sábado, 21 de abril de 2018

Avant (Banyoles) (06/01/1935) Pàgina 5


"II campanya del "Segell Pro Infància"

La segona campanya del «Segell Pro lnfància», començà, el 20 de desernbre i durarà fins el 31 de gener tots els catalans i els germans no catalans que viuen a la nostra terra són obligats a posar en totes les lletres que circulin durant aquest temps un «Segell Pro Infancia» sols costa cèntims i amb aquest petit esforç, penseu que portareu la salut a molts petits malaltons a qui vosaltres no voldreu deixar abandonats.

La totalitat recaptada en la campanya anterior, és d'unes 250.000 pessetes. Amb aquests cabaIs s'ha construït una Guarderia per a 70 infants a Sant Andreu, en breu s'inaugurarà una· altra Guarderia a Terrassa per a 50 infants, a Arenys de Mar s’està habiIitant un Preventori per a malalts pre-tuberculosos que podrà acollir 140 infants.Per a poder sostenir i continuar aquesta obra, en la que hi tindran cabuda els nens de Catalunya entera, es necessari el vostre ajut i entusiasta col·laboració que tenim la seguretat no ens ha de marcar.

En aquestes Institucions, no tan sols s'acolleix el nen lliurant-lo a mans de metges especialitzats que curen de la seva. salut i allunyen la seva malaltia, sinó que se l'educa durant les hores que resta en elles; fent-lo així sa, físicament i espiritual. A l’ensems s'instrueix les mares aconselIant-les en allò que requereix la higiene infantil, i en els llocs on ha arrivat la seva influencia, veureu com agraeixen i estimen l’obra del Segell i tingueu, la seguretat que en són els entusiastes més ardits

Finalment, aquest Comitè Directiu Central al regraciar de la manera més viva la bona voluntat d'aquests homes de saber que de tan bon grat ens han ajudat amb els seus estudis, esta segur de no ésser sol en agrair-os-el, ja que tots els pares residents a Catalunya al llegar-los en treuran el profit que d’ells esperem.


No hay comentarios: