lunes, 16 de abril de 2018

El Dia, edició dijous 27 de desembre de 1.934, pàg. 3


CRIATURETA AMB CREMADES.

La nena de dotze mesos, Núria Lleonart domiciliada al carrer de l'Era, 3, a les tres de la tarda d'ahir, es produí cremades de segon grau a la cara, en caure dintre el braser de casa seva.

El doctor Duran li prestà assistència facultativa al Dispensari Mèdic.

BARALLES ENTRE CUNYATS.

A les dotze de la nit del darrer dilluns, a la sortida d'una taverna de la Carretera de Matadepera, Miquel Jordan i Espinosa, de 39 anys, casat, que viu al carrer de Bartomeu Amat, 79, fou agredit pel seu cunyat Miquel Borràs, domiciliat al carrer de Santa Magdalena, sense número, el qual estava excitat pels vapors de l'alcohol.

El Jordan, fou curat al Contre Mèdic d’unes lesions a la cara i una ferida contusa al cap, que li produí el Borràs.

S'ha denunciat el fet al Jutjat Municipal.

EL NOU SETMANARI «ASPECTES»

La nova publicació local que anunciàvem; en passada edició, es titularà «Aspectes».

Aquest setmanari, que segons diuen els seus organitzadors estarà al marge de tota tendència política, serà un periòdic essencialment de joventut. Esports, Cinema, Arts, Literatura, constituiran les seccions bàsiques del setmanari.

L'ATUR EN EL RAM METAL.LURGIC.

Pels motius que informàvem en la nostra edició de dilluns, i persistint els obrers metal·lurgics de la nostra ciutat en llur actitud de negar-se a complir la disposició ministerial sobre la jonada de les 48 hores avui han continuat tancats la majoria de tallers del ram expressat.

Se'ns diu que les autoritats estan estudiant l'adopció de les mesures pertinents, per tal d'aconseguir la prompta represa del treball.


No hay comentarios: