martes, 24 de abril de 2018

El Dia, Edició dijous 10 de gener de 1.935, pàg. 2


INGRES A LA PRESÓ DELS ESTAFADORS DETINGUTS.

Cap al tard d'ahir, després d'haver estat interrogats pel Jutjat d'Instrucció, foren traslladats a la presó d'aquest partit els germans Josep i Francesc Elorriaga i Santos, de 21 i 17 anys, respectivament, ambdós domiciliats al càrrer de Concili Egarenc, 58, detinguts ahir al matí per la guàrdia municipal, pel fet que ressenyàvem en la passada edició.

DETINGUT QUE INGRESSA A LA PRESO.

Aquest matí, després d'haver prestat declaració davant el Jutjat de Primera Instància d'aquesta ciutat que li instrueix causa per diferents robatoris d'aviram efectuats a les barriades extremes de la ciutat, ha ingressat a la presó, Miquel Gargalló, de 21 anys, amb domicili a Terrassa, a la barriada de Sant Pere.

També, pel mateix assumpte, ha estat interrogat pel jutge, Joan Sànchez, de 15 anys habitant en aquesta ciutat, el qual serà posat a disposició del Tribunal Tutelar de Menors, de Barcelona,

DECLARACIONS JURADES.

De conformitat amb les disposicions vigents, durant el present mes de gener han d'ésser presentades les declaracions jurades del gir global de vendes i operacions, del Llibre de Vendes, corresponent a l'any 1934, que han d'ésser cursades a l'oficina de la Unió Comercial i Industrial d'aquesta ciutat pels seus associats.

L’ESTAT D'UN FERIT.

Després de la intervenció quirúrgica que li fou practicada, ha millorat notablement, dintre el seu estat, Eugeni Villagrassa, de 44 anys, casat, habitant al carrer de Llibertat, 16, d'aquesta ciutat, el qual, com recordaran els nostres lectors, resulta, greument ferit en disparar-se casualment l’escopeta a un seu company de caça.

El ferit es troba a I’Hospital de la Santa Creu, de la capital.

LA QUESTIO DELS METAL·LURGICS.

Contiuen sense entrar al treball els obrers metal·lúrgics de la nostra ciutat, motivat per la reimplantació de la jornada de 48 hores.

Segueix, per tant, paralitzat el treball als tallers del ram esmentat.


No hay comentarios: