martes, 2 de abril de 2019

La Veu de Catalunya, edició del 1 de setembre de 1.935, pàg. 16


Hom recupera uns gèneres robats.

Els agents de la policia afectes a la Brigada Criminal, senyors Onrúbia i Cortés, han estat recuperades dues mil dotzenes de mitges que fa uns quants dies foren estafades a la casa «Puntimalla», de Terrassa.

A l’esmentada casa es presentà un individu que digué que era comerciant de mitges, i demanà després d’ajustar el preu que li enviessin la partida a deu dies, pagament al comptat.

Buscà el comprador que fos un dissabte a la tarda i quan arribà el camió donà en pagament un xec contra un Banc que presentat al cobrament el dilluns resultà fals.

S’avisà la policia i després d’una gran recerca s’ha trobat part de les mitges a la casa «La Exportadora», del carrer Alt de Sant Pere, propietat d’Artur Boada, el qual les havia comprades al estafador de la mercaderia.

La resta de partida també es trobà en una altra casa que el senyor Boada les havia venudes.

La mercaderia i el qui primer comprà el gènere han estat posats a disposició del Jutjat.

Segons la nota de la policia, Artur Boada ha estat detingut en altres ocasions per fer compres de gèneres estafats.


No hay comentarios: