miércoles, 18 de abril de 2018

El Dia, Edició dijous 3 de gener de 1.935, pàg. 2


EL SUMARI DELS PASSATS FETS.

—El Jutge militar eventual senyor Sànchez Plaza durant el dia d'ahir ha continuat treballant activament en el sumari de la pasada rebel·lió a la nostra ciutat i pobles del partit judicial. Han estat a prestar declaració davant l'autoritat militar diversos testimonis.

També han prestat declaració davant els jutges militars eventuals, alguns detinguts de la presó, local, pressumptes complicats en el passat moviment revolucionari.

INCORPORACIO DE QUOTES.

Ahir s'incorporaren als cossos de la guarnició a que han estat destinats, els reclusos de quota pertanyents a la primera crida de l'actual reemplaçament.

MARES CATÒLIQUES!

El millor obsequi per a les vostres filles el dia de Beis, és un volum de «La joven, cristiana en la Escuela de Santa Teresita del Niño Jesús». El trobaren a Ia LLIBRERIA VDA. UTSET. Sant Pere, 22.

EL CONFLICTE DELS METAL·LURGICS.

Segueix en igual estat, puix que els obrers continuen persistint en llur actitud, el conflicte dels metal·lúrgics.

Malgrat ésser avui el segon dia que els patrons d'aquest ram tenen obertes les portes dels respectius tallers a tots eIs operaris que vulguin treballar les 48 hores, tal com dictamina el Ban del General de la Quarta Divisió Orgànica de Catalunya, senyor Batet, aquests no es reintegren al treball.

CONFERENCIA DE JOAQUIM FOLCH I TORRES

En ocasió de l'actual Exposició de pintures del mestre Joaquim Vancells, diumenge vinent, dia 6, a la tarda, l'eminent historiador d'art En Joaquim Folch i Torres, director dels Museus d'Art de Catalunya, donarà una interessant conversa a l'estatge d'Amics de les Arts.

Atenent a la rellevant personalitat del conferenciant, ni cal dir l'interès que enclou la dissertació anunciada.


No hay comentarios: