lunes, 16 de abril de 2018

El Dia, edició divendres 28 de desembre de 1.934, pàg. 2


ELS TREBALLS DE L'AUTORITAT MILITAR :: ORDRES DE PROCESSAMENT :: ALLIBERAMENTS.

El Jutjat d’instrucció militar eventual que actua la Casa Consistorial, de la nostra ciutat d’ençà dels esdeveniments del 6 d'octubre duran el dia d'avui ha continuat les gestions del sumari pels al·ludits fets. Han prestat declaració varis dels detinguts a la presó per aquest motiu com també diversos testimonis.

Havent-se pres l'acord que les causes d'un mateix districte o població les instrueixi el mateix jutge, el senyor Urrutia ha dictat ordre de processament contra Josep Odena, Antoni Marín, Salvador Sabater, Josep Marín, Camil Norte, Laureà Garcia, Jaume Terradelles, de la causa de Terrassa, i juntament amb altres tres les ha passades al jutge senyor Sánchez Plaza, el qual les trobà en aquesta ciutat actuant en les instruccions de les causes que té al seu càrrec.

Després d'interrogats pels jutges miliitars que instrueixen el sumari de la passada rebel·lió a Terrassa i els pobles del seu partit, fou ordenada ia llibertat provisional dels militants de la Casa del Poble, Vilaplana, Ciurana, Salelles, Font i Torres.

DE L'AFER DE LA DINAMITA

El Jutjat d'Instrucció d'aquesta citutat, que entén en el sumari de la troballa de dinamita a la casa número 7 del carrer de Manyé i Flequer, domicili de Francesc Meroño, succés descobert mesos enrera î que ja coneixen els nostres lectors, ahir rebé dedaració de l'ex-agent de policía de la Generalitat, En Tomás Grau, que exercia el seu càrrec a Terrassa quan la troballa de referència, per aclarar alguns termes de l’al·ludit sumari.


No hay comentarios: