martes, 3 de abril de 2018

El Dia, edició dimars 27 de novembre de 1.934, pàg. 2


REUNIO D'ESTUDIANTS.

El proppassat dissabte, tingué lloc una reunió d'estudiants de la nostra ciutat en la que es tractà de l'organització de la Festa dels estudiants que es celebrarà el dia de Sant Tomàs, patró seu.

A la reunió assistiren representants dels diversos col·legis i centres docents d'aquí Terrassa, així com una representació dels terrassencs que estudien a Barcelona, i tingué lloc un canvi d'impressions en relació a l'esmentada festivitat.

A més de què podem avançar que revestirà tota la solemnitat que requereix i que hi haurà un programa complet i selectíssim, sabem que en la dita festa seran interessats tots els col·legis de la nostra cuitat que vulguin col·laborar-hi, per tal que signi, I’homenatje al patró dels estudiants, un homenatge de tota la nostra ciutat estudiant.

Desitgem que puguin reeixir per complet en la seva tasca els que s'han proposat organitzar aquesta festa d'una espiritualitat tan cristiana.

LA NOVA JUNTA DE «RADIO CLUB TERRASSA».

En la darrera Assemblea General ordinària de socis de l'entitat «Ràdio Club Terrassa», va quedar constituïda la Junta Directiva, per a l'exercici de 1934-35, de la següent manera:

President, En Josep Anter i Miralda.
Vice-President, N'Enric Estrenjer i Macià,
President Assessor, En Jacint Figueras i Rusiñol.
Secretari. En Ramon Mañà i Badiella.
Vice-Secretari, N'Alvar Jansana i Arana.
Tresorer, N'Eudald Aymerich i Tarradella.
Comptador, En Ramon Ortiz i Ramoneda.
Bibliotecari, En Josep Duran i Vilajoliu.
Vocal Primer, En Joan Boada i Lloveras.
Vocal Segon, En Vicenç Rodó i Oliva.
Vocal Tercer, Institut Industrial.
Vocal Quart, N'Alexandre Serafí.


No hay comentarios: