martes, 10 de abril de 2018

El Dia, edició dilluns 17 de desembre de 1.934, pàg. 2


EL VIOLENT INCENDI DE DISSABTE.

Aproximadament a les vuit del vespre del proppassat dissabte, la sirena de la Casa Consistorial donà el senyal de foc. Aquest s’havia iniciat al magatzem de llenya de la Cooperativa Col·lectiva d'obrers rajolers «La Fiel» emplaçada en els terrenys de Can Colomer d'aquest teme municipal, i ajudat pel fort vendaval que regnava, s'estengué amb gran rapidesa per tot l’edifici.

Els bombers, amb el material d'extinció, acudiren immediatament al lloc de l'incendi. Per bé que lluitaren amb desavantatge degut a l'escassetat d'aigua i el furiós vent que ajudava les flames a prendre increment, el sinistre quedà sufocat a dos quarts d'onze de la nit.

Es creu que el foc fou degut a un curtcircuit que es produí en uns fils de conducció elèctrica que el vent féu caure dintre el dipòsit de Ilenya de la dita bòbila.

La guàrdia civil i municipal feren acte de presència al lloc del succés. També s'hi personaren vàries autoritats i bon nombre de veïns, que cooperaren amb molt bona volunitat als treballs d'extinció dels bombers.

La Cooperativa era explotada per uns trenta obrers, i quedaren destruïts per les flames la totalitat dels departaments de què constava.

Les pèrdues es calculen en unes 50.000 pessetes.

UN HOME MORT.

A les 10 de la nit d'abans d'ahir, dissabte, fou trotat mort d'un tret al maxillar inferior, el masover de Can Guitart de la Riera, Prudenci Rois, de 49 anys, casat.

El cadàver fou descobert a l'estable de la mateixa masia i tenia al costat un arma de caça, de propietat del difunt.

Al lloc del succés, es personà el Jutjat d'instrucció qui ordenà el trasllat del cos del desgraciat al dipòsit judicial.


No hay comentarios: