jueves, 12 de abril de 2018

El Dia, edició dijous 20 de desembre de 1.934, pàg. 2


EL SUMARI PELS PASSATS FETS, I ALTRES DADES.

Aquesta tarda procedent de Barcelona on ba interrogat tres o quatre detinguts del vapor «Uruguai», ha arribat a Terrassa el jutge instrucctor militar senyor Urrutia.

Ha treballat durant tota la tarda en l’acoblament de les tres causes que informàvem en l’edició d'ahir.

Els jutges militars eventuals designats per a instruir el sumari de la passada rebel·lió, durant el matí d’avui hi han continuat treballant. Han prestat declaració alguns testimonis i també varis detinguts de la vila de Rubí, encartats en el procés.

L'auditor de guerra senyor Ricard Ferrer, que abans d'ahir fou visitat per l’alcalde gestor senyor Llongueras, qui s'interessà per la llibertat d'alguns detinguts, ha anunciat la seva vinguda a la nostra ciutat abans de les Festes de Nadal. Ha dit que si la culpabilitat d'alguns detinguts pressumptes complicats en la passada revolta no és comprovada, l'autoritat militar decretarà la llibertat provisional dels mateixos.

LES VACANCES A LES ESCOLES DE PRIMERA ENSENYANÇA.

Vistes les nombroses consultes elevades a la Direcció General de Primera Ensenyança, prop de si ha de regir per a les Escoles municipals primàries el disposat a l'ordre del dia 7 dels corrents sobre vacances en els Centres d'ensenyança i amb el fi d'establir un criteri d'unitat en quant sigui possible, el Ministeri d'Instrucció Pública ha disposat que igual que en els altres Centres d'Ensenyança siguin dies de vacances a les Escoles primàries els dies compresos del 21 de desembre al 6 de gener ambdós inclusius i el dilluns i dimarts de Carnestoltes.

Que el període de vacances de primera que es fixi en els almanacs escolars provincials sigui tal que dintre d'ell quedi compresa cada any la Setmana Santa des del diumenge de Rams al de Resurrecció.

Subsistiran els períodes de vacances estivals que segueixin avui a cada localitat, més els dies que cada lloc dediqui a llurs festes i fires tradicionals, sempre que no passin de 8, com determinà la Circular del 17 de març de 1932.

Les inspeccions tindran cura amb el major zel del compliment d’aquesta disposició a fi que Escoles no deixin de funcionar més que els dies senyalats.


No hay comentarios: