lunes, 30 de abril de 2018

La Veu de Catalunya, edició del 16 de gener de 1.935, pàg. 8


Ahir, tots els operaris metal·lúrgics de la nostra ciutat, reprengueren el treball, i es portà a cap la jornada de 48 hores.

El retorn a la feina s’efectuà sense cap incident.

Aquesta decisió de tornar al treball, dels obrers metal·lúrgics, fou acordada en una Assemblea celebrada diumenge, amb la condició que fossin alliberats els individus que foren detinguts en altres poblacions, ran de la vaga sorgida amb motiu de la reimplantació de la jornada de 48 hores, puix que a la nostra ciutat no hi ha cap detingut en aquest concepte.

De la presó on es troben detinguts i custodiats pels mossos d’esquadra, han passat a l’Ajuntament, per a prestar declaració davant el Jutjat militar eventual que actua en una de les dependències, alguns detinguts de la vila de Rubí, acusats d’haver participat en el moviment revolucionari d’octubre darrer.

Igualment han prestat declaració davant el jutge, senyor Sànchez Pla, diferents testimonis.
Corresponent a les Hores d’Art Docent que organitza  amb tant d’encert el Conservatori de Música, tingué lloc en aquesta entitat la Sessió dedicada a Gluck, que assolí un èxit remarcable.

Dissabte al vespre fou inaugurada l’exposició de dibuixos, pintura i escultura que els artistes Shum, Odena i Casanovas, han instal·lat a la Sala d’Exposicions d’«Amics de les Arts».

Aparegué l’adquirit a mitja dotzena de produccions, cosa que deixa entreveure un èxit ben franc per als esmentats expositors.

A l’altar del Sagrament de la parròquia de Sant Pere, s’ha efectuat l’enllaç matrimonial del jove Josep Escudé i Cots, fill de l’industrial senyor Joan Baptista Escudé, amb la gentil senyoreta Concepció Onandia i Freixa.

Els senyors Francesc Aurell i Josep Armengol, industrials, han actuat de padrins per part del nuvi. Per part de la núvia ho han estat els industrials senyors Miquel Duran i Josep Clapés.


No hay comentarios: