miércoles, 11 de abril de 2018

El Dia, edició dimars 18 de desembre de 1.934, pàg. 2


CONTINUA EL SUMARI PER LA PASSADA REVOLTA.

El Jutjat d'Instrucció militar eventual, encarregat d’instruir el sumari de la rebel·lió del 6 d’octubre a la nostra ciutat i pobles del partit judicial, continua l'interrogatori dels encartats en el procés i, també el de bon nombre de testimonis.

Alguns dels detinguts de la veïna vila de Rubí com a pressumptes complicats en els darrers successos, es creu que serán posats pròximament en llibertat provisional.

CAIGUDA.

Ahir, el doctor de torn al Dispensari Mèdic assistí d'una distensió al peu dret que es causà en caure a la via pública, Climent Murcia, de 24 anys, solter, amb domicili al carrer de Ramon i Cajal, 31.

Després de practicada la primera cura, l'accidentat passà a casa seva.

INSCRIPCIONS AL VI CONCURS DE PESSEBRES.

Segueix amb gran èxit, tots els dies de 7 a 8 de la vetlla en el Centre Social, l'inscripció de pessebristes al VI Concurs Local de Pessebres que organitza la Joventut Catòlica. En l'esmentat Centre seran facilitades a qui ho sol·liciti les Bases que regulen aquest tradidonal Concurs. Dintre breus dies seran exposats en els aparadors de la Llibreria Utset els magnífics premis que han estat oferts.

ROBATORI DENUNCIAT.

Cap al tard d'ahir. Pau Margarit i Ravella, de 71 anys, casat, habitant al carrer de Sant Quirze, 54, es presenta a la Comandància Municipal denuncia que de la barraca que té en un hort de la seva propietat emplaçat prop de la casa de camp «Els Bellots» d'aquest terme municipal, li havien robat vàries peces de roba i eines que hi tenia.

Els lladregots, per a penetrar a l'interior, enderrocaren un tros d'una de les parets laterals.

El robatori ha estat denunciat al Jutjat d'Instrucció,


No hay comentarios: