viernes, 6 de abril de 2018

El Dia, edició divendres 7 de desembre de 1.934, pàg. 2


DETENCIÓ.

Miquel Moreno i García, de 33 anys, sense domicili efectiu ha estat detingut per la policia governativa en el pati de la casa-número 153 del carrer de Catalunya, habitada per Ramon i Joan Salines, quan intentava perpetrar un robatori.

En prestar declaració davant l'autoritat ha negat que aquest fos el seu intent

El Moreno, està acusat per Eugeni Segura d'ésser l'autor d'un atracament comès contra la seva persona la nit del dia 1 del corrent al Passeig 22 de Juliol. Els atracadors, que eren tres, li robaren 12 pessetes pue portava al damunt

L’acusat ha ingressat a la presó a disposició del Jutjat de Primera Instància.

DE LA JORNADA DE 48 HORES A LA INDUSTRIA SIDERÚRGICA I METAL·LURGICA.

A les deu del matí d'avui, al despatx de l'Alcaldia d'aquesta ciutat s'han reunit el comandant militar resident a Sabadell senyor Lòpez-Amor, el tinent de la guàrdia civil local senyor Morales, i una comissió de patrons metal·lúrgics, per a tractar del compliment immediat de la disposició ministerial, que estableix novament la jornada de 48 hores dintre la indústria al·ludida, a partir del passat dia 1 del corrent, vist el resultat negatiu que obtingué l'assaig temporal de la jornada de 44 hores per a remeiar l'atac forçós en el dit ram.

La reunió ha durat unes dues hores. El senyor Lòpez-Amor ha dit als assistents que els havia cridat per a comunicar-els-hi que des del passat dia 5, regeix novament la jornada de 48 hores, que ja es treballava abans del dia 9 de juny.

Ha continuat dient que avui es veia obligat a no deixar sortir els obrers metal·lúrgics del treball abans de dos quarts de set de la tarda, per raó de fer complir la jornada de 8 hores diàries.

A primera hora d'aquesta tarda els treballadors han estat assabentats de les instruccions que el senyor Lòpez-Amor ha donat sobre l'assumpte en la dita reunió.


No hay comentarios: