domingo, 1 de abril de 2018

El Dia, edició divendres 23 de novembre de 1.934, pàg. 2


HAN PRESTAT DECLARACIO ELS DETINGUTS PER L'ASSALT A LA PRESÒ DE TERRASSA.

El jutge militar senyor Urrutia es personà ahir a la presó Model de Barcelona on prengué declaració als individus detinguts per l'intent d'assalt a la presó d'aquesta ciutat, fet ocorregut el matí del dia 7 del proppassat mes d'octubre durant els successos revolucionaris.

També durant el dia d'avui, ha continuat a la Casa Consistorial l'interrogatori d'encartats en el sumari dels passats fets revolucionaris, succeïts a la nostra ciutat i pobles del partit judicial, el qual sumari instrueixen els jutges militars eventuals designats a l'efecte

DEMA SERAN RETORNADES LES ARMES ALS CAÇADORS.

Segons ens comuniquen amb caràcter oficial, demà probablement seran retornades totes les armes als caçadors, fins i tot als que tenien llicència caducada.

SUSPENSIÓ MOMENTÀNIA DE LA VACUNA CALMETTE

A conseqüència d'una avaria ocorreguda a les estufes de conservació de la vacuna B. C. G., instal·lades al laboratori municipal de Barcelona, el departament de Sanitat de la nostra ciutat s'ha vist obligat a suspendre momentàniament la preparació i subministre de la dita vacuna.

Es fan tots els possibles per a solventar aquesta anormalitat amb tota rapidesa, per tal de continuar facilitant al públic l'esmentada vacuna anti-tuberculosa.

LA SIGNATURA DE LA CARTILLA MILlTAR

En resposta a les diverses consultes que en aquest sentit ens han estat formulades, recordem que la signatura de la cartilla militar pot efectuar-se tots els dies laborables de l'any a les oficines de l'Ajuntament, de 7 a 8 del vespre, i a la Caserna de la Guàrdia Civil, de 9 a 1 del matí i de 3 a 6 de la tarda.No hay comentarios: