martes, 17 de abril de 2018

La Veu de Catalunya, edició del 2 de gener de 1.935, pàg. 9


Avui dimecres, tots els tallers metal·lúrgics seran reoberts, per tal que els operaris que vulguin entrar a treballar, a base de complir la jornada de 48 hores, puguin fer-ho.

Els esposos Ramon Marcet i Adelina de Trincheria han vist augmentada la seva llar amb la vinguda al món d’una robusta i bonica nena.

L’enhorabona als venturosos pares i famílies respectives.

La Joventut Catòlica ha iniciat una campanya contra la premsa obscena que, d’un temps ençà, enllota més que mai les taules dels cafès, barberies i establiments públics de la nostra ciutat.

La Joventut Catòlica invita a una reacció dels ciutadans cultes en contra d’aquest flagell que ara es presenta amb caràcter hipòcritament disfressat en publicacions i revistes d’informació gràfica.

El Jutjat de Primera Instància d’aquesta ciutat ordenà l’alliberament de Ramon Canalis Ferrer, de 31 anys, domiciliat al carrer del Doctor Pearson, 64, el qual ingressà a la Presó local, detingut per la guàrdia civil, a conseqüència d’haver-se-li disparat casualment l’escopeta i haver ferit el seu company de caça Eugeni Villagrasa, de 44 anys, casat, habitant al carrer de Llibertat, 16.

El Villagrasa fou traslladat a l’Hospital de Sant Pau, de Barcelona, en vista de la gravetat de les ferides que sofreix.

En el concurs organitzat per la «Secció de Cinema del Centre Excursionista de Catalunya», al qual han concorregut gran nombre de concursants catalans i estrangers, ens assabentem que ha resultat guanyador de la Medalla de l’esmentat Centre, alo millor tema documental, el conegut folk-lorista terrassenc senyor Marian M. Galí.

L’escenari presentat és de caràcter folk-lòric etnogràfic, i porta per títol «Oficis que es perden», tema prou eloqüent perquè els nostres lectors puguin fàcilment imaginar-se l’abast, interès i valor d’aquest treball de Marian M. Galí.

No cal dir que el felicitem efusivament.


No hay comentarios: