miércoles, 4 de abril de 2018

El Dia, edició dijous 29 de novembre de 1.934, pàg. 2


L'ACTUACIO DELS JUTGES D'INSTRUCCIO.

En virtut d'unes disposicions emanades ahir del Quarter General de la Quarta Divisió Orgànica Militar, els jutges instructors dels sumaris pels darrers successos revolucionaris hauran de donar compte, cada setmana, a l'Auditoria, de les causes que impedeixin la terminació d'aquells sumaris que s'iniciaren a partir del dia 6 d'octubre, així com també de l'estat en què es troben els elevats a plenari i no vistos encara en consell de guerra, requerint-se per a aquestes diligències un màxim d'activitat.

També s'ordena als jutges instructors la tramesa d'una relació, per ordre alfabètic, dels processats que estiguin a llur disposició i dels detinguts que igualment tinguin a llur càrrec, els quals, en cas de no ordenar-se ràpidament el seu processament per no haver-se pogut acumular contra d'ells càrrecs que justifiquin aquesta mesura, es proposarà amb urgència llur alliberament provisional sota fiança, si es considera que són greus els indicis de possible culpabilitat, i l’alliberament definitiu en cas de no existir els referits indicis.

ENSULSIADA DE TERRES

A primeres hores de la matinada d'avui, s'ha esllavissat una important quantitat de terres del marge del torrent de Vallparadís que, per sort, no ha causat cap desgràcia personal.

L'ensulsiada ha succeït en un tros de marge de la part del darrera del carrer Major de Sant Pere, prop del final del carrer de Castellet, i a conseqüència de les pluges de dies enrera.

TANCAMENT D'UNA FABRICA A RUBI

El darrer dissabte foren acomiadats els obrers de la important fàbrica de teixits de cotó de la veïna vila de Rubí, «J. i J. Serrat». Hom atribueix el tancament a dificultats econòmiques que d'un temps ençà travessa l'esmentada raó social.

La mesura deixarà en atur forçós uns dos cents cinquanta obrers.

S'estan realitzant gestions per a cercar una solució al conflicte que afecta greument la vida de la vila de Rubí, ja de temps ha perjudicada pel tancament de la important manufactura «Rubí Industrial S. A.»


No hay comentarios: