lunes, 23 de abril de 2018

La Veu de Catalunya, edició del 1 de febrer de 1.935, pàg. 8


La Companyia «La Propagadora del Gas» ha començat els treballs d’instal·lació del enllumenat públic a la barriada de Can Aurell, que fins l’actualitat n’estava mancada.

Se’ns informa que la dita instal·lació probablement quedarà llesta amb un mes de treball. Conté cinc mil metres de tuberia.

Els treballs s’efectuen amb activitat i les obres d’instal·lació avancen paulatinament.

Al local del Jutjat de Primera Instància d’aquesta ciutat tingué lloc la Junta General del Col·legi d’Advocats de Terrassa, sota la presidència del seu degà, senyor Àlvar Vinyals.

La Junta quedà constituïda de la següent manera:

Degà, Àlvar Vinyals i Aguilera; diputat primer, Francesc Salas i Ballbé; diputat segon, Josep Cristòfol i Freixa; comptador, Rossend Álvarez i Gibert; tresorer, Miquel Escuder i Gibert; secretari, Avel·lí Estrenjer i Macià.

També tingué lloc la renovació de càrrecs de la Junta del Círcol Egarenc, la qual quedà constituïda de la següent manera:

Josep Ventalló i Mesa, president; Josep Anter i Miralda, vici-president; Frederic Segués i Donadeu, tresorer; Josep Perarnau i Puig, comptador; Ramon Morral i Seall, secretari i Manuel Royes i Mateu, vocal.

El vinent diumenge, Amics de les Arts ens proporcionarà una interessant «Sessió Selecta», amb la presentació als seus associats de la distingida dansarina Mercè Rodés, acompanyada pel mestre Alexandre Vilalta.


No hay comentarios: