lunes, 9 de abril de 2018

El Dia, edició divendres 14 de desembre de 1.934, pàg. 2


ALLIBERAMENT D'UN DELS DETINGUTS DE LA PASSADA REVOLTA.

A les dues d'aquesta tarda, per ordre dels jutges instructors encarregats d'instruir el sumari de la rebel·lió del 6 d'octubre a la nostra ciutat i pobles del partit judicial, ha estat posat en llibertat provisional, Gervasi Escañol i Beylla, jutge municipal de Rubí, domiciliat a la dita vila, el qual es trobava reclòs a la presó local amb motiu dels successos revolucionaris passats.

CONSTITUCIÓ DE L'AGRUPACIO FOTOGRÀFICA DE TERRASSA.

En el local d'«Amics de les Arts» anit es celebrà la reunió de constitució de l'«Agrupació Fotogràfica de Terrassa».

Després de les corresponents gestions de la comissió organitzadora, la Junta Directiva de l'al·ludida entitat quedà constituïda així:

President, Miquel Llobet; vice-president, Miquel Astals; secretari, Alfons Ribas; tresorer, J. Duran i Vilajuliu; comptador, Miquel Ballbè; vocal primer, Frederic Ferreri; vocal segon, Baltasar Plans i bibliotecari, Joan Ramoneda.

ENTRE FAMILIA.

Jaume Agulló, de 34 anys, casat, domiciliat al carrer de Salvador Seguí, 117, ahir a les deu de la nit fou assistit al Dispensari Mèdic d'una ferida contusa al front, que li fou produït per la seva sogra i cunyat, en unes baralles que sostingueren.

S'ha denunciat el fet al Jutjat Municipal.

RECONEIXEMENT DEFINITIU DELS PRESSUMTES INÚTILS.

A les deu del matí de demà, a l’hosipital Militar de Barcelona s'efectuarà el reconeixement definitiu dels minyons que es troben en observació com a pressumptes inútils.


No hay comentarios: