sábado, 21 de abril de 2018

Priorat (Falset) (06/01/1935) Pàgina 6


II Campanya del “Segell Pro Infància”

ALS PARES CATALANS

Davant el fet que a Catalunya moren un nombre d'infants, que sense por de pecar d'exagerats, és el doble dels que serien, si estiguessin combatudes les dues grans causes, que minen la seva salut i els aboquen a la malaltia i a la mort, que són la ignorància i la manca d'Institucions que vetllin per ells, hem cregut desvetllarà gran interès aprofitant la II Campanya del "Segell Pro Infància", la difusió d'una sèrie d'articles d'higiene infantil ben a l'abast de la cultura de tothom, fets per metges especialitzats prou coneguts arreu del nostre país i dels que llurs signatures sigui ja una garantia d'èxit, destinats a combatre aquesta xacra que fa que les nostres estadístiques donguin unes xifres molt elevades, de les que en el proper article tractarà el Dr. Brossa.

Tot el nostre esforç va encaminat a vetllar per l'infant, a veure'l sa de cos i d'esperit i per a esperonar la voluntat de tots, l'afecte de tothom per aquesta obra, que no ha d'ésser d'uns quants només, sinó de Catalunya sencera, sense distinció de caires polítics ni d'estaments, pensant que tots per un igual hi som obligats. Els que tenen diners, és un deure d'ells, ajudar-los en la mida que les seves forces permetin; els que no en tenen o en tenen pocs, que pensin que els més beneficiats seran ells, puix és entre les classes modestes on els efectes de l'obra del "Segell" són més manifestos i si tan mancats de diners estan, que cooperin divulgant la utilitat, l'interès, la finalitat a que va destinat el "Segell" i amb tota seguretat veurem que tot Catalunya respondrà, ja que la seva estimació a l'infant els ho dictarà.

La segona campanya del "Segell Pro Infància", començà el 20 de desembre i durarà fins el 31 de gener; tots els catalans i els germans no catalans que viuen a la nostra terra són obligats de posar en totes les lletres que circulin durant aquest temps un "Segell Pro Infància", sols costa 5 cèntims i amb aquest petit esforç, penseu que portareu la salut a molts petits malaltons a qui vosaltres no voldreu deixar abandonats.

La totalitat recaptada en la campanya anterior, és d'unes 250.000 pessetes. Amb aquests cabals s'ha construït una Guarderia per a 70 infants a Sant Andreu, en breu s'inaugurarà una altra Guarderia a Terrassa per a 50 infants, a Arenys de Mar s'està habilitant un Preventori per a malalts pre-tuberculosos que podrà acollir 140 infants. Per a poder sostenir i continuar aquesta obra, en la que hi tindran cabuda els nens de Catalunya entera, és necessari el vostre ajut i entusiasta col·laboració, que tenim la seguretat no ens ha de mancar.

En aquestes Institucions, no tan sols s'acolleix el nen lliurant-lo a mans de metges especialitzats que curen de la seva salut i allunyen la seva malaltia, sinó que se l'educa durant les hores que resta en elles; fent-lo així sà, física i espiritualment. A l'ensems s'instrueix a les mares aconsellant-los ço que requereix l'higiene infantil, i en els llocs on ha arribat la seva influència, veureu com agraeixen i estimen l'obra del "Segell" i tingueu la seguretat que en són els entusiastes més ardits.

Finalment, aquest Comitè Directiu Central en regraciar de la manera més viva la bona voluntat d'aquests homes de saber que de tan bon grat ens han ajudat amb els seus estudis, està segur de no ésser sol en agrair-los-hi, ja que tots els pares residents a Catalunya en llegir-los, en treuran el profit que d'ells esperem.

J. S.


No hay comentarios: