martes, 3 de abril de 2018

El Dia, edició dimecres 28 de novembre de 1.934, pàg. 2


DEL RADIO CLUB.

Demà passat, divendres, a la nit, tindrà lloc una emissió en el Ràdio Club Terrassa, a càrrec de la Banda Municipal de la nostra ciutat, que dirigeix el mestre Serrat. En el programa figuren obres clàssiques i modernes.

Aquesta emissió serà retransmesa per les emissores de Reus, Sabadell, Badalona i altres de Catalunya que han mostrat desigs d’escoltar la nostra Banda Municipal.

EL VI CONCURS LOCAL DE PESSEBRES.

La Comissió nomenada per la Joventut Catòlica per a portar a terme aquest tradicional concurs de pessebres, està enllestint els preliminars treballs d'organització i dintre pocs dies publicarà les bases que el regularan.

TENDRE INFANT QUE RESULTA AMD CREMADES.

A la tarda d'ahir el metge de guàrdia al Dispensari Mèdic, curà de cremades de segon grau a la mà i genoll esquerres, el nen de 10 mesos Esteve Salvador, que viu al carrer de Garcia Humet, 25. Les cremades, se les produí en caure dintre el braser des de la cadira ou estava assegut.

TRASLLAT D'UN ACCIDENTAT.

Ahir a la nit, l'ambulància de la Creu Roja local traslladà al carrer de Tapineria, 27, de Barcelona, lloc on viu, l'individu de 71 anys d'edat, Francesc Cots, que ahir a la tarda fou conduït al Dispensari Mèdic de la nostra ciutat, des del lloc conegut per pont de Vacarisses, on li sobrevingué un atac d'apoplegia, del qual succés fou avissada la guàrdia municipal i Cren Roja.

L'identificació de l'accidentat, s'aconseguí per uns documents que se li trobaren al damunt.

PROPERA VISlTA AL CENTRE SOCIAL D'UN ELOQUENT ORADOR CATÒLIC.

De retorn de Palma de Mallorca i Tarragona on haurà pres part en els importants actes d'Acció Catòlica celebrats en ambdues capitals el dilluns, dia 3 de desembre, invitat per la Joventut Catòlica visitarà el Centre Social l'eloqüent propagandista senyor Josep Maria Taboada Lago, ex-president de la Federació Regional Gallega de JJ. CC. i avui destacat membre de la Junta Central d'Acció Catòlica.


No hay comentarios: