miércoles, 31 de julio de 2019

El Dia, Edició dissabte 28 de decembre de 1.935, pàg. 2


ATRACAMENT FRUSTAT.

Volent imitar l'exemple dels col·legeus barcelonins, ahir a les 10 de la nit, dos atracadors locals emprengueren al carrer de Pare Llauradó, al veí de la nostra ciutat Josep Doltz, el qual es dirigia al seu domicili particular.

EIs atracadors tremolaven com fulles d'arbre en l'exigir els diners que portava al damunt al Dolz, el qual, contrariament, estava en possessió de la seva sang freda, negant-se terminantment a les exigències dels atracadors.

Com que aquests el volien registrar, el Dolz es defensà i hi hagué una curta lluita en la qual els atracadors en sortiren molt mal parats, davant la fermesa de l'atracat.

En el transcurs de la brega al Dolz l'hi caigué una cartera que portava, de la qual es possessionaren els atracadors, fugint ràpidament.

La cartera contenia papers de poc valor i alguns documents sense imporlància, podent dir-se, doncs, que feren un pobre negoci, gràcies a la ferma actitud de l'atracat, força lloable certament.

INCENDI SENSE IMPORTANCIA

Aquesta nit. ha tingut lloc, un conat d'incendi, el qual no ha revestit importància, puix ha pogut sufocar-se ràpidament.

A la fusteria, que Ramon Farran Bezo té establerta al carrer de Torrella, 95, el propietari de la mateixa ha parat compte a les 2’30 d'aquesta matinada, que s'estava registrant un petit incendi en el local citat.

Ràpidament amb l’ajuda d'un mosso seu ha procedit a l’extingiment del mateix, que ha estat sufocat al cap de poc.

El foc ha Cremat tant sols unes peces de fusta fina, alguns placats, una banqueta i poca cosa més, tot plegat, considerat de poc valor.

L’Acció, edició dissabte 28 de desembre de 1935, pàg. 2


REPOSI EN PAU MODEST SAMARRA I POSTILS.

Aquesta tarda, a dos quarts de quatre, ha estat conduit a la seva darrera estada el cadàver del conciutadà senyor Modest Samarra i Postils, què en vida havia estat, per durant molts anys, actiu administrador de «La Propagadora del Gas».

L’enterrament s’ha vist nombrosament assistit. En la comitiva fúnebre hi hem vist bona quantia d'amics republicans, car el finat, dintre tes seves possibilitats, era un republicà convençut i conseqüent.

Anys enrere, el senyor Samarra havia ostentat la presidència d'una entitat liberal i republicana que existia a Terrassa, abans de la fundació de la nostra Casa del Poble. Són molts dels nostres veterans que recorden la seva actuació que s’havia desenvolupat amb encert i activitat.

En aquests darrers temps, malgrat minvar la salut del senyor Samarra d'una manera paulatina fins arribar al trist desenllaç, les seves conviccions eren més braves que mai, en espera del reviscolament definitiu de la República per la qual ell tant havia maldat.

A la seva esposa i fills, entre els quals hi ha estimats amics adrecem el nostre més sentit condol.

LA LLAR AMIGA MASSONS-CASTELLA COLPIDA PEL DOLOR DE LA MORT DE LA FILLETA.

La sageta de la mort, que arriba disparada per un atac invisible, ha fet presa en la llar formada pels consorts, bons amics i correligionaris Pere Massons-Dolors Castellà.

La seva filleta Rosa, de nou anys d'edat, n'ha estat víctima d’aquestes sorpreses tristíssimes que ens depara el destí. Abans d'ahir a la nit li sobrevingué un atac d'apendicitis, de tanta intensitat, que anit passada ha mort, després d'una decisiva operació que li fou feta en la Mútua d'Assegurances.

Els pares de la nena que s'acaba d'extingir saben prou amb quanta sinceritat els republicans terrassencs comparteixen llur pena que com és natural, esdevé punyent i profunda. Els fills, en aquesta edat encara tènue, comencen a ésser l'acompliment d'una il·lusió que va esdevenint realitat: la realitat dels fills grans, intel·ligents, sensibles, bons de cor, aptes i prometedors, com així era la nena Rosa.

L’ACCIÓ s’associa de tot cor al condol de la llar amiga.

A les quatre d'aquesta tarda s’ha efectuat l'enterrament. S'ha vist enormement concorregut. Els alumnes d'ambdós sexes de l'Escola Lliure de Fraternitat Republicana, hi han assistit en totalitat. Han dedicat a la finada una bella corona de flors.

Al Cementiri Vell, després del sebolliment, el professor de la susdita Escola, senyor Cabot, ungit de vera emoció, ha donat les gràcies als concurrents en nom de la família. Els moments aquests han esdevingut punyentment emotius. Moltes de les nenes acompanyants, ploraven dolçament, lentament, de tanta dolor com envaïa llur cor per la mort de l’amigueta.

Reposi en pau la nena Rosa Massons i Castellà.

El Diluvio, Edición 28 de diciembre de 1935, pág. 11


INTRANSIGENCIAS EN LA HUELGA DE GÉNEROS DE PUNTO. ─ NUEVA DENUNCIA. ─ DE UNA SUSPENSIÓN DE PAGOS. ─ COOPERATIVISMO. ─ PRÁCTICAS DE TIRO.

Los buenos auspicios con que terminó la pasada semana en el conflicto entre los patronos y obreros del género de punto, se han convertido en agua de borrajas. Las negociaciones han sido rotas y en el presente se ven más lejanas que nunca las esperanzas de solución.

Cabe manifestar que la Comisión de huelguistas, convenientemente autorizada por asamblea general de la masa en huelga, ha dado muestras de un ejemplar espíritu de transigencia.

El diario republicano “L’Acció” se ha visto denunciado otra vez por supuestas injurias a una Comisión de damas monárquicas, que tenía a sus órdenes la campaña de captación pro carnet electoral.

Unos comisionados de la agrupación de acreedores del Banco Catalán Hipotecario, en fraudulenta suspensión de pagos, se han dirigido a la Alcaldía para deponer determinados cargos contra el director de la sucursal de esta, los cuales él ha reconocido sin vacilación ninguna.

La Cooperativa popular de consumo Els Amics ha inaugurado sus tiendas para la venta a los cooperativistas. El acto ha revestido importancia, habiendo asistido al mismo la banda municipal, diversos regidores gestores y una numerosa representación de entidades cooperativistas.

En los salones de Amics de les Arts expone una valiosa colección de óleos el eminente pintor Joaquín Vancells.

Se están efectuado prácticas de tiro por los alumnos de nuestra escuela militar en el paraje de Les Fonts y Can Amar de les Farines.

martes, 30 de julio de 2019

Crònica Targarina (Tàrrega) 28/12/1935. Pàgina 24


De la U. E. T.

L'exposició.—El dia 25, va inaugurar-se l'exposició d'escultures d'En Cèsar Cabanes, professor de l'escola d'Art i Bells Oficis, de Terrassa.

Pot visitar se cada dia de 7 a 9 vespre, i els dies festius de 11 a 1 del mati, i de 7 a 9 vespre.

Per un error involuntari, va anunciar-se el dia de la clausura el proper primer de Gener, quan en realitat es tancarà el dia 6, festivitat de Reis. a 2/4 de 9 del vespre.

Crònica Targarina (Tàrrega) 28/12/1935. Pàgina 6


L'Exposició del Sr. Cabanes

Amb assistència de l'Ajuntament en corporació, diterents representants d'entitats targarines, F. J. C. Consell local. Escola A. i O., Acadèmia Tècnica, representants de premsa, tots els elements artistes i nombrós públic, tingué lloc a les 11 del matí del prop-passat Nadal la inauguració de la magnífica exposició de l'escultor En Cèsar Cabanes.

Durant les hores de visita d'ambdós dies, 25 i 26, desfilaren per l'escola esplèndidament abellida i il·luminada, un sens tí de targarins desitjosos d'admirar les obres, veritables joies escultòriques del professor de l'Escola d'Arts i Oficis de Terrassa. Hom hi veu un Sant Francesc que sembla quelcom que posseeix una ànima; una «Maternitat», que és l'exteriorització del delicat esperit de l'arlista; una «Madona» i uns «Crists en Creu», que són models de finesa; un l'«Ultima Nina», que és l'expressió de l'inert i gran nombre de figuretes que són un bell motiu d'ornamentació. Hi ha uns bronzes d execució impecable, busts i maquetes de monuments que eren l'admiració dels visitants. També hi veierem unes fotografíes d’obres de no menys vàlua i en les que hi destaquen «La Puntaire» i el «Perdó», magnífica alegoría de la tornada del fill pròdig. En resum: d'un conjunt en el que predominant el caire religiós, s'hi observa la varietat, tant en temes com en el material de l'obra, que caracteritza a l'artista complet.

Els de l'U. E. T., la satisfacció personificada, s'afanyaven en fer de cicerones i despatxar els catàlegs numerats que sotmesos a sorteig cantaran el número afavorit, mitjançant el qual, l'artista farà un bust a la persona que li correspongui. Ens hem assabentat que la venda va vent en popa i que passen de cent els números despatxats.

Una cosa que fa de bon mirar i que demostra l'indubtable amor dels targarins vers les coses d'aquesta faisó és uns lletrerets d'«adquirit», que vam veure en diferents indrets.

Altra cosa que crida l'atenció són uns superbs mobles que semblen fets expressament cedits gentilment als organitzadors per les cases Roig Cunillera i Salat Segura.

Finalment, ens preguen que fem públic que l'exposició restarà oberta fins el dia 6, diada dels Reis, inclusiu, car en la premsa i catàlegs es fa constar que la clausuració tindrà lloc a les 9 del vespre del dia 1 de Gener.

F. LORDA

Diario de Gerona de Avisos y Noticias 27/12/1935 - Pàgina: 3


PER A LA SOLUCIO D'UN CONFLICTE

El Secretari del Conseller de Treball ha dit las informadors que el senyor Gallart havia convocat les parts en litigi del conflicte del gènere de punt a Terrassa, per tal de fer els possibles d'arranjar-lo abans de recórrer al Consell de Treball.

lunes, 29 de julio de 2019

L’Acció, edició divendres 27 de desembre de 1935, pàg. 2


ACUS DE REBUT

De la Caixa d'Estalvis de la nostra ciutat, hem rebut un notable cartell editat en pro de la propaganda i difusió de l’estalvi, per tal que el tinguem en lloc visible de la nostra redacció.
Ja no cal dir que complirem l’encàrrec amb tota la nostra voluntat.

ATROPELLADOR I ATROPELLADA SURTEN MALPARATS D'UN ACCIDENT CICLISTA.

Una noia de vuit anys, anomenada Maria Álvarez amb domicili al carrer Faraday, 99, en travessar aquest matí la Plaça Zamenoff, ha estat atropellada pel ciclista, Miquel Artigues de 19 anys, domiciliat al poble d'Ullastrell.

De resultes de l'atropell, el ciclista ha caigut juntament amb la noia lesionant-se ambdós.

Han estat curats al Dispensari. La Maria Álvarez sofria contusions i erosions a la cara. En Miquel Artigues presentava ferides contuses al palmell de la mà esquerra i unes erosions a la cama.

PREN MAL EN JUGAR A PILOTA.

Mentre jugava a pilota, el vailet de dotze anys, Josep Juárez domiciliat al carrer Ample 251, ensopegà amb una pedra i caigué.

Al Dispensari comprovaren que s'havia fracturat l’ós radi en el seu terç mitjà.

Després de l'oportuna primera cura per part del facultatiu de torn, el desgraciat jovenet fou traslladat al seu domicili.

PERILLS DEL TREBALL DE LA TECA NADALENCA.

Quan més atrafegada estava tallant carn, el dia de Nadal al matí, la conciutadana, Josepa Boix, de 38 anys, domiciliada al carrer Suris 9, se li escapà el ganivet i es produí una ferida punxant a la regió tenar de la mà esquerra.

Fou auxiliada al Dispensari.

També de resultes d'haver-se tallat amb un ganivet, quan estava esmenuçant un tros gros de carn, es féu una ferida incisa a la mà esquerra, Joaquim Fusalba.

Al mateix dia de Nadal, i aquest ignorem si fou mentre preparava menjar, fou curat en el centre benèfic amunt esmentat, Salvador Font, de 20 anys, domiciliat al carrer Serrano, 99.
Presentava una ferida al dit mig dret.

El Dia, Edició divendres 27 de decembre de 1.935, pàg. 2


Les festes de Nadal

Amb l'alegria tradicional, per bé que amb la nota desagradable del conflicte latent en la indústria del gènere de punt, a la nostra ciutat han transcorregut amb forta animació Ies festes nadalenques, les festes per excel·lència de l'any.

La benignitat del temps, ens referim al poc cru de la fredor, gairebé insòlit en aquests dies de l’any, ha contribuït força a l'animació de Ies festivitats.

Cal destacar singularment la gran manifestació de religiositat que, com ja és habitual, han constituït a Terrassa aquestes festes. Els temples s'han emplenat a més no poder en el curs dels actes solemnes que s'hi han celebrat com de tradició. Les Misses del Gall foren concorregudíssímes i també van ésser molts els terrassencs que es traslladaren a Montserrat per a oir-la en el monestir de la Santa Muntanya.

L'animació als Mercats, en la vigilia de Nadal, no fou l'intensa dels altres anys, havent-hi contribuit sens dubte l'existència del conflicte social més amunt esmentat. Cal consignar en valor força inferior la xifra global de les vendes en comparança amb la d'anys anteriors.

Molt animals s'han vist els actes i festeigs que han tingut lloc a les nostres entitats recreatives i casinos, d'una manera especial el Te Dansant d'ahir tarda al Circol Egarenc i el ball de la nit de Nadal al Casino del Comerç.

En bastants dels nostres casinos i societats recreatives, s'ha jugat el popular joc del "quinto" amb força intensitat i amb el beneplàcit enguany de les autoritats.

Les festes, en conjunt, han transcorregut plàcidament a Terrassa i sense accidents d'importància a registrar.

PETITS ACCIDENTS D'AQUESTS DIES.

Dimarts a les 10 del matí fou assistida al Dispensari Mèdic, la noia de 14 anys. Maria Ibars, domiciliada al carrer Salvà, 115, la qual presentava una ferida produida per cremada de primer grau al genoll dret.

El mateix dia i al mateix lloc, fou auxiliat el noi de 12 anys Josep Suàrez habitant al carrer Ample, 251, el qual en caure a la via pública es produí la fractura del radi-cubit.

El dia de Nadal, a tres quarts d'once del matí va personar-se al citat Centre. Joaquim Fusalba Grao, de 40 anys, que viu a la Plaça del Progrés. 39, que oferia una incisió al dit índex esquerre que va produir-se al seu domicili.

A Ies tres del mateix dia, a Josepa Bergé de 38 anys, domiciliada a Suris, 9, li fou assistida una ferida a la regió tenar dreta.

Mitja hora més tard hi fou auxiliat Salvador Font, de 20 anys, habitant a Serrano, 4, que presentava una lleu ferida al dit mitjà de la mà esquerre.

Correo de Tortosa (Tortosa) 27/12/1935. Pàgina 6


Departamento de Trabajo

El consejero del Trabajo ha hecho decir a los periodistas que tiene convocados a los representantes de la industria de géneros de punto de Tarrasa, con objeto de llegar a un acuerdo, antes de someter el litigio al Consejo de Trabajo.

domingo, 28 de julio de 2019

El Diluvio, Edición 25 de diciembre de 1935, pág. 9


LA HUELGA DE GÉNERO DE PUNTO DE TARRASA.

Los obreros dirigen al alcalde de Tarrasa la siguiente instancia:

“Excm. Sr. Alcalde de Terrassa:

Miquel Domingo Casanoves, major d’edat, casat, veí de la present amb domicili establert al carrer Prat de la Riba, cinquanta, pis, en nom i interés del Sindicat de la Indústria del Gènere de Punt d’aquesta ciutat, a V. E. i atentament manifesta:

Que als efectes de sol·lucionar conflictes freqüentment plantejats en el ram sobre sous o renumeracions per concepte de treball va ésser nomenada una Comissió mixta amb la missió de fixar i unificar de manera estable els preus a satisfer als obrers per arrendament de llurs serveis. Quedà documentalment establerta amb força d’obligar la condició de que mentre les noves basses o preus no fossin fixats en forma per la dita Comissió, seguirien com a únics aplicables els establerts en les basses del ram aprovades l’any mil nou-cents trenta-ú.

De llavors ençà, les diverses cases a espatlles de la llei han portat a efecte una reducció de sous altament lesiva als interessos dels seus obrers.

Aquests no veient-se atessos en les seves justes reclamacions que en definitiva no tendíen a altre objecte que el de propugnar la legalitat constituïda per les bases de l’any mil nou-cents trenta-ú a que s’ha fet apel·lació al Poder públic per a que els asistís en les seves justificades peticions.

S’ha donat el cas paradoxal, Excm. Sr. de què Malgrat reconèixer la absoluta totalitat d’organismes als quals hem recorregut, el dret que assisteix a la classe obrera en l’esmentat conflicte, s’han inhibit tots alegant la seva incompetencia i manca de força per a obligar a la classe patronal al compliment d’aquelles basses vigents.

Entenent nosaltres que el nostre deure de disciplina social, significa respecte a la llei i acatament al Poder públic, ha de venir equilibrat compensat per un dret correlatiu a favor nostre consistent en l’existència d’una justicia estatal exercida per órgans adequats encarregats de solucionar per ministeri de la llei aquells conflictes que no ens es lícit resoldre per la nostra propia mà i que l’alcalde en la seva qualitat de president de la Corporació municipal exerceix en el terme l’autoritat gobernativa cridada especialment a vetllar pel manteniment de l’ordre públic pertorbat per l’actitut anòmala observada per la classe patronal.

Suplica a la V. E. que en mèrit de lo exposat tingui a bé interesar-se pel conflicte esmentat a qual efecte ordeni les mides conduents a l’efectivitat dels drets de la classe treballadora del Sindicat de la Indústria del Gènere de Punt de la present ciutat ─puig que fer-ho així es vetllar pel manteniment de l’ordre públic─ i pel cas improbable de què es cregués incompetent per a entendre en l’afer no acordi inhibir-se sense abans donar-ho a conèixer detalladament a la representació suscrita l’organisme estatal competent per a resoldre la reclamació formulada.

Es de justicia.  Terrassa, 24 dessembre de 1.935.”

La Vanguardia, Edición del martes, 24 diciembre 1935, página 13


El conflicto del ramo del género de punto. Grave accidente en la vía férrea.

Ayer no se celebró la anunciada asamblea obrera por no haberse recibido unos detalles relacionados con la última proposición formulada por el consejero del Trabajo; por lo tanto, el conflicto sigue en igual estado.

En el día de hoy. primero de la cuarta semana de huelga, se han celebrado algunas reuniones en la Alcaldía por elementos de la parte patronal y obrera, teniéndose de las mismas una impresión optimista.

Ayer por la mañana, un tranvía de la línea del Norte cogió al obrero Manuel Pastor, de 34 años, domiciliado en esta ciudad, mientras se encontraba trabajando frente de la estación de Viladecaballs. Según parece, debido al viento no advirtió con tiempo las señales que se le hacían, y al momento de retirarse no pudo impedir que una de las ruedas del convoy le cogiera el pie derecho.

En el Dispensario Médico de esta ciudad fue asistido de primera intención, siendo trasladado seguidamente al Hospital Clínico de Barcelona por la ambulancia de la Cruz Roja.

Debido a la gravedad de las heridas sufridas fue preciso amputarle el pie al desgraciado obrero.

—C.

El Diluvio, Edición 24 de diciembre de 1935, pág. 11


DIMISIÓN DE GESTORES CEDISTAS. ─ LA HUELGA DEL GÉNERO DE PUNTO. ─ CONFERENCIAS PROFESIONALES. ─ BODA CIVIL. ─ OFENSIVA CONTRA LA PRENSA DE IZQUIERDAS. ─ OTRAS NOTICIAS.

Después de largas meditaciones y consultas laboriosas hechas por los altos poderes del partido, los cuatro gestores municipales adscritos a la Ceda se han visto precisados a presentar la dimisión de sus cargos con carácter irrevocable.

El viernes se despejó un poco el horizonte de la actual huelga del Sindicato de las industrias del género de punto, que dura ya tres semanas. Parece que habrá acuerdo entre los obreros y patronos del ramo.

El Sindicato de la madera ha organizado un cursillo teórico-técnico sobre el tema “La madera”, que ha de interesar enormemente a sus afiliados. El cursillo irá a cargo del señor Emilio Tarragó, profesor de la Escuela de Trabajo de la Generalidad.

Ha contraído matrimonio civil el distinguido conciudadano don Jaime Bufill y Gall, presidente del Orfeó Terrassa, con la bella señorita doña Mercedes Tort y Roig.

Aparte de los comentarios que la política general española con sus recientes sorpresas y variaciones suscita a los tarrasenses, la atención política local ha girado estos días en torno de la inaudita ofensiva que se ha emprendido contra el diario “L’Acció”, el cual en un mismo día fue multado por el gobernador general con una sanción de mil pesetas y denunciado al Juzgado por haber hecho públicos los nombres de unas señoras que integraban un Comité femenino, que con carácter oficioso tenía a su cargo la organización de los trabajos domiciliarios pro captación de solicitantes del carnet electoral.

En el paso a nivel de Can Boada el correo de Zaragoza atropelló un carro guiado por el vecino José Jordá. El atropello fue trágico, ya que tanto el conductor como la caballería fueron arrastrados unos 700 metros, quedando horriblemente destrozados.

De la cárcel del partido se evadieron tres presos. Dos de ellos complicados en el asesinato y robo del pastor Joaquín Baldó, hecho acaecido el pasado julio, y el otro reclamado por el Juzgado de Valencia por atraco.

Los organizadores de la Fiesta de la aguja, celebrada el pasado día 13, han entregado a la Alcaldía 345 pesetas, producto líquido de la susodicha fiesta. Esta suma será repartida entre las instituciones benéficas Hospital, Asilo Busquets y Segell Pro Infancia.

El Laboratorio municipal ha procedido con toda actividad al análisis y examen de diversas muestras de turrones fabricados por los confiteros de la localidad. Hasta ahora los análisis dan óptimos resultados. Por lo tanto, al comer el clásico turrón en estas fiestas, tendremos la seguridad los tarrasenses que no hay sofisticación en el manjar susodicho.

No cesan en número y frecuencia las visitas de familiares y amigos a los presos de la Esquerra recluidos en la Modelo, según la condena que les fue impuesta por reciente Consejo de Guerra.

Ha sido señalada para los días 21, 24 y 29 del próximo enero y 4 y 7 de febrero la celebración del ciclo de conferencias que sobre el tema “La música en l’historia de la Cultura” ha de desarrollar en el Conservatorio de Música el competente literato Juan Alavedra.

Ha empezado la molturación de la cosecha de olivas en los talleres agrícolas del Sindicato Celler Cooperatiu.

sábado, 27 de julio de 2019

L’Acció, edició dimarts 24 de desembre de 1935, pàg. 2


La democràcia terrassenca, rendirà tribut, dijous el matí, a la memòria de Macià.

L'autocar de l'Empresa Marimon Alegre, que corn de costum sortirà demà passat, dijous, a tres quarts de vuit, de la Plaça de la República amb direcció a la Cel·lular   de Barcelona, desprès de la visita als amics presos, es traslladarà al Cementiri Nou, per tal de dipositar una corona a la tomba de Francesc Macià, en nom de la democràcia terrassenca, amb motiu del segon aniversari del traspàs del preclar cabdill de la Catalunya republicana.

EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA.

«L'Agrupació fotogràfica» d'aquesta ciutat inaugurarà demà dia 25, la «Primera Exposició local de Fotografia».

Per dificultats sorgides a darrera hora, aquesta manifestació artística local tindrà lloc a la Sala d'Exposicions d'Amics de les Arts, en comptes del Casino del Comerç com anteriorment s'havia anunciat.

HAN DE TREURE LES CÈDULES ELS REMISOS.

Es recorda novament que a fi d'aquest mes acaba la pròrroga concedida per la adquisició de les cèdules personals d'enguany.

AVÍS ALS CIUTADANS: PRÀCTIQUES MILITARS.

Els alumnes de L'Escola Militar «Egara» d'aquesta ciutat, efectuaran pràctiques de tir al blanc en el camp anomenat Can Amat, del terme de les Fonts, amb armament i cartutxos de guerra durant els dies 27 i 28 del corrent de les 11 a les 14 hores. El que es posa en coneixement del públic a l'objecte d'evitar possibles desgràcies.

ELS BONS TORRONS DE TERRASSA.

Al Laboratori sanitari de l’Ajuntament, durant els dies últims, s'han efectuat noves anàlisis de torrons de crema, resultant tots ells de composició normal, demostrant que enguany hom podrà gustar, si és que se'n compren bons torrons.

DENUNCIAT PER UNA PETITA ESTAFA.

El ciutadà Josep Puig i Vila ha denunciat al Jutjat d'Instrucció un sabater local, perquè segons les manifestacions del Puig, sembla que el sabater denunciat li ha estafat una petita quantitat.

SOLDAT RECLÒS PER ORDRE JUDICIAL.

Ha estat decretada l'ordre de presó, contra el ciutadà, Miquel Lleonart, el qual està acusat d'haver robat dues bicicletes.

Com sigui que l'esmentat minyó està complint el servei militar a Cerinyola (Tetuan)» ha ingressat a presons militars en aquella regió africana.

El Dia, Edició dilluns 23 de decembre de 1.935, pàg. 2


TREBALLADOR DE LA VIA ATROPELLAT PEL TREN.

Ahir al migdia, davant de l'estació del Tren del Nord, de Viladecavalls, ocorregué un lamentable accident.

Es trobava treballant en el tros de via comprès davant l'estació, l'obrer Manuel Pastor, de 35 anys, habitant a la nostra ciutat, al carrer Transversal, 99, quan sembla que el vent l'impedí sentir un tren que s'apropava, el qual sols li donà temps d'apartar-se lleugerament, no el suficient perquè pogués treure un peu que fou aixafat per les rodes del comboi.

Ràpidament fou extret de sota les rodes l'infortunat obrer, el qual fou transportat pel mateix tren a la nostra ciutat on va ésser assistit al Dispensari Mèdic, de primera intenció, apreciant-se-li fortes ferides degudes a l'aixafament del peu, que era el dret, amb destrucció dels ossos i teixits corresponents a la regió interna del mateix i planta del peu.

Un cop auxiliat, el ferit fou transportat a l’Hospital Clínic de Barcelona on ha restat en via de curació, després d'ésser-li treta una radiografia i haver-li amputat el peu lesionat.

El trasllat va ésser efectuat per l'Ambulància de la Creu Roja de la nostra ciutat.

CICLISTA ATROPELLAT.

Ahir, a les 10 del matí, el ciclista Josep Biosca, domiciliat a la nostra ciutat, a la Plaça Progrés, 23, quan es trobava muntat en la seva màquina en el lloc dit Can Boada situat a la Carretera de Martorell, fou envestit per l'automòbil 27.649 B, propietat d'Antoni Caellas, resident a Cardona, en el carrer de Sant Miquel, el qual en la topada féu caure el Biosca, causant-li fortes lesions.

Tot seguit el propietari de l'automòbil recollí el feril, transportant-lo seguidament al Centre Mèdic de la nostra ciutat on fou assistit apreciant-se-li forta contusió a l’articulació escàpulo-humeral dreta, amb fractura del coll de l'húmer i escoriacions a l'espatlla.

Un cop auxiliat, el ferit retornà al seu domicili.

DONA QUE SOFREIX UN DESMAI

El proppassat dissabte al migdia, Ramona Carretero, de 34 anys d'edat, trobant-se al carrer de Jodis, cantonada Galilei, sofrí un fort desmai, caient a terra amb tan mala sort que es produí algunes lesions a la cara.

Alguns vianants que pasaven telefonaren seguidament a la Creu Roja, la qual transportà la desmaiada al Dispensari Municipal on fou assistida convenientment.

La Vanguardia, Edición del domingo, 22 diciembre 1935, página 13

Dimisión de los gestores de la Ceda. - De un conflicto obrero.

El alcalde señor Homs, ayer, recibió la dimisión de todos los consejeros gestores de nuestro Ayuntamiento, afiliados a la Ceda.

La comunicación que iba dirigida al alcalde, ha sido traspasada al Gobierno de la Generalidad para la aceptación de las dimisiones presentadas por los señores Cadafalch, S. Armengol, Forrellat y Escursell, que son los gestores dimisionarios.

Hoy, día último de la tercera semana de huelga, parece augurarse una pronta solución.

Mañana, se celebrará en el Cine Doré una asamblea obrera para dar cuenta, de una proposición que les ha sido formulada por el consejero del Trabajo, en virtud de las entrevistas que el pasado jueves celebraron separadamente en la citada Consejería, una comisión patronal y otra obrera.

Se tiene la impresión de que las gestiones van por muy buen camino, pues parece que la citada proposición establece un punto de enlace y conciliación entre las aspiraciones obreras y patronales, dependiendo solamente de la decisión que adopten los huelguistas en la asamblea de mañana.

—C.

viernes, 26 de julio de 2019

L’Acció, edició dissabte 21 de desembre de 1935, pàg. 2


LES DIMISSIONS DELS CEDISTES SEGONS EL SENYOR HOMS.

Aquest matí, els informadors s’han entrevistat uns moments amb l’alcalde gestor, per tal de preguntar-li com estaven les dimissions dels senyors de la Ceda.

El senyor Homs ha dit que efectivament ahir presentaren la dimissió els gestors de la Ceda.—Aquestes dimissions me les presentaren a mi per delicadesa, però al qui tenen de presentar-les és al govern català, cosa que es veu que ja han fet.

ELS MERCATS EN LA VIGÍLIA DE NADAL.

Aquesta Alcaldia fa públic per a coneixement del veïnat, que els mercadals i les sucursals del mateix restaran oberts per a la venda fins a les dotze de la nit del dia 24 d'aquest mes, vigília de Nadal.

En canvi durant la diada de Nadal restaran tancats.

PRÓXIMA APARICIÓ D'UN LLIBRE.

Se'ns diu que a breu plaç de 8 a 10 dies apareixerà l'obra del literat terrassenc, Valentí Alavedra, «Cavalcada». Consisteix aquest volum en un recull de poesies de sàtira i humorisme.

UN CURSET PROFESSIONAL TEÒRICO-TÈCNIC.

El Sindicat de la Fusta de la nostra ciutat, ha organitzat un curset teòrico-tècnic de 5 lliçons, sobre el tema «La Fusta», que haurà d'atreure forçosament l'atenció dels seus afiliats.

Anirà a càrrec del competent professor de l'Escola de Treball de la Generalitat, senyor Emili Tarragó, i tindrà lloc els dissabtes dies 4, 11, 18, i 25 de gener i 1 de febrer pròxim a les deu del vespre.

La inscripció és gratuïta. El lloc de celebració serà el segon pis del Cafè Colom.

ELS ACTES DE LA COOPERATIVA DE CONSUM «ELS AMIC».

Heus ací el programa de festeigs que amb motiu de la inauguració oficial de la Cooperativa Popular de Consum «Els Amics», tindran lloc demà:

Matí, a les onze: Concert per la Banda Municipal.

Tarda, a les quatre: Concert vocal amenitzat per Josep Rovira (tenor) i Francesc Peiró (baríton), acompanyats al piano per Josep Molgosa.

Nit, a les deu: Gran ball familiar.