sábado, 27 de abril de 2019

El Dia, Edició dissabte 21 de setembre de 1.935, pàg. 2


LES MALIFETES INFANTILS

Ahir, es cometeren grans destroces en un magatzem de sindries emplaçat en un tancat de la Rambla d'Egara, el qual és propietat de Francesc Vera i Mercader i Llorenç Mur i Culla, domiciliats als carrers d'Arquímedes, 214, primer pis, segona porta i Transversal, 216, respectivament.

Serien les cinc de la tarda, que la guàrdia municipal va sorprendre als nois de 10 anys, Francesc Abarca I Castanys, domiciliat al carrer de Salmeron, 155: Josep Ruiz i López, Ramon Llull, 5; Benet Junyent i Astals, del carrer de Ramon Llull, 110, menjant síndria en el dit magatzem.

Amb anteriorelat, havien romput una vitrina i unes làmpares elèctriques. A més, destroçaren amb una ganiveta que trobaren allà, 54 síndries i 48 melons.

Els guàrdies varen endur-se detinguts els "sabotejadors", que foren tancats als calabossos de l'Ajuntament.

En les declaracions que els entremaliats nois feren en la Comandància Municipal, es posà en clar que el dia abans s'havien apoderat de 6 pessetes i destroçat cinc síndries l’Abarca i el Ruiz, juntament amb Antoni Alat i Restony, de nou anys, amb domicili al carrer d'Antoni Pius, 125 i els germans Francesc i Gaietà Florensa i Canet, de 10 i 8 anys, respectivament, que viuen al carrer d'Antoni Pius, 139. Tots ells han estat posats a disposició del Jutjat Municipal i segurament, seran posats a disposició del Tribunal Tutelar de Menors.

CRIATURETA LESIONADA.

El doctor de guàrdia al Dispensari ahir va prestar assistencia facultativa al nen de 3 anys, Josep Cortada, habitant a la Carretera de Moncada 132, que sofría una ferida a la regió malar dreta, coneqüencia d'una caiguda soferta al seu domicili, mentre jugava.

EL PERILL DELS CAVALLS.

D'una forta contusió a la cama dreta que li produi un cavall en etzivar-li una guitza, Pere Vila, de 35 anys, casat, a les set d'ahir a la tarda fou assistit al Centre Mèdic, pel doctor Sala.

Després de practicada la primera cura, el ferit va passar al domicili, Salvador Segui, 143

DENUNCIA PER MALS TRACTES

Aquest matí s’ha personat a la Comisaria de Policia local. Manuel Guzmán i Gonzàlez denunciant que els seus cunyats Maria Anna Escobar i Aparicio i Sebastià Molina i també l’avia de la primera Vicenta Escobar el fan víctima de continuats maltractes.

No hay comentarios: