domingo, 21 de abril de 2019

L’Acció, edició dissabte 14 de setembre de 1935, pàg. 2


LA REAPERTURA, AMB NOVA EMPRESA, DEL CINEMA ALEGRIA

Tal com prevèiem en la nostra informació de dilluns respecte les pròximes activitats d'aquest local que es desenvoluparan sola la cura de l’empresa del Teatre Recreo, podem dir que no ha estat possible celebrar avui la inauguració tal com foren els primers propòsits de la nova empresa.

Se'ns dona, no obstant, com a segura, la notícia que la reapertura i inauguració de les susdites reformes, tindran efecte el dissabte dia 21, de la setmana entrant.

EL TREBALL DELS SUBDITS ESTRANGERS A ESPANYA.

Al tauler d'anuncis de l'Ajuntament hi ha exposades al públic les disposicions dictades per Decret del Ministeri de Treball, Sanitat i Previsió del Govern de Ia República en data 29 d'agost proppassat, a les quals prescripcions s'han d’atendre tots els estrangers que resideixin a Espanya o bé tinguin la pretensió d'immigrar a ella per a exercir les seves activitats professionals, com així mateix la permanència en els seus empleus dels que ja estiguessin col·locats en el país, la qual es regularà per les indicacions dictades per l’al·ludit decret.

Es fa públic aital exposició per a coneixement dels interessats.

CONCURS PER A COBRIR CINC PLACES DE METGE SUPERNUMERARI.

En el tauler oficial de Ca la Ciutat, hi ha exposat l'edicte convocatòria a concurs per a cobrir cinc places de metge supernumerari vacants en el Cos Mèdic d'Assistència municipal .

Fins al dia 29 de l'actual setembre, hi ha temps per a presentar les instàncies dels aspirants a les places esmentades, d'acord amb les normes I condicions que s'expressen en el referit edicle convocatòria.

ENCARA BALLS DE CARRER.

Per a avui, a les deu del vespre, els veïns de la carretera de Rellinars, han organitzat un bonic festeig, en et qual es tocaran balls i sardanes.

La cobla «La Principal de Terrassa», cuidarà d'amenitzar la festa,

ALLIBERAMENT

Ahir a dos quarts de set del vespre, per ordre del Jutjat d'Instrucció de la localitat fou ordenada la llibertat del comissionista, Josep Puig i Heras.

Com es recordarà aquest comissionista fou denunciat per estafes comeses contra altres comissionistes.

No hay comentarios: