lunes, 9 de abril de 2018

El Dia, edició dissabte 15 de desembre de 1.934, pàg. 2


INAUGURACIO D'UNA ESCOLA CATÒLICA A CAN PALET.

Demà, diumenge, tindrà lloc la benedicció i inauguració dels locals construïts al carrer de Colom, entre el Sindicat Agrícola, i Carretera de Sabadell, dedicats a escola i esbargiment parroquial.

El nou local es titolarà «Casal Escola de Joventut Catòlica de Sant Josep».

Els actes que amb motiu de la dita inauguració es celebraran, tindran lloc a les cinc de la tarda.

FARMACIES.

Les que despatxaran demà, diumenge, són les dels senyprs Solà del carrer de Sant Francesc, Benet del carrer de la Creu, i Albiñana del carrer del Raval.

ESTANCS.

Demà estaran de torn els estancs establerts als carrers següents:

Nord, Plaça de la República, Fontvella, Creu Gran, Sant Francesc, i Rambla d'Egara.

METGES DE GUARDIA AL DISPENSARI MÈDIC PER A DEMA DIUMENGE.

De les vuit a les onze del matí, el doctor Duran; de les onze del matí a les dues de la tarda, el doctor Claveria; de les dues a les cinc de la tarda, el doctor Palet; i de les cinc de la tarda a les vuit del vespre, el doctor Boada.


No hay comentarios: