lunes, 30 de abril de 2018

La Veu de Catalunya, edició del 16 de gener de 1.935, pàg. 2


Els Metal·lúrgics de Terrassa s’han reintegrat al treball.

Ahir, tots els operaris metal·lúrgics de Terrassa van reprendre el treball, portant-se a cap la jornada de 48 hores.

La tornada a la feina s’ha efectuat sense el més petit incident.

Aquesta decisió a la tornada al treball dels obrers metal·lúrgics va ésser acordada dilluns en una assemblea tinguda a la societat «Los Amigos», fixant, però, la condició que fossin alliberats els individus detinguts en les altres poblacions ran de la vaga sorgida amb motiu de la reimplantació de la jornada de 48 hores, puix que a Terrassa no hi ha cap detingut per aquest concepte.


No hay comentarios: