lunes, 30 de abril de 2018

La Vanguardia, Edición del miércoles, 16 enero 1935, página 19


Solución del conflicto metalúrgico. – La fiesta de San Antonio. - Religiosas.

Los obreros metalúrgicos de nuestra ciudad no se presentaron ayer a sus respectivos talleres, pero por la tarde; celebraron, una reunión acordando la vuelta al trabajo, a base de la jornada de 48 horas.

Esta mañana, sin el menor incidente, se han reanudado en su totalidad las actividades metalúrgicas que desde el día 24 de diciembre habían quedado paralizadas en nuestra ciudad.

El Grupo Benéfico de Carreteros de San Antonio Abad, celebrará el próximo jueves lucidos festejos de carácter religioso y profano, en honor a su Santo Patrón.

Ha tomado posesión de su cargo el nuevo vicario de la parroquia del Santo Espíritu, reverendo don José Cañizar.

—Corresponsal.

La Veu de Catalunya, edició del 16 de gener de 1.935, pàg. 8


Ahir, tots els operaris metal·lúrgics de la nostra ciutat, reprengueren el treball, i es portà a cap la jornada de 48 hores.

El retorn a la feina s’efectuà sense cap incident.

Aquesta decisió de tornar al treball, dels obrers metal·lúrgics, fou acordada en una Assemblea celebrada diumenge, amb la condició que fossin alliberats els individus que foren detinguts en altres poblacions, ran de la vaga sorgida amb motiu de la reimplantació de la jornada de 48 hores, puix que a la nostra ciutat no hi ha cap detingut en aquest concepte.

De la presó on es troben detinguts i custodiats pels mossos d’esquadra, han passat a l’Ajuntament, per a prestar declaració davant el Jutjat militar eventual que actua en una de les dependències, alguns detinguts de la vila de Rubí, acusats d’haver participat en el moviment revolucionari d’octubre darrer.

Igualment han prestat declaració davant el jutge, senyor Sànchez Pla, diferents testimonis.
Corresponent a les Hores d’Art Docent que organitza  amb tant d’encert el Conservatori de Música, tingué lloc en aquesta entitat la Sessió dedicada a Gluck, que assolí un èxit remarcable.

Dissabte al vespre fou inaugurada l’exposició de dibuixos, pintura i escultura que els artistes Shum, Odena i Casanovas, han instal·lat a la Sala d’Exposicions d’«Amics de les Arts».

Aparegué l’adquirit a mitja dotzena de produccions, cosa que deixa entreveure un èxit ben franc per als esmentats expositors.

A l’altar del Sagrament de la parròquia de Sant Pere, s’ha efectuat l’enllaç matrimonial del jove Josep Escudé i Cots, fill de l’industrial senyor Joan Baptista Escudé, amb la gentil senyoreta Concepció Onandia i Freixa.

Els senyors Francesc Aurell i Josep Armengol, industrials, han actuat de padrins per part del nuvi. Per part de la núvia ho han estat els industrials senyors Miquel Duran i Josep Clapés.


La Veu de Catalunya, edició del 16 de gener de 1.935, pàg. 2


Els Metal·lúrgics de Terrassa s’han reintegrat al treball.

Ahir, tots els operaris metal·lúrgics de Terrassa van reprendre el treball, portant-se a cap la jornada de 48 hores.

La tornada a la feina s’ha efectuat sense el més petit incident.

Aquesta decisió a la tornada al treball dels obrers metal·lúrgics va ésser acordada dilluns en una assemblea tinguda a la societat «Los Amigos», fixant, però, la condició que fossin alliberats els individus detinguts en les altres poblacions ran de la vaga sorgida amb motiu de la reimplantació de la jornada de 48 hores, puix que a Terrassa no hi ha cap detingut per aquest concepte.


domingo, 29 de abril de 2018

La Vanguardia, Edición del martes, 15 enero 1935, página 40


BANCO COMERCIAL DE TARRASA

Por acuerdo de la Junta de gobierno se convoca junta general ordinaria de señores accionistas para el día 26 del corriente, y hora de las cuatro de la tarde, en el local social (calle de San Jaime, núm. 26), al objeto de aprobar el Balance cerrado el 31 de diciembre último, acordar el dividendo activo a repartir, y tomar acuerdo sobre los demás asuntos de su competencia continuados en el orden del día.

Se recuerda a los señores accionistas que para asistir con voz y voto a dicha junta deberán depositar en la Caja del Banco, con dos días de anticipación al señalado para su celebración, cinco Acciones preferentes o cincuenta Acciones ordinarias, por lo menos.

Tarrasa. 14 de enero de 1935.

Por el Banco Comercial de Tarrasa

El administrador
NARCISO PLANAS

La Voz (Madrid). 15/1/1935, página 2.


La madrugada en Gobernación

INUNDACIÓN DE UNA MINA Y EXPLOSIÓN DE UN PETARDO EN UN "CINE" DE BARCELONA

Esta madrugada el ministro de la Gobernación dio cuenta a los periodistas de haberse planteado un conflicto de trabajo en Puertollano, debido a la inundación de una mina contigua a la denominada "San Francisco", que produce el paro forzoso de muchos obreros. Por indicaciones del Gobierno, el propietario de la mina "San Francisco" se ha hecho cargo de la siniestrada y muy pronto podrá reanudarse el trabajo, una vez reparada la avería.

Manifestó también que habían cesado las huelgas parciales pendientes en Ronda y Tarrasa, y que, probablemente, la que existe en Tarrasa se resolverá mañana.

Por último, el ministro de la Gobernación dio cuenta de que, en Barcelona, en el "cine" Arnau, había estallado un petardo en los lavabos, y que resultó herido levemente un señor.


El Dia, Edició dilluns 14 de gener de 1.935, pàg. 2


EL SUMARI DE LA PASSADA REBEL·LIO.

Aquest matí, des de la presó on es troben detinguts i custodiats dels mossos d'esquadra, han passat a l’Ajuntament per a prestar declaració davant el Jutjat militar eventual que actua en una de les dependències, alguns detinguts de la vila de Rubí, acusats d'haver participat en el moviment revolucionari d'octubre darrer.

Igualment Han prestat declaració davant el Jutge, senyor Sànchez Plaza, diferents testimonis.

DETINGUTS EN LLIBERTAT.

El passat dissabte, després d’haver prestat declaració davant el Jutjat de Primera Instància, foren posats en llibertat per haver-se comprovat que es tractava d'un malentés, en el que fa referència a les seves persones, els germans Josep i Francesc Elorriaga i Santos, de 21 i 17 anys respectivament, habitants al carrer de Concili Egarenc, 58, els quals foren detinguts el passat divendres.

PROTESTA DEL PUBLIC DEL TEATRE PRINCIPAL.

Degut al considerable retard amb què es començà la funció d'ahir a la tarda, al Teatre Principal, que fou motívat perquè el tenor que havia d'actuar es trobava cantant «La Dolorosa» en un teatre de Barcelona, el públic assistent al teatre demostrà visiblement la seva protesta.

ALLIBERAMENT.

A primera hora del matí d'ahir, fou posat en llibertat per ordre del Jutjat d'Instrucció, Pilar Fontseca i Layeto, de 31 anys, casada, amb domicili al carrer Primer de Maig, 34, la qual fou detinguda sota acusació d'haver comprat gallines procedents de robatoris, als joves delinqüents que per aquest motiu, foren detinguts per la guàrdia municipal la passada setmana.

BARALLES ENTRE VEINS.

Manuel Guzman, de 36 anys, casat, babitant al carrer de Roca i Roca, sense número, a dos quarts d'onze del matí d'ahir, fou assistit en el Dispensari Mèdic, de vàries excoriacions en la cara i el coll, que li produí el seu veí, Sebastià Molina i Botella, de 30 anys, en una baralla que sostingueren per una qüestió pendent entre ambdues famílies.

S'ha denunciat el succeït al Jutjat Municipal.

EL FRED

Quatre graus sota zero, fou la temperatura mínima registrada en el transcurs de la nit del dissabte.

Avui, el fred ha minvat sensiblement. La nit passada, el termòmetre no ha baixat de zero graus.

sábado, 28 de abril de 2018

La Vanguardia, Edición del domingo, 13 enero 1935, página 24


Conferencia. - El conflicto metalúrgico

Ayer por la noche, en el local de «Amics de les Arts», dio una interesante conferencia, sobre el tema «La cruz y el águila», el ilustre filósofo conde de Keyserling.

Circulan insistentes rumores de que el próximo lunes, día 14, los obreros metalúrgicos se reintegrarán a sus respectivos talleres, reanudando el trabajo, que, con motivo de la reimplantación de la jornada de 48 horas, habían abandonado desde el 24 de diciembre pasado.

La Veu de Catalunya, edició del 13 de gener de 1.935, pàg. 5


Divendres a la nit tingué lloc, a «Amics de les Arts», l’obertura d’un cicle de conferències, amb la notable dissertació del comte Keyserling sobre el tema «El àguila y la cruz».

Va assistir-hi un públic selecte i nombrosíssim i alguns intel·lectuals de Barcelona i Sabadell.

L’il·lustre conferenciant anava acompanyat del director de la Fundació Bernat Metge, senyor Joan Estelrich.

Organitzada pel Comitè Femení de Millores Socials, de Barcelona, divendres, a les set de la tarda, donà una conferència sobre la finalitat de la susdita institució, el culte catedràtic de la Universitat de Barcelona, de l’Institut Balmes i de l’Escola d’Assistència Social de l’expressat Comitè senyor Josep Carreras i Artau, doctor en Filosofia i Lletres.

L’acte tingué lloc al saló de sessions de l’Ajuntament, que es veié atapeït de concurrència femenina. Presidí l’acte, el gestor adjunt, senyor Pere Matalonga, a càrrec del qual anà la presentació del conferenciant.

Avui, a dos quarts de dotze del matí, tindrà lloc al Conservatori una altra de les Hores d’Art Docent, la qual serà dedicada a Gluck.

Petraria (Ribes de Freser) (13/01/1935) Pàgina 5


Acords:

Donar d’alta en el padró de veins a Dolors Tarruellu Tayan i família i Antoni Moreno Sevilla procedents de Ripoll. Donar de baixa a Jaume Rabassa Campins i a Felip Puig Sala i familia que fixen llur residència a Terrassa.


viernes, 27 de abril de 2018

La Veu de Catalunya, edició del 12 de gener de 1.935, pàg. 8


Mentre treballava en les obres del nou Cinema de la Rambla, tingué la desgràcia de caure d’una escala l’obrer manobre Francesc Carvajal, de vint-i-vuit anys, casat, habitant al carrer de Marconi, 3, es produí lesions d’alguna consideració.

En un cotxe fou traslladat al Dispensari de la Mútua d’Assegurances, on el doctor de torn li practicà la primera cura.

Després fou traslladat al seu domicili.

Després d’haver prestat declaració davant el Jutjat de Primera instància, que li instrueix causa per diferents robatoris d’aviram efectuats a les barriades extremes de la ciutat, ha ingressat a la presó Miquel Gargalló, de vint-i-un anys, amb domicili a Terrassa a la barriada de Sant Pere.

També ha estat interrogat pel jutge, pel mateix assumpte, Joan Sànchez, de quinze anys, domiciliat en aquesta ciutat, el qual serà posat  disposició del Tribunal Tutelar de Menors, de Barcelona.

També després d’haver estat interrogats pel jutge d’instrucció, foren traslladats a la presó d’aquest partit els germans Josep i Francesc Elorriaga i Santos, de vint-i-un i disset anys, respectivament, ambdós domiciliats al carrer del Concili Egarenc, 58, detinguts per la guàrdia civil a la sortida de la fàbrica del senyor Pere Brujas, del carrer de Volta, 54, quan havien intentat aconseguir un donatiu de l’esmentat senyor, mitjançant les llistes de subscripció per a la construcció de l’escola catòlica de la barriada de Can Palet, les quals havia perdut el senyor rector de la Parròquia de Sant Josep de l’esmentada barriada.

La superiora de l’Hospital ha rebut anònim la quantitat de mil pessetes, destinades a les obres benèfiques de l’esmentat establiment.


El Diluvio, Edición 12 de enero de 1935, pág. 20


Al mediodía del martes último, fueron puestos en libertad, el ex regidor de este Ayuntamiento, señor Miguel Palet y Martí, y los ciudadanos Jaime Comadrán y Pedro Comellas, éste último de Castellbisbal.

Los mencionados ciudadanos fueron detenidos y más tarde procesados a raíz de los hechos revolucionarios del 6 de octubre próximo pasado, como supuestos complicados en los mismos.

Continúan en la cárcel de esta localidad los ex concejales egarenses, señores José Petchamé y Juan Mateu, y los ciudadanos Amadeo Sastre, Miguel Carantela y J. Saló, todos ellos como supuestos complicados en los sucesos arriba mencionados.

Ante el juez militar, don Pedro Sánchez Plaza, han prestado declaración varios detenidos en la cárcel de este partido judicial, sujetos a los sumarios abiertos en esta ciudad y en los pueblos de la demarcación judicial a raíz de los hechos ya dichos.

Hace unos días ardieron tres pajares de la masía de Can Massana sin que, hasta ahora, haya sido posible descubrir los autores intencionados o no del fuego.

Persiste la huelga de los obreros metalúrgicos a pesar de haberse cumplido ocho días que los patronos abrieron sus respectivos talleres para que pudieran entrar los obreros que quisieran cumplir la jornada semanal de 48 horas.

El martes por la noche, actuó en el teatro El Recreo, la formidable compañía de espectáculos arrevistados, denominada “Gong”, en la cual actúa la conocida orquestrina “Fatxendes”, siendo muy aplaudidos todos los números de la mencionada formación artística.

Anteayer, jueves, actuó con gran brillantez y éxito, la magnífica compañía de comedias “Heredia-Asquerino”, la cual puso en escena la producción teatral de renombre “La Papirusa”.

El Teatro Principal en cuyo marco escénico actuó la compañía referida, se vio lleno de selecto público que aplaudió frenéticamente a la obra y a los intérpretes.

Conjuntos como el acaudillado por la gran actriz Irene López Heredia, son los que dan brillantez y gloria al teatro.

En el cine Doré se proyectó, durante toda esta semana, la producción titulada “Tarzán y su compañera”, viéndose concurridísimo éste bonito local.

La dirección del Hospital de esta localidad ha recibido la cantidad de 1.000 pesetas de un donante anónimo.

La Época (Madrid. 1849). 11/1/1935, n.º 29.661, página 2.


Un atraco en Tarrasa

BARCELONA 10. — Comunican de Tarrasa que cuando pasaba por la carretera de Castellar, dirigiéndose a su domicilio, Hermenegildo López, de treinta y dos años, le interceptaron el paso cuatro desconocidos armados de pistolas, que le intimaron a que les entregara el dinero que llevase; como López intentó resistirse, fue agredido y lesionado por los malhechores, que le robaron 100 pesetas, dándose después a la fuga. Poco después, Hermenegildo López so presentó en el dispensario médico, donde se le asistió de heridas de pronóstico reservado.

jueves, 26 de abril de 2018

La Vanguardia, Edición del viernes, 11 enero 1935, página 9


Un timo

María Castelló Jover ha denunciado a la policía que ayer, a su regreso de Tarrasa, le salieron al paso dos individuos, los cuales por el procedimiento de las misas le timaron la cantidad de mil pesetas.

María Castelló realizó unos viajes en taxi con los individuos de referencia para efectuar algunas diligencias y dar al asunto un cierto aspecto de veracidad que impresionara a la incauta.

Ayer se presentó en la Jefatura superior de Policía el chofer que conducía el taxi, y al serle mostradas las fotografías de los individuos fichados como timadores, reconoció en una de ellas a uno de los autores del timo.


El Dia, Edició divendres 11 de gener de 1.935, pàg. 2


EXPULSIO DE GITANOS.

Aquest matí, els guàrdies rurals han procedit a expulsar de la nostra ciutat dues caravanes de gitanos que acampaven als afores, els quals cometien continuats robatoris de verdures a les hortes properes.

MOSSEGADA PER UN GOS.

Josepa Sanz, de 28 anys, soltera, habitant a la Plaça de la Creu, de la barriada Sant Pere, fou assistida al Dispensari Mèdic d'unes ferides contuses al nas que li produí, en mossegar-la un gos.

L’animal ha estat recollit per la Comandància Municipal i posat en observació per comprovar si presenta símptomes de ràbia.

COMPATRICIA VICTIMA D'UN «TIMO».

A la veïna de la nostra ciutat Maria Castelló i Jover, ahir al matí, a Barcelona li sortiren al pas dos individus desconeguts, els quals, pel procediment de les mises, li timaren la quantitat de mil pessetes.

Maria Castelló realitzà uns viatges en taxi que els timadors li feren efectuar per a donar cert aspecte de veracitat a l'assumpte i impressionar a l'incauta.

Cap al tard es presenta, a declarar a la Jefatura superior de Policia el xòfer que conduïa el taxi, i en ésser-li mostrades les fotografies dels individus fitxats com a timadors, reconegué en una d'elles a un dels autors que operà contra la Castelló.

ACCIDENT CASUAL.

A les onze del matí d'avui, l'ajudant d'un peixater del Mercat de la Independència que ha baixat a la cambra frigorífica per un afer, en passar per davant de l'hèlix li ha caigut de les mans un drap assecamans; en ajupir-se amatent per tal que no arribés a terra, l'hèlix li ha agafat la mà, produint-li lesions.

Després d'assistit de primera intenció al botiquí del Mercat, ha estat traslladat acte seguit al Dispensari Mèdic, on el doctor de torn l'ha curat de múltiples ferides a la mà dreta, amb fractura metrocardiana, de pronòstic reservat.

El ferit, que s'anomena Rafael Mora, de 18 anys, domiciliat al carrer de P. Llauradó, 35, una volta curat, ha passat a casa seva.

DETENCIÓ D'UNS CAPTAIRES.

A dos quarts de 12 d'aquest matí, la guàrdia municipal ha efectuat la detenció de dos individus de 34 i 38 anys, respectivament, els quals es dedicaven a captar.

Després d'interrogats, han passat detinguts als calabossos municipals.


La Libertad (Madrid. 1919). 11/1/1935, página 4.


Un atraco en Tarrasa

Barcelona, 10. — Comunican de Tarrasa que cuando pasaba por la carretera de Castellar, dirigiéndose a su domicilio, Hermenegildo López, de treinta y dos años, le interceptaron el paso cuatro desconocidos, armados de pistolas, que le intimaron a que les entregara al dinero que llevare.

Cómo López intentó, resistirse, fue agredido y lesionado por los malhechores, que le robaron cien pesetas, dándose después, a la fuga.

Poco después Hermenegildo López se presentó en el Dispensario médico, donde se le asistió de heridas de pronóstico reservado.


miércoles, 25 de abril de 2018

El Siglo futuro. 11/1/1935, n.º 8.419, página 3.


LE ATRACAN EN PLENA CARRETERA

BARCELONA, 11.  — Comunican de Tarrasa que cuando pasaba por la carretera de Castellar, dirigiéndose a su domicilio, Hermenegildo López, de treinta y dos años, le interceptaron el paso cuatro desconocidos armados de pistolas, que le intimaron a que les entregara el dinero que llevase; como López intentó resistirse, fue agredido y lesionado por los malhechores, que le robaron 100 pesetas, dándose después a la fuga.

Poco después Hermenegildo López se presentó en el dispensario médico, donde se le asistió de heridas de pronóstico reservado.

La Veu de Catalunya, edició del 10 de gener de 1.935, pàg. 11


ASSOCIACIÓ CATALANISTA DE TERRASSA

Diumenge, Diada de Reis, tingué lloc al saló d’actes de l’Associació Catalanista de Terrassa una festa modèlica organitzada per la Secció Femenina.

Quatre-cents nens i nenes pertanyents a famílies necessitades de la ciutat foren obsequiats amb joguines, roba i torrons que, en llur paper de reis Magues, esplèndidament jugat, els distribuïren valuosos elements de la Joventut Terrassenca.

La joia dels petits digué prou l’encert de la Secció Femenina en organitzar la diada, per la realització de la qual tingué lloc el diumenge anterior una tómbola de nines i un festival celebrat al Casal Popular de Sant Pere, en el qual col·laborà generosament la Secció Rítmica i Plàstica de l’Escola Coral de Terrassa.

Els elements de la Secció Femenina, que han treballat incansablement per a la bona organització de la diada, així com també la Joventut Terrassenca, es veuen molt felicitats, d’una manera especial la senyoreta Caterina Lluch, un dels elements més destacats de la  Junta i ànima de la diada que tan bell record ha deixat entre els terrassencs.


La Veu de Catalunya, edició del 10 de gener de 1.935, pàg. 9


Referent al projectat cicle de conferències a «Amics de les Arts», la inauguració del qual tindrà lloc demà divendres, obrirà el cicle el comte de Keyserling, rellevant figura en el món filosòfic.

En el lloc on el conegut agricultor Josep Massachs tenia emplaçada la màquina de batre, a can Torrella, fa pocs dies cremaren tres pallers d’altres tants propietaris. Fins ara s’ignoren les causes que provocaren l’incendi.

Al local del «Grup Avant» quedà constituït un nou grup avantguardista que porta per nom «Flor Parroquial», ja que és format per assistents als Catecismes parroquials del Sant Esperit.

Es nomenà la Junta provisional, que quedà formada així: Miquel Fornells, president; Narcís Argemí, vici-president; Joan Boada, secretari; Ramon Rodó, tresorer; Ramon Verdaguer, vocal de Pietat; Josep Fornells, vocal d’Esports.

Dintre breus dies tindrà lloc la promesa avantguardista, que probablement se celebrarà a l’església parroquial del Sant Esperit.

Segueix estacionat el conflicte dels metal·lúrgics, que des de fa quinze dies està plantejat a la nostra ciutat, per no voler els obrers complir la jornada de 40 hores,

Malgrat que fa ja uns dies que els patrons metal·lúrgics han obert les portes dels respectius tallers, per tal que puguin treballar els operaris que vulguin fer les 48 hores, els obrers han persistit en llur actitud del primer dia, i continuen paralitzats tots els tallers.
 

martes, 24 de abril de 2018

La Vanguardia, Edición del jueves, 10 enero 1935, página 19


De los pasados sucesos. - Atraco. - La cosecha de aceitunas.

Ayer, al mediodía, después de ser interrogados por la autoridad militar, fueron puestos en libertad, bajo fianza, el ex consejero de Cultura del Ayuntamiento de esta ciudad don Miguel Palet Martí, afiliado a la «Esquerra», y el militante de la Casa del Pueblo Jaime Comadrán, los cuales se encontraban detenidos en la cárcel de esta localidad con motivo de la pasada rebelión.

Por orden de los jueces militares también fue puesto en libertad, bajo fianza, Pedro Comellas Torras.

Los ex consejeros municipales señores Petxamé y Mateu permanecen aún detenidos en la cárcel de este partido.

A las siete y media de la tarde del pasado lunes, cuando, por la carretera de Castellar, se dirigía a su domicilio, Bartrina, 102, Hermenegildo López, de 32 años, natural de Almería, le fue interceptado el paso por cuatro desconocidos, armados con pistolas, y otro que llevaba un cuchillo de grandes dimensiones, los cuales le intimaron a hacer entrega del dinero que llevaba.

Como sea que el López intentó resistirse, fue agredido y lesionado por los malhechores, que le robaron 100 pesetas. Efectuado el robo, los atracadores se dieron a la fuga.

Poco después, el atracado se presentó en el Dispensario Médico, donde fue asistido de una herida contusa en la región parietal derecha y otra herida incisa en la mano derecha, calificadas de pronóstico reservado, heridas que le fueron producidas por sus agresores.

La víctima denunció el hecho al Juzgado municipal.

La Policía practica diligencias para la captura de los atracadores.

A causa de la gran cantidad de aceitunas que se espera serán elaboradas en la Sección de oleicultura del Sindicato Agrícola, de esta ciudad, se ha intensificado el trabajo en aquella Sección mediante turnos extraordinarios.

—Corresponsal.

El Dia, Edició dijous 10 de gener de 1.935, pàg. 2


INGRES A LA PRESÓ DELS ESTAFADORS DETINGUTS.

Cap al tard d'ahir, després d'haver estat interrogats pel Jutjat d'Instrucció, foren traslladats a la presó d'aquest partit els germans Josep i Francesc Elorriaga i Santos, de 21 i 17 anys, respectivament, ambdós domiciliats al càrrer de Concili Egarenc, 58, detinguts ahir al matí per la guàrdia municipal, pel fet que ressenyàvem en la passada edició.

DETINGUT QUE INGRESSA A LA PRESO.

Aquest matí, després d'haver prestat declaració davant el Jutjat de Primera Instància d'aquesta ciutat que li instrueix causa per diferents robatoris d'aviram efectuats a les barriades extremes de la ciutat, ha ingressat a la presó, Miquel Gargalló, de 21 anys, amb domicili a Terrassa, a la barriada de Sant Pere.

També, pel mateix assumpte, ha estat interrogat pel jutge, Joan Sànchez, de 15 anys habitant en aquesta ciutat, el qual serà posat a disposició del Tribunal Tutelar de Menors, de Barcelona,

DECLARACIONS JURADES.

De conformitat amb les disposicions vigents, durant el present mes de gener han d'ésser presentades les declaracions jurades del gir global de vendes i operacions, del Llibre de Vendes, corresponent a l'any 1934, que han d'ésser cursades a l'oficina de la Unió Comercial i Industrial d'aquesta ciutat pels seus associats.

L’ESTAT D'UN FERIT.

Després de la intervenció quirúrgica que li fou practicada, ha millorat notablement, dintre el seu estat, Eugeni Villagrassa, de 44 anys, casat, habitant al carrer de Llibertat, 16, d'aquesta ciutat, el qual, com recordaran els nostres lectors, resulta, greument ferit en disparar-se casualment l’escopeta a un seu company de caça.

El ferit es troba a I’Hospital de la Santa Creu, de la capital.

LA QUESTIO DELS METAL·LURGICS.

Contiuen sense entrar al treball els obrers metal·lúrgics de la nostra ciutat, motivat per la reimplantació de la jornada de 48 hores.

Segueix, per tant, paralitzat el treball als tallers del ram esmentat.


La Vanguardia, Edición del miércoles, 09 enero 1935, página 19


Acto político. - La fiesta de Reyes

MATADEPERA.

En el local donde estuvo instalado el Centro de «Esquerra Republicana» tuvo lugar el domingo un mitin de propaganda republicana radical, haciendo uso de la palabra los oradores señores don Emilio Romeu don José María Seseres y don Francisco Nart abogados, y don Jaime Polo Otín presidente del Comité provincial.

El acto fue presidido por el alcalde gestor, don José Valls Pi, haciendo la presentación ríe los oradores el presidente del Comité local, don Antonio Taché. Asistió numeroso público, que aplaudió con insistencia a los oradores.

Se ha celebrado con gran animación la festividad de los Reyes Magos, habiéndose repartido entre los pequeños gran número de juguetes.

—C.

lunes, 23 de abril de 2018

La Veu de Catalunya, edició del 1 de febrer de 1.935, pàg. 8


La Companyia «La Propagadora del Gas» ha començat els treballs d’instal·lació del enllumenat públic a la barriada de Can Aurell, que fins l’actualitat n’estava mancada.

Se’ns informa que la dita instal·lació probablement quedarà llesta amb un mes de treball. Conté cinc mil metres de tuberia.

Els treballs s’efectuen amb activitat i les obres d’instal·lació avancen paulatinament.

Al local del Jutjat de Primera Instància d’aquesta ciutat tingué lloc la Junta General del Col·legi d’Advocats de Terrassa, sota la presidència del seu degà, senyor Àlvar Vinyals.

La Junta quedà constituïda de la següent manera:

Degà, Àlvar Vinyals i Aguilera; diputat primer, Francesc Salas i Ballbé; diputat segon, Josep Cristòfol i Freixa; comptador, Rossend Álvarez i Gibert; tresorer, Miquel Escuder i Gibert; secretari, Avel·lí Estrenjer i Macià.

També tingué lloc la renovació de càrrecs de la Junta del Círcol Egarenc, la qual quedà constituïda de la següent manera:

Josep Ventalló i Mesa, president; Josep Anter i Miralda, vici-president; Frederic Segués i Donadeu, tresorer; Josep Perarnau i Puig, comptador; Ramon Morral i Seall, secretari i Manuel Royes i Mateu, vocal.

El vinent diumenge, Amics de les Arts ens proporcionarà una interessant «Sessió Selecta», amb la presentació als seus associats de la distingida dansarina Mercè Rodés, acompanyada pel mestre Alexandre Vilalta.


La Vanguardia, Edición del miércoles, 09 enero 1935, página 22


Nuevos profesores de la Escuela Superior del Trabajo de Tarrasa

Por el ministerio de Instrucción Pública se ha dispuesto que, de conformidad con lo dispuesto en el estatuto vigente de formación profesional, esta Dirección general ha resuelto nombrar por el presente curso de 1934-35 auxiliares meritorios de la Escuela Superior de Trabajo de Tarrasa a los siguientes señores:

Del grupo primero, Aritmética, Algebra, Geometría y Trigonometría, a don Francisco de A. Sales Valles.

Del grupo segundo, ampliación de Matemáticas, a don Pedro Garzón Martínez.

Del grupo tercero, Construcción, a don Francisco Espinar Garzolini.

Del grupo cuarto, Ciencias fisicoquímicas, a don Francisco Franqueza Barreña.

Del grupo quinto, máquinas, a don José Capabadal Martí.

Del grupo sexto, mecánica general y aplicada, a don Francisco Gelabert Llovet.

Del grupo octavo, Química industrial inorgánica, Metalurgia y Siderurgia, a don Joaquín María Ferrer Morera.

Del grupo noveno, Química industrial orgánica y Análisis químico, a don Francisco de P. Salas Morgadas.

Del grupo 10, Tecnología textil y teoría del tejido, a don José María Canal Autonell.

Del grupo 11, Química aplicada al tejido, a don Ramón Sala Torrente.

Del grupo 12, Dibujo industrial, a don Jaime Sola Torrella.

Del grupo 13, Geografía, Historia, Economía y Legislación industrial, a don Ramón Matalonga Cortés.

De la enseñanza especial de inglés, a don Miguel Colomer Flotats.

De la enseñanza especial de higiene industrial y educación física, o don Joaquín Alier Gómez.