ambos, aunque de poca importancia.

Fueron asistidos al Dispensario municipal.

En la calle Fuentevieja, chocaron violentamente los coches de matrícula B números 54.093 y 26.431, resultando con serios desperfectos del percance.

El primero iba conducido por su propietario y el segundo por el taxista. Afortunadamente ninguno de ellos ha sufrido lesión alguna.

Un triciclo, de la casa Barcelonesa “Casa Mauri” que se dirigía hacia esta ciudad con el objeto de proveer de caramelos a varias confiterías locales, al hallarse en el lugar conocido por “Can Barba”, se encontraron con un coche que yendo por la parte contraria se le echaba encima.

Los del triciclo haciendo una rápida maniobra lograron evitar el choque, pero debido al escaso equilibrio del vehículo volcaron, resultando uno de sus acompañantes y empleado de la casa antes mencionada, llamado Enrique Joaquín Borja, de 17 años, de Barcelona, con algunas heridas de consideración.

El camión de la casa egarense, “Anónima de Peinaje e Hilatura de Lana” pasó por aquel lugar al cabo de un rato, y cogiendo al herido lo trasladó al Dispensario municipal de ésta, donde fue debidamente asistido.

Por haber recibido una coz de un caballo en la calle del Olmo, hubo de ser asistido al Dispensario, el muchacho Francisco Cáceres.

Asimismo, el niño de ocho años, José María Sangenís, tuvo necesidad de la asistencia médica por haberse caído.

También la niña de once años, Montserrat Pastor Puig, fue preciso asistir debido a lesiones sufridas al ser atropellada por un ciclista.

Por las calles de esta ciudad se ven nutridas “collas” de vendimiadores que se dirigen por los alrededores en busca de trabajo propio de la época.

Sin embargo, el fuerte de la vendimia tardará unos días en llegar, debido al retraso sufrido por las vidas causa de la sequía que han sufrido.

Se espera, pero, una cosecha más que buena.

Han contraído matrimonio civilmente la pareja Antonio Armengol, hijo del consejero municipal del suspendido Ayuntamiento, Domingo Armengol, y la gentil señorita Marina Juliá Bruguera, hija del conocidísimo militante republicano, señor Lorenzo Juliá.

También civilmente se han unido los jóvenes Agustín Martí y Fusalba y Inés Salvador y Góngora, ambos muy conocidos entre los elementos izquierdistas del republicanismo egarense.

A ambas parejas les deseamos eterna felicidad, y unimos nuestra felicitación a las muchas recibidas por los noveles esposos.

Dentro de poco se celebrará el clásico “Último baile del verano” en la “Casa del Pueblo”

Por dicho motivo una Comisión de jóvenes están haciendo los trabajos de organización necesarios.

El Diluvio, Edición 21 de septiembre de 1935, pág. 6


Diligencias judiciales en una causa por robo y homicidio.

Ha regresado de Tarrasa el juez teniente coronel don Ángel Martínez Peñalver, después de haber practicado varias diligencias, con motivo de la causa que instruye por robo a mano armada y homicidio, en la persona de Joaquín Boldó, ocurrido en la carretera de Viladecaballs a Tarrasa.

sábado, 27 de abril de 2019

La Vanguardia, Edición del sábado, 21 septiembre 1935, página 6


Diligencias en Tarrasa

Ha regresado de Tarrasa el juez teniente coronel don Ángel Martínez Peñalver, después de haber practicado varias diligencias con motivo de la causa que instruye por robo a mano armada y homicidio, en la persona de Joaquín Baldó, ocurrido en la carretera de Viladecaballs a Tarrasa.

L’Acció, edició dissabte 21 de setembre de 1935, pàg. 2


COM HAN PASSAT LA TARDA ALGUNS GESTORS.

Aquesta tarda, el senyor Vellsolá i altres gestors, acompanyats de l’alt personal del departament de Sanitat del nostre Ajuntament, han fet una visita a l'alberg nocturn de Sant Pere, en el qual durant el que va d'any, ja hi han pernoctat  més de 180 persones.

Els visitants també han inspeccionat l’edifici del costat d'aquest alberg, on s'hi troba instal·lada la fumigació de carnatges.

En sortir d'ací ets visitants han anat al Cementiri Nou, on han examinat la construcció d'alguns nínxols.

REUNIÓ DE LA JUNTA DE MUSEUS.

Per ni pròxim dilluns, a les set del vespre, ha estat convocada una reunió celebradora al despatx de l'alcaldia, en la qual hi assistirà la totalitat de la Junta de Museus local.

En aquesta reunió es parlarà d’assumptes de gran interès relacionats amb el funcionament d’aquesta artística institució.

LES LLICENCIES D’ARMA,

A la Direcció General de Seguretat han facilitat la següent nota:

«D'acord amb el que es preceptua en l’article 29 del decret del Ministeri de la Governació del 13 d’aquest mes, inserit a la «Gaceta» del 14, referent al Reglament d'armes i explosius, les instàncies sol·licitant llicències d'armes curtes i llargues, de canó estriat i de caça, hauran de presentar-se en el successiu, si  es tracta de capitals de província, a les comissaries d’investigació i vigilància, i si n’hi hagués més d’una, en la del  districte més proper al domicili del sol·licitant, i en els altres pobles, a la Comandància de la guàrdia civil.

UNA REPUBLICANA VISITA EL PRESIDENT I ELS CONSELLERS EMPRESONATS.

Ahir, a les sis del mati partí junt amb una caravana d'esquerrans de Barcelona, la compatrícia i ferma lluitadora republicana Na Francisca Aymerich, per tal de visitar en els presidis de Puerto de Santa Maria i Cartagena, els caríssims i enyorats amics que allí acompleixen condemna.

La expedicionària porta salutacions dels esquerrans terrassencs per als presoners susdits, i alhora una bona previsió de tabac que els ofrena la Junta de «Fraternitat Republicana».

Es amb la natural satisfacció que donem aquesta noticia als nostres lectors.

El Dia, Edició dissabte 21 de setembre de 1.935, pàg. 2


LES MALIFETES INFANTILS

Ahir, es cometeren grans destroces en un magatzem de sindries emplaçat en un tancat de la Rambla d'Egara, el qual és propietat de Francesc Vera i Mercader i Llorenç Mur i Culla, domiciliats als carrers d'Arquímedes, 214, primer pis, segona porta i Transversal, 216, respectivament.

Serien les cinc de la tarda, que la guàrdia municipal va sorprendre als nois de 10 anys, Francesc Abarca I Castanys, domiciliat al carrer de Salmeron, 155: Josep Ruiz i López, Ramon Llull, 5; Benet Junyent i Astals, del carrer de Ramon Llull, 110, menjant síndria en el dit magatzem.

Amb anteriorelat, havien romput una vitrina i unes làmpares elèctriques. A més, destroçaren amb una ganiveta que trobaren allà, 54 síndries i 48 melons.

Els guàrdies varen endur-se detinguts els "sabotejadors", que foren tancats als calabossos de l'Ajuntament.

En les declaracions que els entremaliats nois feren en la Comandància Municipal, es posà en clar que el dia abans s'havien apoderat de 6 pessetes i destroçat cinc síndries l’Abarca i el Ruiz, juntament amb Antoni Alat i Restony, de nou anys, amb domicili al carrer d'Antoni Pius, 125 i els germans Francesc i Gaietà Florensa i Canet, de 10 i 8 anys, respectivament, que viuen al carrer d'Antoni Pius, 139. Tots ells han estat posats a disposició del Jutjat Municipal i segurament, seran posats a disposició del Tribunal Tutelar de Menors.

CRIATURETA LESIONADA.

El doctor de guàrdia al Dispensari ahir va prestar assistencia facultativa al nen de 3 anys, Josep Cortada, habitant a la Carretera de Moncada 132, que sofría una ferida a la regió malar dreta, coneqüencia d'una caiguda soferta al seu domicili, mentre jugava.

EL PERILL DELS CAVALLS.

D'una forta contusió a la cama dreta que li produi un cavall en etzivar-li una guitza, Pere Vila, de 35 anys, casat, a les set d'ahir a la tarda fou assistit al Centre Mèdic, pel doctor Sala.

Després de practicada la primera cura, el ferit va passar al domicili, Salvador Segui, 143

DENUNCIA PER MALS TRACTES

Aquest matí s’ha personat a la Comisaria de Policia local. Manuel Guzmán i Gonzàlez denunciant que els seus cunyats Maria Anna Escobar i Aparicio i Sebastià Molina i també l’avia de la primera Vicenta Escobar el fan víctima de continuats maltractes.

viernes, 26 de abril de 2019

La Veu de Catalunya, edició del 20 de setembre de 1.935, pàg. 4


Han resultat guanyadores del concurs de rams de flors boscanes que fou organitzat pel Patronat del Romiatge Terrassenc a Montserrat les senyoretes següents:

Primer premi: Anna Font

Segon premi: Carme Abera.

Tercer premi, Ramona Cardona.

Atenent la solicitut de diversos interessats a prendre part en el Concursos de Fotografies i de Ressenyes organitzats amb motiu del romiatge terrassenc a Montserrat, el Comitè executiu d’aquesta manifestació ha determinat ampliar fins el dia 28 d’aquest mes, inclusiu, l’admissió de composicions.

Entre els captaires detinguts a la ciutat de Sabadell s’hi troba Pere Sangaron i Andrés, de 48 anys, reclamat pel jutge d’instrucció del regiment número 34, senyor Blai Alcedo, en el sumari que ha instruït per un atracament comés temps enrere a la nostra ciutat. El detingut també es troba reclamat pel jutjat d’instrucció de Borges Blanques, acusat d’actes immorals.

A l’avançada edat de 78 anys, va deixar d’existir el senyor Josep Astals i Torrella, qui ostentava el carnet de soci número 1 del Casino del Comerç.

Amb motiu d’aquesta defunció ha passat a ésser el soci número 1 de la dita societat el senyor Jacint Astals i Boada, domiciliat a la Carretera de Rubí, 43.

El doctor Santiago Palet, ha partit vers Vallfogona de Riucorp, on passarà uns dies de vacances.

Fou concertada promesa matrimonial entre la distingida senyoreta Josefina Pizá, filla de la Directora de l’Escola Municipal d’Economia Domèstica, senyora Concepció Vinyes i el jove Miquel Ferrer, comerciant.

La Vanguardia, Edición del viernes, 20 septiembre 1935, página 8


Ha quedado concluso el sumario por el asesinato del pastor Baldó. Detalles del sangriento suceso.

Esta mañana, el juez militar señor Martínez Peñalver ha dejado terminado el sumario instruido con motivo del atraco y asesinato del pastor Joaquín Baldó.

Después de dos meses de perpetrado el crimen han sido descubiertos sus autores, gracias a la magnífica labor que han llevado a término los agentes de Policía Francisco la Guardia, de Barcelona, y Francisco Arégula, de la plantilla local.

He aquí algunos detalles interesantes de cómo ocurrió el hecho: Parece ser que José Aixá, lavaplatos del «Hostal del Fum», comunicó a los atracadores el itinerario y detalles sobre el Baldó, detalles que éste les comunicó en una conversación que sostuvieron en el referido hostal. Esta gestión la efectuó el Aixá al salir del trabajo, serían las diez de la noche del día 22 de junio. Se cree que los atracadores, enterados de todo lo que les interesaba, junto con el Aixá se trasladaron al lugar oportuno para cometer el atraco. Se emboscaron a 400 metros pasado el kilómetro 4 de la carretera de Viladecaballs, cerca del pueblo del mismo nombre.

Al llegar allí Baldó y su hijo conduciendo el ganado que les había sobrado del negocio que efectuaron en Tarrasa, el pastor se dispuso a ordeñar una de las cabras, y mientras lo hacía, un grupo de individuos le dieron el alto, intimándole para que les entregara el dinero. Baldó, en vez de obedecer la orden dada por Castellanos, pues éste era quien lo amenazaba con la pistola, con su garrote de pastor le dio un golpe, mientras esto ocurría, cuatro de los ladrones sujetaban al joven Baldó. El Aixá y Dolores, hermana de Castellanos, estaban ocultos tras un poste eléctrico; ella ordenó a Aixá que disparara y éste lo hizo al aire; a continuación, Dolores disparó contra la víctima, sin hacer blanco: mas como pareciese que los disparos no arredraban al pastor, al contrario, que se defendía. Castellanos y Navarro dispararon a la vez contra él, hiriéndole en el pecho y muslo izquierdo, respectivamente. heridas que le produjeron la muerte por hemorragia.

Curtís (a) «El Butxaques» fue quien quitó el dinero a la víctima, manchándose la camisa de sangre. Una vez perpetrado el hecho, se dieron a la fuga, intimando al hijo del Infortunado ganadero para que no gritara.

—C.

El Diluvio, Edición 20 de septiembre de 1935, pág. 14


DETENCIÓN DE DOS FALSOS AGENTES. ROBO :-: ATROPELLOS :-: ACCIDENTES :-: JUDICIALES.

La policía tuvo noticia que unos individuos, fingiéndose inspectores de Sanidad, habían visitado dos casas “non sanctas” establecidas en ésta, cobrando determinadas cantidades.

Puesta en movimiento y ayudada por la benemérita, pudo un agente detener a los dos falsos inspectores cuando intentaban tomar el tren en la estación del Norte para dirigirse a Barcelona.

Conducidos a la Comisaría, donde prestaron extensa declaración, resultaron llamarse Tomás Benito, de 26 años natural de Jadraque, casado y separado de su mujer y Manuel Huertas, de 27 años natural de Madrid.

Dichos sujetos habían prestado sus servicios en el Tercio extranjero, de donde fueron expulsados.

Por orden del Juzgado de Instrucción los dos vivales pasaron a la cárcel de esta ciudad.

Los cacos penetraron en la casa número 235 de la calle Colón y, en ausencia de los habitantes de la misma, registraron mesas y cajones, destrozando algunos muebles.

Cuando regresaron los ciudadanos que tienen allí su domicilio, ante el desorden reinante avisaron a la policía y, después del consabido recuento, se encontraron que habían volado 45 pesetas y algunas ropas.

La policía traba la captura de los émulos de “Caco”.

Ante la estación del Norte de esta ciudad un camión de la agencia local Viuda de Ramón Jofresa, echóse encima del carro número 791, propiedad de Vicente Gil, domiciliado en la carretera de Rellinars, 339.

Del trompazo recibido el carro resultó con desperfectos importantes. Afortunadamente no hay que lamentar ningún daño personal.

El Gil presentó la denuncia correspondiente al juzgado.

Un ciclista, este repartidor de telegramas, atropelló al niño llamado Emilio Torrente, de diez años.

Ambos fueron trasladados y asistidos en el Dispensario Municipal.

Debido a una discusión que derivó en violenta disputa, hubo de ser asistido en el Dispensario Juan Casellas, de 68 años.

También fue asistido en el mismo centro benéfico el ciudadano Vicente Salas, de 29 años, quien sufrió una caída de su biciclo, resultando de ella con algunas lesiones.

Después de grandes trabajos dirigidos por el juez militar señor Martínez Peñalver se ha llegado al total esclarecimiento del asesinato del ganadero Joaquín Boldó, hecho acaecido hace varias semanas en las cercanías de Olesa.

Los procesados son nueve: Antonio Nasarre, José Aixá, Antonio Castellano, Manuel Roca, Dolores Castellano, Antonio Cortís, José Gené y Fernando Restoll.

Ayer por la mañana el citado juez, acompañado del agente de policía señor Laguardia y del teniente de la benemérita señor Morales, han trasladado al detenido Aixá al lugar del suceso, donde trataron de reconstruir el crimen, dando excelentes resultados tal diligencia.

Por tanto, pronto quedará ultimado el sumario abierto a raíz del crimen mentado.

jueves, 25 de abril de 2019

L’Acció, edició divendres 20 de setembre de 1935, pàg. 2


ELS MALS JOCS DE LES CAVALLERIES,

Pels volts de les onze d'aquest matí, un vailet que estava jugant al carrer de l'Om de la nostra ciutat, sense que pogués evitar-ho, un cavall que acabaven de desfer-lo del carro, li ha donat una forta guitza a l’orella dreta.

De resultes del cop, el vailet nomenat Francesc Càceres, amb domicili al carrer de la Fontvella 87, ha caigui a terra sense sentits, produint-se diverses rascades en ambdós braços.

Per uns transeünts ha estat conduït al Dispensari on l’han curat convenientment.

FERIT PER CAIGUDA.

A un quart de deu d'anit passada, al Dispensari local assistiren el nen de 8 anys, Josep Maria Santgenís, domiciliat a la carretera de Sabadell 34.

Aquest vailet de resultes d'una caiguda que sofrí presentava una ferida incisa a l'avant-braç esquerre.

DARRERA CONVERSA PROFESSIONAL A L’A. E. M. A. O. T.

Aquest vespre a les deu, tindrà lloc a l'Estatge Suplementari de l'Associació d'Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola Municipal d'Arts I Oficis, la darrera «conversa professional» la qual ha estat confiada ai senyor en Vicenç Galceran culte professor de l'Escola Municipal d’Arts i Oficis.

El tema que desenvoluparà es: «Consideracions sobre aparells i acabats dels teixits».

L'ALCALDE i DOS CONSELLERS DE L'AJUNTAMENT GESTOR A BARCELONA.

Per tal de gestionar alguns assumptes de caire municipal, aquest mati s'han traslladat a Barcelona, els consellers gestors, senyor Cadafalch i Domènech.

També anaven acompanyats de l’alcalde senyor Homs.

CIUTADÀ RECLAMAT PER L'OFICINA FISCAL DE L'AJUNTAMENT.

En el negociat d'automòbils de la nostra ciutat, preguen al ciutadà, Joan Monedero i Ruiz, que passi per l’esmentada oficina, doncs se l’ha d'assabentar d'un assumpte de gran interès per ell.