lunes, 22 de abril de 2019

L’Acció, edició dilluns 16 de setembre de 1935, pàg. 2


ASSEMBLEA DEL SINDICAT VITÍCOLA COMARCAL

Diumenge es celebrà a Martorell l'assemblea d’aquest Sindical, que tant d'interès havia desvetllat. Hi acudiren més de 3.000 associats.

L'assemblea començà a les deu del matí i acabà a les dotze. Únicament es va acordar no admetre res de l’ordre del dia que havia proposat la gestora. Atès l’estat de comptes que s'hi presentava, es. va demanar, inútilment, que fos reposada la junta d’elecció i readmès el personal acomiadat. Hi hagué una repulsa general contra l’intent de sol·licitar un préstec de 150.000 pessetes. Fou, així mateix, refusada tota l'ordre del dia proposada.

Els comptes presentats a l'Assemblea causaren veritable sensació, puix demostren la deficient administració de part de l'actual gestió. Com a dada interessant remarquem l’enorme excés de despeses mentre que el volum d'ingressos ha baixat d'un 50 per 100.

Amb motiu d’aquella assemblea Martorell ha estat animadíssim i s'han sentit comentaris per a tots els gustos.

En representació del Sindicat Agrícola de Rabassaires de Terrassa hi assistí el seu president En Lluis Corna, el qual explicà amb molt d'encert et curs de les discussions d'aquesta assemblea i la base de la solució de molts problemes que afecten la vida econòmica d'aquest Sindicat.

BARALLA PER DEUTES

De resultes d'una acalorada discussió que més tard es convertí en baralla l'ancià de 68 anys, anomenat Joan Caselles, domiciliat al carrer Pedrell, 27, hagué d'ésser curat al Dispensari puix que el seu contendent li feu una ferida contusa a la cella esquerra.

Sembla que el motiu de la disputa està fonamentat en no haver pagat uns lloguers l'agressor del Caselles.

ACCIDENT CICLISTA .

Pels volts de tres quarts de nou d'aquest mati, al Dispensari Mèdic. han assistit el ciutadà Vicenç Salas, de 29 anys, domiciliat a la carretera de Rellinars 215.

Sofria ferides amb rascades a la barba, nas i mà dreta, produïdes, com ja és costum, de resultes d'una caiguda que ha sofert mentre anava en bicicleta.

L'esmentat jove ha caigut a la carretera de Martorell.

No hay comentarios: