viernes, 13 de abril de 2018

El Dia, edició divendres 21 de desembre de 1.934, pàg. 2


DELS PASSATS FETS REVOLUCIONARIS.

Durant bona part del mati d'avui, els jutges militars eventuals, instructors del sumari de la passada rebel·lió à la nostra ciutat i pobles del partit judicial, han treballat activament a tal efecte.

El jutge militar eventual senyor Pere Sánchez i Plaza, qui ha terminat la instrucció del sumari de la passada revolta a Terrassa, segurament treballarà en la causa dels fets de la vila de Rubí, que assumeix el jutge militar senyor Modest Palacio i Ferrer.

També el jutge permanent senyor Urrutia, ha treballat activament en les tres causes que s'instrueixen a la nostra ciutat i que, com saben els nostres lectors, s'acoblaran en una causa general.

El «Butlletí de la Generalitat» d'ahir, publica un Edicte del general de la 4ª Divisió Orgànica de Catalunya, senyor Batet, en el qual s'observa als Municipis de Catalunya o, en el seu cas, als interessats, als quals se'ls hagin ordenat requisicions amb motiu dels passats successos, que han de remetre en el termini improrrogable de vuit dies, à partir de la publicació del dit Edicte, relació duplicada de cada servei exigit, acompanyades de les ordres de requisició, rebuts, certificats d'execució de serveis i testimonis de perjudicis o de mèrits.

Totes les reclamacions que deixin d'èfectuar-se en el dit termini, quedaran anul·lades i sense dret a cap indemnització.

També observa la disposició de referència, que tots, sis Municipis de Catalunya, hauran de donar el màxim de publicitat a l'Edicte.

BARALLA ENTRE GITANOS.

A darrera hora de la tarda d'ahir, uns vagabunds que acampaven a la Riera de les Arenes, sota el pont de la Carretera de Sabadell, a conseqüència d'un fútil motiu s'agrediren a trompades dos gitanos d'uns 31 i 36 anys respectivament, anomenats Joaquim i Josep.

Lès dones d'aquests, áconseguiren apaivagar els ànims dels contendents quan la lluita feia uns cinc minuts que durava i després d'haver-se creuat gran nombre de directes entre els boxadors espontanis. Ambdós resultaren amb algunes lesions de pronòstic lleu.


No hay comentarios: