viernes, 27 de abril de 2018

La Veu de Catalunya, edició del 12 de gener de 1.935, pàg. 8


Mentre treballava en les obres del nou Cinema de la Rambla, tingué la desgràcia de caure d’una escala l’obrer manobre Francesc Carvajal, de vint-i-vuit anys, casat, habitant al carrer de Marconi, 3, es produí lesions d’alguna consideració.

En un cotxe fou traslladat al Dispensari de la Mútua d’Assegurances, on el doctor de torn li practicà la primera cura.

Després fou traslladat al seu domicili.

Després d’haver prestat declaració davant el Jutjat de Primera instància, que li instrueix causa per diferents robatoris d’aviram efectuats a les barriades extremes de la ciutat, ha ingressat a la presó Miquel Gargalló, de vint-i-un anys, amb domicili a Terrassa a la barriada de Sant Pere.

També ha estat interrogat pel jutge, pel mateix assumpte, Joan Sànchez, de quinze anys, domiciliat en aquesta ciutat, el qual serà posat  disposició del Tribunal Tutelar de Menors, de Barcelona.

També després d’haver estat interrogats pel jutge d’instrucció, foren traslladats a la presó d’aquest partit els germans Josep i Francesc Elorriaga i Santos, de vint-i-un i disset anys, respectivament, ambdós domiciliats al carrer del Concili Egarenc, 58, detinguts per la guàrdia civil a la sortida de la fàbrica del senyor Pere Brujas, del carrer de Volta, 54, quan havien intentat aconseguir un donatiu de l’esmentat senyor, mitjançant les llistes de subscripció per a la construcció de l’escola catòlica de la barriada de Can Palet, les quals havia perdut el senyor rector de la Parròquia de Sant Josep de l’esmentada barriada.

La superiora de l’Hospital ha rebut anònim la quantitat de mil pessetes, destinades a les obres benèfiques de l’esmentat establiment.


No hay comentarios: